In het plenaire tweedekamer-debat over de begroting Buitenlandse zaken voor het jaar 2020, konden de raadsleden vragen stellen aan minister Blok van buitenlandse zaken. Sadet Karabulut, buitenland-woordvoerder van de SP, maakte op de vraag & antwoord sessie van 14 november 2019 van de gelegenheid gebruik om van de minister zijn standpunt te horen t.a.v. de staatsgreep in Bolivia, vier dagen eerder, op zondag 10 november 2019.


Haar vraag was duidelijk: wil de minister de coup in Bolivia veroordelen en zal de minister de zelfbenoemde president Áñez niet erkennen.

De minister draaide zich in alle bochten, maar ontweek zorgvuldig daar antwoord op te geven. Hij meent dat de verkiezingen niet vrij en eerlijk, en volgens democratische regels verlopen zijn, en dat er daarom nieuwe verkiezingen zullen moeten komen.
Hij beroept zich daarbij op een ‘constatering’ en ‘zorgvuldig onderzoek’ van de OAS.
Op de vraag van Sadet Karabulut, of de minister haar daarvoor bewijzen kan tonen, dan wel haar het rapport kan sturen, blijkt dat minister dat omstreden rapport zeer waarschijnlijk zelf niet eens gelezen te hebben, en meent dat het “wel ergens op internet zal staan”.

VIDEO: Plenair tweedekamer debat op 14 november 2019, over de begroting buitenlandse zaken voor het jaar 2020 – vraag en antwoord sessie

Ook al had de minister het rapport van de OAS gelezen, dan
had hij er nog geen enkele conclusie aan mogen verbinden. De OAS ,
Organisatie van Amerikaanse (niet ‘Afrikaanse’, stef!) Staten, is een
door de VS opgezet en gecontroleerd inter-state platform, dat op nationaal en internationaal niveau geen enkel mandaat heeft.

Het democratische proces, de procedure van de verkiezingen en de
controle daarop is vastgelegd in de grondwet van Bolivia. Onafhankelijke
Internationale waarnemers die binnen die procedure voor de controle
verantwoordelijk waren, hebben geen fraude of afwijkingen geconstateerd.

De publicatie van de voorlopige tussenstand op de avond van de
verkiezingen, is een wens van de OAS, die ze vervolgens voor hun doel
misbruikt heeeft. Voor iedereen zou het begrijpelijk moeten zijn, dat de stemmenaantallen uit de landelijke gebieden, waar overwegend op Morales gestemd wordt, pas een paar dagen na de verkiezingen binnenkomen, en dat dat een aanzienlijke percentuele toename voor Morales zal laten zien.

Sadet geeft aan dat de zelfverklaarde President Áñez aangekondigd heeft dat de MAS, de partij van Morales die ruim 47 procent van de stemmen kreeg, uitgesloten zal worden van de komende verkiezingen. Minister Blok schijnt daar geen probleem mee te hebben, zoals ook de volgende spreker in de Video, hr van Roon van de PVV.

Het wordt pijnlijk duidelijk, dat onze minister van buitenlandse zaken zijn volledige steun geeft aan de militaire staatsgreep en aan de beslissing van het de facto militaire regiem, om de MAS voorgoed van een komende regering uit te sluiten. Hoe democratisch is dat? En hoe zit het met de grondwet en relevante wetgeving?

De minister, die hier zijn enorme minachting voor de democratie en souvereiniteit van de Boliviaanse staat ten toon spreidt, is sinds hij zijn gevallen voorganger Zijlstra opvolgde in maart 2018, ook bezig met voorbereiding van Nederlandse agressie tegen Venezuela. Op dit moment is duidelijk, dat daaronder vallen:

  • Curacao claimen als doorvoerhaven voor de Humanitaire ‘hulpgoederen’ van de VS.
  • visumplicht voor Venezolanen die de antilliaanse eilanden willen bezoeken (max 8000 per jaar)
  • uitbreiding van het SOFA verdrag, dwz militaire samenwerking met de VS nu ook met curacao
  • Uitbreiding van Militaire basis, met een permanent oefenterrein en uitkijktorens

Het is duidelijk, dat de minister hier aan de hand loopt van de VS, ondanks dat dit mogelijk tot een oorlogssituatie met Venezuela zou kunnen leiden.

De minister toonde al eerder zijn minachting voor het multi-etnisch samenleven, door zijn uitspraken tijdens een bijeenkomst met Nederlanders die werkzaam zijn bij internationale organisaties. Daar zei de VVD-minister tegen de zaal, dat hij niet gelooft dat er een land bestaat waar mensen met een multi-etnische of multiculturele samenleving vreedzaam samenleven.

“Noem mij een voorbeeld, van een multi-etnische of multiculturele samenleving, waar de oorspronkelijke bevolking nog woont. (….) En waar een vreedzaam samenlevingsverband is. Ik ken hem niet.”

En hij vervolgde met nog een aantal rascistische uitspraken, die een minister onwaardig zijn. Het is misschien voor de minister niet aanstootgevend dat de opmerkelijke vooruitgang in Bolivia door een staatsgreep gestopt is. Hij gelooft sowieso niet in multi-etnisch samenleven.