Bron: Venezolaanse regering, Caracas 28 juni 2019  ====  

De regering van de Bolivariaanse Republiek Venezuela veroordeelt ten stelligste het systematische gebruik van illegale unilaterale dwangmaatregelen, extraterritoriaal geïmplementeerd en gisteren, 27 juni 2019, door de Amerikaanse regering aangekondigd als een van de meest cynische beslissingen.

Zeer overduidelijk laat de bovenstaande suprematische regering, die tijdens de maand maart aanvallen op het Nationale Elektrische Systeem in Venezuela heeft gepland en laten uitvoeren als onderdeel van een hybride oorlogsoperatie in een poging om de Venezolaanse Constitutionele Regering omver te werpen, haar gezicht zien: Nu probeert ze haar directe verantwoordelijkheid voor de bovengenoemde sabotagedaden te verbergen, door het aankondigen van illegale maatregelen tegen respectabele voormalige functionarissen van het People’s Power Ministry voor elektrische energie.

De Bolivariaanse regering van Venezuela herhaalt dat restricties, willekeurig en pijnlijk door Washington opgelegd op economische en humanitaire kwesties, een flagrante schending zijn van het internationale recht en de meest elementaire verplichtingen die voortvloeien uit en in overeenstemming zijn met de ondertekening van het Handvest van de Verenigde Naties (VN ).

In die zin zal de Venezolaanse staat krachtige stappen ondernemen om de administratie van Trump verantwoording te laten afleggen tegenover de internationale gemeenschap en haar instellingen, voor de toegegeven misdrijven die de afgelopen maanden zijn gepleegd tegen het volk van Venezuela en haar democratische instellingen.

Volledige overzicht van daden van agressie 
door de VS+bondgenoten [PDF], 
Bron: 
de Bolivariaanse regering van Venzuela, 
d.d. 25 juni 2019
Nederlandse vertaling van een gedateerder en beknopter overzicht
Bron: Sputnik 20 mei 2019