Bron: cubaminrex 11 ja nuari 2024 ~~~

Verklaring van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van Cuba in verband met Palestina

Het ministerie van Buitenlandse Zaken herhaalt haar diepe bezorgdheid over de voortdurende escalatie van geweld door Israël in de illegaal bezette Palestijnse gebieden, in flagrante schending van het Handvest van de Verenigde Naties en het internationaal recht, met inbegrip van talrijke VN-resoluties.

Het ministerie veroordeelt opnieuw krachtig het doden van burgers, in het bijzonder vrouwen, kinderen en humanitaire medewerkers van de Verenigde Naties, evenals de willekeurige beschieting van de Palestijnse burgerbevolking en de vernietiging van huizen, ziekenhuizen en civiele infrastructuur.

Israël blijft straffeloos handelen omdat het de medeplichtige bescherming geniet van de Verenigde Staten, die herhaaldelijk maatregelen van de Veiligheidsraad tegenhouden en er een veto over uitspreken, waardoor vrede, veiligheid en stabiliteit in het Midden-Oosten en wereldwijd worden ondermijnd.

De Republiek Cuba is sinds 1953 partij bij het Verdrag inzake de voorkoming en de bestraffing van genocide en is, overeenkomstig de daarin aangegane verplichtingen, verplicht genocide te voorkomen en te bestraffen.

Het land spreekt in dit verband zijn steun uit voor de eis van de Republiek Zuid-Afrika om bij het Internationaal Gerechtshof een procedure tegen Israël in te leiden in verband met de schendingen door dat land van zijn verplichtingen uit hoofde van

in verband met de schendingen door dat land van zijn verplichtingen uit hoofde van het Verdrag inzake de voorkoming en bestraffing van genocide.

Deze procedure voor het belangrijkste gerechtelijke orgaan van de Verenigde Naties moet worden begrepen en opgevolgd als een dringende oproep om een einde te maken aan de afschuwelijke internationale misdaden tegen de menselijkheid, van genocide en Apartheid, die worden gepleegd tegen het Palestijnse volk.

Ondanks herhaalde oproepen tot vrede in de illegaal bezette gebieden, wordt al 75 jaar onmiskenbaar een misdaad van genocide gepleegd die nu extreme proporties aanneemt en de gezamenlijke actie vereist van de volkeren en regeringen van de wereld, om onmiddellijk een einde te maken aan de willekeurige uitroeiing van meisjes, jongens, vrouwen en de burgerbevolking in het algemeen.

Havana, 11 januari 2024

(Cubaminrex)