Bron: Luis De Jesus Reyes, 
Claridad 29 augustus 2023 (SP) 
peoplesdispatch.org 30 augustus 2023 (EN)  ~~~ 

In een interview met de Amerikaanse zender MSNBC bekritiseerde de Cubaanse ambtenaar Carlos Fernández de Cossío de passiviteit van de regering Biden om de betrekkingen tussen de twee landen te verbeteren.

De Cubaanse onderminister van Buitenlandse Zaken Carlos Fernández de Cossío vertelde aan de Amerikaanse media MSNBC dat het staatshoofd, na tweeënhalf jaar presidentschap van de Amerikaanse president Joe Biden, niet de wil heeft om de betrekkingen met Cuba te verbeteren.

“Ik denk niet dat er echt een wil is om de relatie te verbeteren en daarom verzinnen ze excuses zodat we de relatie niet kunnen verbeteren,” zei de Cubaanse functionaris toen hem werd gevraagd of zijn land tekenen zag van interesse van de Amerikaanse regering om de bilaterale betrekkingen te verbeteren.

In de bijna drie jaar van het presidentschap van Biden zijn de betrekkingen tussen de VS en Cuba nauwelijks verbeterd. Afgezien van een handvol gesprekken over specifieke kwesties zoals migratie en de strijd tegen drugssmokkel in de Caribische regio tussen daartoe aangewezen werkgroepen, is het verre van vloeiende communicatie geweest, hoewel velen dat verwachtten van de huidige Amerikaanse regering. Het beleid van economische sancties van voormalig president Donald Trump, dat Biden tijdens zijn politieke campagne in 2020 beloofde te veranderen, is vrijwel ongewijzigd gebleven.

Tijdens zijn ambtstermijn draaide Trump de toenadering tot Cuba die tijdens de regering van Barack Obama tot stand was gekomen terug, legde hij 243 nieuwe economische sancties tegen het eiland op en plaatste hij het Caribische land op de lijst van staatssponsoren van terrorisme. In 2019 beloofde Biden dit beleid ongedaan te maken en beloofde hij een nieuwe toenadering, iets wat niet is gebeurd.

“De Verenigde Staten hebben, in tegenstelling tot wat de officiële belofte van deze regering was toen ze aan de macht kwam, geen stappen ondernomen om de betrekkingen met Cuba te verbeteren en maken het ene excuus na het andere om in feite het beleid te handhaven dat door de vorige regering is ingesteld,” zei de Cossío tegen MSNBC in het interview.

In de afgelopen maanden is er echter gespeculeerd dat de twee regeringen geheime gesprekken voeren in een poging om enige mate van toenadering te bereiken en de unilaterale sancties tegen het eiland op te heffen. De Cubaanse autoriteiten hebben dit echter ten stelligste ontkend.

“Er zijn geen gesprekken over die kwestie,” heeft de Cubaanse onderminister van Buitenlandse Zaken gezegd, terwijl hij benadrukte dat de sancties in kwestie “unilateraal door de Verenigde Staten zijn opgelegd,” dus volgens hem “hangt het af van de bereidheid van de Amerikaanse regering om ze op te heffen.”

Cuba heeft ook verzekerd bereid te zijn om “stappen te zetten” om zijn bereidheid tot dialoog met de huidige Amerikaanse regering te tonen – die overigens in dit huidige ambtstermijn haar tijd bijna heeft opgebruikt.

“Het moet een veelomvattend gesprek zijn, een gesprek waarin alles op tafel ligt om de problemen tussen de twee landen op te lossen. Het is heel moeilijk om dat te doen terwijl de Verenigde Staten een beleid hebben om de Cubaanse economie te wurgen”.

Het is voor niemand een geheim dat Biden’s verkiezingsoverwinning in 2020 op Trump de deur in Cuba had geopend naar de hoop dat een nieuwe “normalisatie van de betrekkingen” mogelijk was. Door zijn rol als vicepresident tijdens de regering-Obama zag Biden de geheime onderhandelingen tussen de twee landen en het uiteindelijke historische herstel van de betrekkingen van dichtbij. Velen geloofden dat hij door zijn ervaring de door Trump afgebroken weg zou kunnen herpakken.

Sinds hij aan de macht is, heeft Biden echter voortdurend geaarzeld als het op Cuba aankomt, een gebaar dat volgens velen te maken heeft met een slechte partijstrategie in een poging om de goedkeuring te winnen van de meest rancuneuze Cubaanse sector in de Verenigde Staten, vooral de groepen in Florida.

Na de protesten van 11 juli 2021, die plaatsvonden in verschillende steden in Cuba, besloot de regering Biden – die tot dan toe geen stevige stappen in welke richting dan ook had ondernomen – om volledig terug te keren naar de confronterende retoriek, waarbij ze de autoriteiten van het eiland beschuldigde van het opsluiten van demonstranten en het schenden van de mensenrechten van het Cubaanse volk.

In die zin beschouwt Cuba het ter sprake brengen van deze kwesties als het blijven zoeken naar een excuus om een mogelijke bilaterale dialoog uit te stellen.

“Hebben ze het over gevangenen? Ze hebben het alleen over gevangenen in Cuba, ze hebben het niet over gevangenen in de Verenigde Staten, wat een onderwerp zou zijn [waarover] we een wederzijds gesprek zouden kunnen hebben, als de Verenigde Staten de wil hadden om dat te doen,” argumenteerde de onderminister van Buitenlandse Zaken tegen MSNBC.

Al met al benadrukte de ambtenaar dat “we bereid zijn om stappen te ondernemen” om de Verenigde Staten te laten zien dat ze bereid zijn om aan de dialoogtafel te zitten, maar het moet, verduidelijkte hij, “op basis van een wederzijds voordelige relatie” zijn.


Gerelateerd (berichten in dit archief):