Woord vooraf van Frans de Maegd – ARLAC, Brussel:
Sedert 2018 voert het imperialisme een haatcampagne tegen Nicaragua.
In april 2018 organiseerde het VS-imperialisme en rechts een “kleurenrevolutie” in Nicaragua. De contra-revolutie werd eveneens ondersteund door de pseudo linkse “Movimiento Renovador Sandinista” beweging, die nauw samenwerkte en nog werkt met de CIA.
“Contra’s” drongen gewapend, vanuit Honduras en Costa-Rica, Nicaragua binnen en ontketende geweld in verschillende steden.
Ortega en de regering van Nicaragua sloeg de opstand, na enige aarzeling, neer. Vooral dankzij de hulp van de FSNL-veteranen van de Sandinistische Revolutie van 1979. Sinds deze overwinning nam de regering beslissende en correcte maatregelen om de “contra’s” te beletten opnieuw het land te proberen ondermijnen.
Sinds het begin van de opstand en tot op de dag van vandaag lanceerde het imperialisme een haatcampagne tegen Nicaragua dat beschuldigd werd terreur te organiseren en een dictatuur te zijn. De propaganda werd lange tijd overgenomen door een reeks Latijns-Amerikaanse landen, door Westerse NGO’s en linkse organisaties en partijen.
Deze haatcampagne is vandaag verdwenen in Latijns-Amerika omdat Nicaragua economisch en sociaal vooruitgang weet te boeken en de werkers maximaal laat deelnemen aan de politieke macht.
Dit werd op spectaculaire wijze duidelijk op het recente Sao Paulo Forum.

Frans De Maegd
ARLAC (Ancient Refugees of Latin America and the Caraibes – in Belgium)

Nicaragua schittert op het Sao Paulo Forum

Bron: Erving Vega in geprek met Navarro Moreira
Estudio TN8, 4 juli 2023 ~~~ 

De laatste bijeenkomst van het Forum van Sao Paulo, gehouden tussen 29 juni en 2 juli, diende als podium voor continentaal links om krachtige steun te betuigen aan Nicaragua en de voortdurende Amerikaanse agressie tegen het Nicaraguaanse volk expliciet te veroordelen.

Congreslid Wilfredo Navarro Moreira, advocaat en belangrijkste leider van de Onafhankelijke Grondwetgevende Vrijheidsbeweging (MLCI), die deel uitmaakt van de Nicaraguaanse Triunfa Alliantie onder leiding van het Sandinistische Nationale Bevrijdingsfront (FSLN), was een van de leden van de Nicaraguaanse delegatie onder leiding van de minister van Buitenlandse Zaken, gepensioneerd generaal Denis Moncada Colindres.

In een interview met journalist Erving Vega op dinsdag voor het televisieprogramma Estudio TN8, legde Navarro uitvoerig de prachtige resultaten uit die Nicaragua behaalde op de 26e sessie van het Forum van Sao Paulo, gehouden in Brasilia.

Erving Vega: Was het Forum intensief? We hebben het over 4 dagen.

Wilfredo Navarro: Vier dagen, maar er was één dag van vergaderingen en lobbyen voor de voorbereiding van de Slotverklaring, en er waren verschillende interessante overleggroepen, want één ging over communicatie, een andere over de kwestie van vrouwen en kinderen, en een andere over de kwestie van politieke partijen.

Het is een gigantisch forum, want ik heb het over officiële afgevaardigden van 145 partijen, maar later kwamen er meer bij; er waren meer dan 125 speciale gasten en de deelname aan het forum van 450 nationale afgevaardigden.

Het Forum van Sao Paulo is een evenement van groot mondiaal belang geworden, omdat een opni genereert, omdat afgevaardigden van Latijns-Amerikaanse regeringspartijen (Argentinië, Chili, Mexico, Venezuela, Cuba, etc.) eraan deelnemen. Het is dus een Forum waar je kennis maakt met de verschillende visies van de verschillende linkse partijen, de revolutionaire partijen, in het teken van de veranderde wereld. Het Forum van Sao Paulo is dus een forum voor broederlijke coëxistentie tussen de verschillende partijen en voor een inzicht van wat er in Latijns-Amerika en de wereld wordt gedaan door de revolutionaire partijen en de steun die we elkaar kunnen geven.

Het was erg interessant dat er partijen van Europees links waren, waarvan de desinformatiemedia in het Westen niets zeggen over de positie die ze hebben, bijvoorbeeld binnen het Europees Parlement verdedigen. Dat is ook het geval voor de verschillende partijen uit Afrika, omdat de realiteit van de Afrikaanse volkeren, die solidair zijn met de strijd van de Latijns-Amerikaanse volkeren, niet bekend of ervaren is.

Erving Vega: Maar het gebeurt wel dat er leiders zijn van politieke partijen van Latijns-Amerika en links in de wereld die soms agressieve standpunten innemen tegen linkse regeringen, omdat ze de boodschap van desinformatie en manipulatie en het verhaal dat door de Verenigde Staten via hun media-apparaat wordt geprojecteerd aanvaarden. Maar goed, als we de resolutie van het Forum van Sao Paulo in het geval van Nicaragua bekijken, dan is het buitengewone resultaat, rekening houdend met het feit dat de haat campagne meedogenloos was, dat wil zeggen, een campagne om Nicaragua in diskrediet te brengen, te zwart te maken en te demoniseren, om te proberen het Forum zover te krijgen dat het Nicaragua afwijst.

Wilfredo Navarro: Ik denk dat de linkse partijen die deze mening zijn toegedaan, zoals je zegt, te wijten zijn aan de desinformatiecampagne en het “nepnieuws”, en dus worden hun meningen gesmeed op basis van de valse informatie die ze ontvangen.

Een deel van ons werk bestond uit het bekendmaken van wat we in Nicaragua doen: de werken van vooruitgang, ontwikkeling, de relatie tussen het volk en de regering, enz. Ik heb bijvoorbeeld twee uur lang met Portugese parlementariërs gepraat en hen een snelle “röntgenfoto” gegeven van de economische, sociale en politieke situatie in het land. Ze zeiden: “Ja, maar dat weten we niet, wat we weten is wat de internationale nieuwsbedrijven ons wijsmaken in dienst van het imperium”.

Het is dus interessant om binnen het Forum actief te zijn om de campagne van kwaadaardige desinformatie, het nepnieuws, tegen Nicaragua te veroordelen en maatregelen te nemen om dit soort situaties te stoppen. In Brazilië wordt bijvoorbeeld al gewerkt aan een wet tegen nepnieuws, tegen desinformatie, en het is interessant dat er mechanismen worden gecreëerd om desinformatie te bestrijden. Er was een panel, een bijeenkomst specifiek over nepnieuws en desinformatie, waaraan journalisten en deskundigen op dit gebied deelnamen.

Ik was vooral getroffen door het feit dat tijdens het Forum van Sao Paulo “de Universiteit voor Communicatie” aanwezig was, die gevestigd is in Venezuela, speciaal om journalisten op te leiden, om politieke leiders op te leiden en om studenten in het algemeen op te leiden, om deze zwarte en misselijkmakende golf van oneerlijke desinformatie of nepnieuws het hoofd te bieden.

Erving Vega: We weten dat er tijdens het Forum ook campagne wordt gevoerd, zeer sterk wordt gelobbyd om te proberen een negatief beeld te schetsen op Forum ten opzichte van Nicaragua. Wilfredo, is er in de resolutie een regel, een paragraaf die een bepaalde negatieve boodschap ten opzichte van ons land weergeeft?

Wilfredo Navarro: Die is er niet! De hele boodschap is positief. Allereerst wil ik zeggen dat toen we Nicaragua verlieten, de georkestreerde campagne en de Nicaraguaanse “Pren-CIA” het nieuws naar buiten brachten dat Lula aan het begin van het Congres aanwezig zou zijn, dat hij het zou inleiden, en dat Lula, vragen om op het Forum Nicaragua veroordelen en sancties uit vaardigen. Wat is wat wij vernamen bij ons vertrek!.

Toen Lula op het Forum aankwam, leidde hij het in en toen hij klaar was, groette Lula ons. En het was opwindend voor mij om te zien hoe Lula, toen hem werd verteld dat het de Nicaraguaanse delegatie was, zei: Oh, Nicaragua! En hij omhelsde onze afgevaardigden. Wat de foto’s weergeven is medeleven. De foto’s liegen niet, dat is de beste boodschap. We kregen datzelfde gevoel toen hij de voorzitter van de Hoge Kiesraad, Brenda Rocha, en de magistraat Alma Nubia Baltodano, de twee regeringsafgevaardigden naar het Forum, omhelsde. Er zijn ook foto’s met minister van Buitenlandse Zaken van Nicaragua Denis Moncada.

Dus, eerst dachten we Lula de eerste zou zijn die met de vinger naar Nicaragua zou wijzen. Maar hij toonde een opmerkelijke sympathie.

Erving Vega: Nu, voor degenen onder ons die in deze business zitten, en ik heb het over communicatie, over boodschappen, is dit een antwoord op de campagne. De boodschap van Lula is: “tegen jullie campagne is mijn antwoord dit”.

Wilfredo Navarro: Er zijn twee momenten. Ten eerste zijn we hier vertrokken met de valse informatie dat Lula Nicaragua zou veroordelen. Dat was ernstig want omdat Lula een internationaal leider is, hij is de leider van het Forum van Sao Paulo; daarom heeft hij een grote relevantie en een groot gewicht wat betreft de meningen die hij uit. De boodschap van Lula was heel duidelijk op het Forum.

Lula ging zelfs zo ver dat hij zei dat wij revolutionaire partijen niet met de vinger naar elkaar moesten wijzen, dat we elkaar juist moesten steunen en dat als er een verschil van mening was, dit intern moest worden opgelost, want als je dat laat zien, geef je wapens aan de vijand zodat hij ons kan vernietigen. Dat was de boodschap van Lula en die is belangrijk, omdat het niet alleen een boodschap van eenheid is, maar ook een boodschap die de communicatiebanden tussen de partijen versterkt.

Een van onze doelstellingen was om de betrekkingen tussen de linkse partijen in Latijns-Amerika en de rest van de wereld nieuw leven in te blazen. We zijn nu communicatiekanalen aan het openen, bijvoorbeeld met Vietnam, dat een macht is, en met de Chinezen. Het Forum was bedoeld om onze betrekkingen nieuw leven in te blazen, om het pad of de fundamentele grondslagen van het pad dat we volgen te versterken, want soms zorgt desinformatie voor twijfel. Tijdens het hele Forum voelde ik geen vijandige gevoelens tegen Nicaragua, de partijen waren eerder op zoek naar informatie, omdat ze naar dit en dat vroegen, dus legden we het hen uit. Het was transcendentaal in termen van communicatie en in termen van waar we voor erkend werden.

Erving Vega: Zijn er in de resolutie bezwaren van andere partijen of is het een unanieme resolutie?

Wilfredo Navarro: Dat is het belangrijkste. In de plenaire vergadering, toen de verklaring werd gepresenteerd, waren alle standpunten die te maken hadden met Nicaragua unaniem. Ten eerste, de Verklaring van afwijzing van de desinformatiecampagne, het valse nieuws; ten tweede, de erkenning van Nicaragua voor zijn vooruitgang en prestaties in Latijns-Amerika en in de wereld. En het is belangrijk voor ons dat er een Speciale Verklaring van het Forum was.

Erving Vega: Hoeveel punten zijn er belangrijk voor Nicaragua?

Wilfredo Navarro: Over de kwestie van vrouwen en de afwijzing van imperialistische economische agressie tegen Nicaragua. Er staat heel duidelijk: Wij verwerpen alle unilaterale maatregelen, economische agressie of elke intentie om het leiderschap van de regeringen af te leiden, in het bijzonder Nicaragua.

Dan hebben we de resolutie – en dit is belangrijk omdat we politieke steun hebben voor een juridische kwestie – politieke steun van alle politieke partijen van Amerika en alle regeringen van Amerika, in die zin dat we de weigering van de Verenigde Staten verwerpen om de compensatie te betalen die Nicaragua volgens het vonnis van Den Haag toekomt, en we eisen dat de Verenigde Staten betalen voor de veroorzaakte schade en voor de herstelbetalingen die aan Nicaragua moeten worden gedaan.

Opgemerkt moet worden dat het vonnis van Den Haag, op het moment dat het werd gekwantificeerd in 1988, een bedrag van 17.000 miljoen dollar beliep. Als we dat bedrag, vermeerderd met rente, enzovoort, enzovoort, naar de huidige waarde brengen, dan ligt het al rond de 50.000 miljoen dollar. Wat zouden we met dat bedrag doen ten gunste van het land?

Een paar dagen geleden presenteerde onze regering aan de Verenigde Naties een eis voor kwantificering en opnieuw een claim voor het bedrag. Bovendien is een deel van de desinformatiecampagne dat Violeta Chamorro – in een daad van dienstbaarheid aan de Verenigde Staten – afstand zou hebben gedaan van het vonnis. En wat er bestaat is anders. In 1990 werd er in de Nationale Assemblee een wet aangenomen die opriep tot het innen van het geld. Dus wat Violeta deed was het intrekken van die wet, maar ze trok zich niet terug uit de rechtszaak, want daarvoor moet je naar het Internationaal Gerechtshof om je terug te trekken en dat is nooit gebeurd.

Erving Vega: Ik ben het specifiek eens met wat in het Forum van Sao Paulo naar voren werd gebracht met betrekking tot de eis van Nicaragua voor compensatie, zoals het Internationaal Gerechtshof in Den Haag heeft bevolen. Er staat:

“Bijeenkomst van het Forum van Sao Paulo van 29 juni tot 2 juli. Resolutie ter ondersteuning van de eis van Nicaragua om te voldoen aan het vonnis van Den Haag ten gunste van Nicaragua.

Vanuit het Forum van Sao Paulo steunen wij de initiatieven om eerlijke compensatie te eisen voor internationale tribunalen voor de verschillende schade veroorzaakt door klimaatverandering en andere illegale daden door de geschiedenis heen, zoals slavernij.

Ook herinneren we eraan dat er een historische schuld is aan het Nicaraguaanse volk die 37 jaar later nog steeds niet is betaald door de Verenigde Staten. Het is een verplichting die duidelijk is vastgelegd in de definitieve uitspraak van 27 juni 1986 van de hoogste internationale gerechtelijke instantie, het Internationaal Gerechtshof, dat een uitspraak deed waarin de Verenigde Staten van Amerika werden veroordeeld Nicaragua te compenseren voor alle schade die is veroorzaakt als gevolg van militaire en paramilitaire activiteiten tegen Nicaragua.

Hoewel het Hof erkende dat in een situatie van gewapende agressie zoals die welke door de Verenigde Staten is uitgevoerd, geen enkele reparatie – noch economisch noch moreel – de verwoesting van het land, het verlies van mensenlevens en de fysieke en psychologische wonden van het Nicaraguaanse volk kan compenseren, besloot het Hof dat de Verenigde Staten wettelijk verplicht zijn Nicaragua economische genoegdoening te geven voor alle veroorzaakte schade.

Brasilia, 2 juli 2023″.

Wilfredo Navarro: De Verklaring is krachtig, maar heeft twee aspecten: Ten eerste wordt de agressie in herinnering gebracht, wordt erkend dat er sprake was van militaire en paramilitaire agressie tegen Nicaragua en wordt opnieuw bevestigd dat de claim gerechtvaardigd is en dat Nicaragua moet betalen. Het zegt niet, “we steunen Nicaragua”, nee! Het Forum van Sao Paulo eist en eist dat de Verenigde Staten Nicaragua betalen voor de schade die het heeft veroorzaakt met de immorele en onrechtmatige oorlog die het Nicaragua in de jaren tachtig heeft opgelegd.

Erving Vega: Er zijn veel concrete uitingen van solidariteit en steun voor Nicaragua. Dit is een klinkende nederlaag tegen alle aspiraties en een campagne om Nicaragua in diskrediet te brengen en te demoniseren, die werd uitgevoerd in de context van het Forum zelf, toch?

Wilfredo Navarro: Er zijn twee momenten. Bijvoorbeeld, de Arbeiderspartij (PT), de Communistische Partij van Brazilië (PCB), dat is de alliantie die Lula aan de macht heeft, plus andere partijen, informeerden ons dat voorafgaand aan het Forum, dat wil zeggen maanden geleden (omdat dit enige tijd in beslag nam om voor te bereiden), er een tournee was van verraders van het vaderland – van wie de meesten nu in Spanje zijn – die langs de verschillende partijen gingen, de verschillende regeringen, om te lobbyen – net zoals ze in de Verenigde Staten lobbyen om Nicaragua te sanctioneren en de weg naar vrede en harmonie te beschadigen – om steun te vragen zodat wij, als partijen en als regering, “ontmaskerd zouden” worden op het Forum. En ze gaven ons namen: Dora María Téllez, een zekere Belli, de voormalige vice-president van Nicaragua, Sergio Ramírez, de vice-president omdat hij degene was die de inbeslagnames in de jaren 80 ondertekende; hij herinnert het zich niet meer.

Dus al die mensen die zichzelf “links noemen”, de nieuwe Spanjaarden die Nicaragua uitverkopen, voerden campagne in heel Zuid-Amerika en probeerden criteria op te leggen tegen ons land. Bovendien was er een brief die ze schreven en aan alle partijen zonden, waarin ze hun visie gaven op de situatie in Nicaragua. Maar ik wil jullie vertellen dat deze brief niet eens werd gelezen, dat wil zeggen, hij bestond in feite niet eens, er was een soort minachting voor al deze mensen, wat tot uiting kwam in het onthaal dat we kregen die we hadden op het Forum.

Erving Vega: Tegenover deze campagne die Nicaragua probeerde te veroordelen en van het Forum te verdrijven, keerde Nicaragua terug van het Forum met steun en solidariteit; we hadden de Speciale Resolutie van het Internationaal Gerechtshof in Den Haag al gelezen. Maar op het gebied van vrouwen, bijvoorbeeld, was er ook buitengewone erkenning op het Forum.

Wilfredo Navarro: Welnu, in het Vrouwenforum moet ik de uitstekende prestaties van Brenda en Alma Nubia erkennen, die onze afgevaardigden waren. De delegatie bestond uit Brenda, Alma Nubia, Tardencilla, ikzelf en de kanselier die naar de opening van het Forum kwam. De vrouwenkwesties werden besproken en waren een echt succes, want er kwam een verklaring van het Forum waarin de prestaties van Nicaragua op het gebied van gendergelijkheid en het gezin werden erkend, en dat is gemakkelijk gezegd, maar dat is het niet.

In Latijns-Amerika staan we op de eerste plaats als het gaat om gender- en gezinskwesties, en we staan op de zevende plaats in de wereld, dat wil zeggen dat van de Europese landen waarvan wordt gezegd dat ze de leiders zijn op het gebied van sociale eisen en in het bijzonder op het gebied van gender en gezin, wij op de vijfde plaats staan, dus slechts vier Europese landen hebben nog een voorsprong op ons, maar dat zijn drie Europese landen, want een van die landen is een Afrikaans land. De erkenning was dus totaal en onze afgevaardigden drukten de vooruitgang uit.

Erving Vega: Was dit een speciale resolutie of maakt het deel uit van de algemene resolutie?

Wilfredo Navarro: Het was een resolutie van de commissie, want er was een commissie voor vrouwen, een andere commissie voor jongeren, een andere commissie die zich bezighield met journalisten en een andere commissie voor politieke kwesties.

Erving Vega: We hebben hier de: “Resolutie over gender- en gezinsbeleid in Nicaragua.

De XXVI Vergadering van het Forum van Sao Paulo, die van 29 juni tot 2 juli 2023 in de stad Brasilia bijeenkwam, heeft de volgende Resolutie over Gender- en Gezinsbeleid in Nicaragua goedgekeurd, volgens de huidige overweging:

Ondanks de permanente agressies van de Verenigde Staten tegen Nicaragua heeft het land een gender- en gezinsbeleid ontwikkeld dat internationale erkenning heeft gekregen dat als voorbeeld dient voor landen met een groter economisch gewicht. Het World Economic Forum benadrukt en erkent Nicaragua in zijn rapport van dit jaar als het land met de meeste gendergelijkheid in Amerika en plaatst het op de zevende plaats in de wereld.

Wij zijn voorstander inspanningen van Nicaragua te erkennen bij haar beleid dat ten goede komt aan vrouwen, waardoor het land volgens het Economisch Wereldforum op de eerste plaats staat in Latijns-Amerika en op de zevende plaats in de wereld, in de bevordering, gelijkheid en rechten van gender en gezin.

Brasilia, 2 juli 2023″.

Wilfredo Navarro: Het is een dubbele erkenning, want bijvoorbeeld in Zweden hebben ze niet te lijden onder het gewicht van de agressie en de intentie om schade te berokkenen die de Verenigde Staten en de Europeanen hebben ingezet tegen Nicaragua. Dus de resolutie zegt dat Nicaragua, ondanks de agressie, meer dan veel landen in de wereld heeft gezegevierd op het gebied van genderkwesties. Dat wil zeggen, het is een erkenning die een specifiek gewicht heeft gebaseerd op het belang van het Forum van Sao Paulo. Brazilië, Argentinië en Chili zeggen dat Nicaragua een leidende positie heeft in deze uiterst belangrijke kwestie voor de ontwikkeling van de samenleving.

Erving Vega: Had je als delegatie zoveel overeenstemming, zoveel steun, zoveel ruggensteun verwacht? Want het is één ding om elkaar in een forum te ontmoeten en solidariteit te zijn, maar zo’n krachtdadigheid in het instemmen met en het steunen van Nicaragua er is ook een afwijzing van de desinformatiecampagne.

Wilfredo Navarro: Het is een enorm belangrijk dat Latijns-Amerika schreeuwt om een einde aan de agressie tegen Nicaragua, om een einde aan de sancties, om een einde aan al die unilaterale acties tegen ons land, omdat het laat zien aan welke kant de geschiedenis staat, aan welke kant de waarheid staat, tegenover de propaganda van rechts. De boodschap op het Forum was krachtig: “Stop nu met Nicaragua lastig te vallen, Nicaragua heeft het recht om in alle vrijheid te leven, om voor zijn volk te beslissen wat het moet doen. Deze positie is krachtig. We zijn echt soldaten, we vechten de strijd overal.

Erving Vega: Hadden jullie zulke verwachtingen, zulke steun?

Wilfredo Navarro: Het punt is dat de campagne erg hatelijk was. Dus we gingen onze standpunten verdedigen en terwijl we praatten, gingen we vooruit, vooruit, vooruit. Het bereiken van gender- en gezinskwesties was bijvoorbeeld een onderwerp dat we daar aan de orde stelden en dat was succesvol.

Op het terrein hebben we overwinningen behaald, maar het belangrijkste is de menselijke warmte die we voelden, de steun van de partijen, de steun van de regeringen ten gunste van Nicaragua, en van onze regering natuurlijk, iets wat ons met voldoening vervult.

Ik was bijvoorbeeld afgevaardigde om deel te nemen aan het forum voor journalisten en ik voelde me, omdat er grote namen in de communicatie waren uit Brazilië en Venezuela, erg gevoelig over het onderwerp journalistiek. Maar het belangrijkste was dat toen ik namens Nicaragua het woord nam, mijn eerste woorden waren: “Het eerste waarvoor ik u wil bedanken is dat wij op deze gezegende Braziliaanse grond zijn – ik zei zoiets – maar ik breng u de boodschap en de solidariteit van onze president Daniel Ortega Saavedra en Rosario Murillo.

U had het applaus en de kreten “Nicaragua, Nicaragua” moeten zien! Er zijn video’s, met alle enthousiaste keten. Omdat dit live is gefilmd kun je de werkelijkheid niet verdraaien, en dit was spontaan, omdat niemand wist dat ik de groeten van Nicaragua, de commandant en Rosario zou brengen. Zo een reacties dat doet je moraal herleven, doet je inspanning verdubbelen, je verlangen om te werken, omdat je op de goede weg bent.

Erving Vega: Ik zie al die steun en solidariteit als een erkenning voor dit kleine, waardige land, dat zich verzet tegen een monster.

Wilfredo Navarro: Ik zie het inderdaad als een erkenning en een blijk van genegenheid voor ons kleine klein land, een land dat waardig is, dat een voorbeeld is en dat wij erop vooruitgaan. Die vooruitgang niet alleen kwantitatief maar ook kwalitatief. De mensen voelen dat in de dagelijkse realiteit van de mensen. Wij zijn een voorbeeld zijn om de revolutionaire prestaties in heel Latijns-Amerika aan te verwezenlijken.

Want wat de verschillende partijen en regeringsafgevaardigden me vroegen is: “Stuur ons informatie over deze veranderingen”. Wanneer we met hen praten over de wegen, die de beste zijn in Midden-Amerika en de vijfde in Latijns-Amerika; de huisvestingsprogramma’s, wanneer ik hen vertel dat we bezig zijn om 50.000 huizen te bouwen in Nicaragua, dan zeg ik hen: “Pas op! Ze zijn niet voor de machtigen, zelfs niet voor de hogere middenklasse, ze zijn voor het volk”. En als we ze vertellen dat we 99,30% elektriciteit hebben over het gehelen land, of als we ze vertellen dat we drinkwater brengen voor bijna 80% van de bevolking.

Met andere woorden, je kan de sociale successen van Nicaragua uitdrukken in cijfers zodat ze kunnen worden overgenomen in andere landen. De motivatie om door te gaan met deze prestaties is de steun van de mensen voor hun regering.

Erving Vega: Welke andere concrete punten staan er in de uiteindelijke resolutie?

Wilfredo Navarro: De afwijzing van elke imperialistische agressie. Daarnaast de erkenning van Nicaragua. Het Forum viert zijn 33e verjaardag en we hebben een aantal speciale erkenningen gekregen voor Nicaragua in de persoon van onze broer Jacinto Suárez, nu overleden, die de oprichter was van het Forum, en die dierbaar werd herinnerd op het Forum van Sao Paulo.

Maar er is nog een andere interessante erkenning, namelijk voor het Actieplan van het Forum, dat de datum van 19 juli en de 44ste verjaardag van de Sandinistische Volksrevolutie heeft opgenomen als onderdeel van de officiële kalender van het Forum van Sao Paulo. Stel je voor! We zijn opgenomen in de speciale data van het Forum.

Het was hard werken, we moesten lobbyen, je kunt niet achteloos zijn, maar het resultaat is een totale triomf, we hebben de rechtervleugel verslagen. Gisteren stond er een kop in “La PrenCIA” (de krant La Prensa) stond dat er geen veroordeling was van Nicaragua op het Forum, maar dat het Forum in tegendeel Nicaragua steunde en promote. Dat laat de bitterheid, wrok en pijn zien die deze rotzaken hebben – nou ja, het zijn geen “slechte Nicaraguanen” meer omdat het nu voornamelijk Spanjaarden zijn geworden. Maar ze gaan door met het beschadigen of proberen te beschadigen van het land en ze denken dat ze de mensen van Nicaragua voor de gek kunnen houden. Dat is de waarheid.

Erving Vega: Een succes voor Nicaragua, voor de mensen van Nicaragua, voor uw regering, er is geen andere conclusie die kan worden getrokken.

Wilfredo Navarro: Je kunt nergens verloren verlopen.

Erving Vega: Wanneer is het volgende Forum en is de locatie nog niet gekozen?

Wilfredo Navarro: Volgend jaar. Het punt is dat er een reeks mechanismen bij betrokken zijn. We hebben het houden van het Forum goedgekeurd. Wat er gebeurde is dat het Forum ongeveer vier jaar echt had plaatsgevonden vanwege de pandemie, dus het was interessant dat bij de hervatting van het Forum Nicaragua aanwezig was. Er moet nog een datum en plaats voor het volgende Forum worden vastgesteld, maar er zullen zeker vertegenwoordigers van Nicaragua aanwezig zijn om de nieuwe prestaties en vooruitgang van Nicaragua te verdedigen.

Erving Vega: Voor mij was het veelzeggend om te beseffen dat de positie van de vertegenwoordiging van een land als Chili, wiens president een klankbord is geweest voor de aanvallen en agressies van de Verenigde Staten tegen Nicaragua, geen bezwaar heeft geuit voor de steun aan. Het is alsof de vertegenwoordiging van Chili daar losstaat het standpunt en het buitenlands beleid van zijn president loslaat.

Wilfredo Navarro: Wat er gebeurt is dat Boric de vrucht is van een strategische alliantie die hem een paar electorale overwinningen op rechts heeft opgeleverd; daarom is er binnen de alliantie van Boric een permanente discussie waardoor Boric steeds meer alleen komt te staan. Ik las dat de steun voor Boric in Chili is teruggelopen tot 9%. Dat laat zien dat hij niet alleen op nationaal, maar ook op internationaal een verkeerd beleid voert. Misschien zal zijn partij zich bij hem aansluiten, maar het is een partij met een klein gewicht, de rest van de partijen zegt: “Nou, deze man wil ons begraven”. Dat is de situatie. Zelfs binnen de alliantie van Boric zijn er zoveel verschillen en zoveel discussies over alle mogelijke kwesties.

Erving Vega: Uw conclusies over het XXVI Sao Paulo Forum.

Wilfredo Navarro: Het andere belangrijke is de aandacht die we kregen, we waren de ster van de persaandacht, van alle media. Ze hebben een heel lang interview met ons gehouden, waarin we al onze prestaties hebben uitgelegd.

Het was 150 of 200% succesvol, dat wil zeggen in termen van aanwezigheid, vooruitgang, prestaties, deelname, presentatie van kwesties, de kwestie van aanwezigheid zelf, de erkenning van de rol die we in het Forum hebben gespeeld en, natuurlijk, de resoluties, die overtuigend waren, in de resolutie, in het slotdocument en in de resolutie. Ik weet het niet, ik was blij om te weten dat Latijns-Amerika de rechtvaardige eisen van Nicaragua steunt, in het bijzonder de eis van een eerlijke betaling voor de schade die de Verenigde Staten ons hebben berokkend.


Gerelateerd (berichten in dit archief):