Bron: Persbericht Cubanismo/Solidair, 26 juni 2023 ~~~

Op 17 en 18 juli vindt in Brussel een grote top plaats tussen vertegenwoordigers van de Europese Unie en van CELAC, de Gemeenschap van Latijns-Amerikaanse en Caraïbische Staten. Op de agenda: de samenwerking tussen het ‘oude’ en het ‘nieuwe’ continent.

Cubanismo.be organiseert mee aan een ‘Top van de Volkeren’, die parallel met de CELAC-EU- bijeenkomst gehouden wordt en solidariteitsorganisaties uit Zuid en Noord bijeenbrengt. Met veel belangrijke Cubaanse sprekers!

De top valt wel midden in de zomervakantie, maar er staan niet te missen conferenties op het programma. Het loont dus zeker de moeite om ervoor naar de VUB in Brussel af te zakken.

Het volledige programma vind je in PDF in bijlage (nog niet beschikbaar), maar we lichten er twee uit met Cubaanse sprekers.

VUB Pleinlaan 2 1050 Elsene
Maandag 17 juli
11.00 – 12.45u

Alsof de blokkade nog niet genoeg was!

De impact van de opname van Cuba op de lijst van staatssponsors van terrorisme

In februari hebben de Verenigde Staten de status van Cuba als staatsponsor van terrorisme hernieuwd. Dit druist in tegen de herhaalde afwijzing van de Amerikaanse blokkade door de internationale gemeenschap in de Algemene Vergadering van de VN.

Cubanen en solidaire Europeanen die naar Cuba zijn gereisd, komen getuigen over de concrete gevolgen van de. De verstikking op de internationale financiële markten is nog groter geworden door de toevoeging aan de ‘lijst’.

Welke rol kunnen Europese regeringen hierin spelen, specifiek op de EU-CELAC top? En hoe kunnen wij vanuit de internationale gemeenschap meer druk uitoefenen op onze regeringen om de blokkade te stoppen en Cuba van de ‘lijst’ te halen

14u00 – 15u45

Reflecties voor een gezamenlijke transitie van onze volkeren in Zuid en Noord

In de komende jaren zal de ecologische kwestie centraal staan in de betrekkingen tussen Europa en Latijns-Amerika. Hoe kunnen we, de neokoloniale, extractivistische (roofbouw op de aarde) en kapitalistische visie op ecologische transitie die de Europese instellingen promoten, een bevrijdende ecologische transformatie opeisen die het recht van volkeren, zowel in het Noorden als in het Zuiden, op een gezond milieu en op ontwikkeling garandeert?

Sprekers:

Anuna De Wever, Climate Action Network (CAN) Europe

Rodrigo Suñe, MST: beweging van landloze boeren in Brazilië

Isabelle Vanbrabant, co-auteur van “Cuba: 100 jaar om de zee tegen te houden”, Cubanismo.be