Bron: Miguel Arndt amerika21 7 december 2022 ~~~

Buenos Aires. Het vonnis tegen ex-president en huidige vice-president Cristina Fernández de Kirchner en andere verdachten in het proces over overheidsopdrachten in de provincie Santa Cruz is dinsdag bekendgemaakt. Kirchner werd veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf wegens verduistering en mag voor het leven geen openbare functie meer uitoefenen.

Acht verdachten kregen straffen tussen drie en zeven jaar, vier werden vrijgesproken. Op de beschuldiging van “het vormen van een illegale vereniging” werden allen vrijgesproken.

De inbeslagname van 84 miljard pesos werd ook bevolen. Dit is opmerkelijk omdat het vermeende schadebedrag tijdens het proces sterk varieerde en geen ervan met dit bedrag overeenstemde.

Op geen enkel moment tijdens het proces konden de beschuldigingen worden gestaafd. In veel gevallen waren ze regelrecht absurd, omdat ambtenaren werden veroordeeld voor vermeende overtredingen terwijl ze aantoonbaar niet in functie waren. Maar zelfs in het geval van Kirchner kan de veroordeling niet worden gestaafd, omdat volgens de grondwet noch de begrotingswetten noch de controle daarop onder haar verantwoordelijkheid vallen, maar onder die van de ministers van het kabinet. Geen van de ministers die in de betrokken periode actief waren, is hiervoor echter vervolgd.

De redenen voor het vonnis zijn nog niet bekend.

Het proces ging vanaf het begin gepaard met talrijke onregelmatigheden. Te beginnen met het feit dat dezelfde aanklacht reeds was behandeld door de rechterlijke macht van de provincie Santa Cruz, waar deze werd verworpen wegens het niet-bestaan van een strafbaar feit. In flagrante strijd met het beginsel dat niemand twee keer voor dezelfde aanklacht mag worden berecht, had rechter Julian Ercolini de zaak heropend. Hoewel er behalve persberichten geen bewijs was, diende hij een aanklacht in. Deze berichten bleken tijdens het proces vals te zijn.

Toen de in 2008 weilen Néstor Kirchner tot president werd verkozen, zou hij met zijn mensen de staatsstructuren hebben geplunderd om veel overheidsopdrachten naar zijn provincie door te sluizen en te laten toekennen aan een bevriende zakenman, die vervolgens zijn dankbaarheid toonde. Het parlement zou zijn misleid, de begroting zou willekeurig zijn opgesteld, de aanbestedingen zouden zijn gemanipuleerd, de desbetreffende contracten zouden te duur zijn en de uitvoering zou van slechte kwaliteit zijn of in veel gevallen helemaal niet zijn uitgevoerd. Zijn vrouw en opvolger als president zou deze structuur hebben voortgezet.

Er is geen bewijs voor deze beweringen. In drie jaar en na het horen van 114 getuigen, kon niets hiervan worden gestaafd. Tijdens de getuigenverhoren werd de naam van de ex-president slechts eenmaal genoemd – door een getuige van wie reeds uit een ander proces bekend was dat hij was gecoacht en die daarom niet werd beëdigd. Pas tijdens het hoofdproces werden vijf van de omstreden 51 bouwprojecten onderzocht, maar er werden geen onregelmatigheden vastgesteld.

Zoals de verdedigers hebben aangetoond, werd het parlement altijd betrokken bij de begrotingsplanning en voortdurend geïnformeerd over de ontwikkeling van de uitgaven. Het aandeel dat de provincie ontving was niet onevenredig. Er werden geen bestellingen betaald die niet werden uitgevoerd, de kwaliteit was in orde en de prijzen waren redelijk.

Bijzonder gênant voor het openbaar ministerie: het bleek talloze flagrante onwaarheden te hebben verkondigd. Welke schade aan de staat zou zijn toegebracht, kon op geen enkele wijze worden bewezen.

Bovendien werd tijdens het proces bekend dat de aanklager samen met een van de rechters en een van de kamerleden voetbalde op het buitenverblijf van ex-president Mauricio Macri. Twee andere rechters van de kamer bezochten Macri en zijn minister van Veiligheid Patricia Bullrich, die mede-eiser was in de zaak, bij verschillende gelegenheden.

Na het vonnis heeft de regering een verklaring uitgegeven waarin zij het vonnis scherp bekritiseerde en het een aanval op het democratische proces noemde.

In een openbare toespraak herinnerde Kirchner eraan dat zij drie jaar geleden had gezegd dat het vonnis al geschreven was, ongeacht het verloop van het proces. Zij verwees naar het recente schandaal dat heel duidelijk laat zien hoe de “parallelle structuren” in de staat functioneren. Ze gaf deze “maffia” ook de schuld van de aanslag op haar persoon. Tot ontsteltenis van haar aanhangers kondigde Kirchner aan dat zij zich in 2023 niet kandidaat zou stellen, noch voor het presidentschap, noch voor enige andere functie.


Topfoto: Cristina Kirchner tijdens haar toespraak na het vonnis (screenshot) | Bron Pagina12