Bron: Hans Weber 
amerika21 7 december 2022 ~~~

Ook zijn sommige organisaties het niet eens met aspecten van de landhervorming van de regering. Lovende woorden van de EU-ambassadeur

Bogotá. Voor het eerst in de geschiedenis van Colombia heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden tussen alle organisaties van kleine boeren in het land. Ongeveer 2500 van hun afgevaardigden kwamen drie dagen bijeen in de Universidad Nacional in Bogotá om hun aanpak van de landbouwproblemen van het land te bespreken. De “Convención Nacional Campesina” (Nationale vergadering van kleine boeren) werd bijeengeroepen door de regering van Gustavo Petro en verenigingen van kleine boeren.

Het doel van de top, zei Petro bij de opening, was om de stem van de boerenbevolking, die decennia lang met geweld het zwijgen is opgelegd, in de Colombiaanse samenleving meer gewicht te geven. Een boerenbeweging die druk uitoefent voor essentiële hervormingen en deze steunt, is noodzakelijk.

Het staatshoofd verwees naar problemen van het traditionele voedselbeleid – zoals de toenemende honger – bij de oplossing waarvan de boeren een centrale rol speelden. Het was een vergissing om de markt de vrije hand te geven, bijvoorbeeld door middel van vrijhandelsovereenkomsten. “Speciale bescherming van de voedselproductie door de staat is wat we willen.

Er is sprake van een “anachronistische en irrationele” extreme concentratie van 80 procent van het land in handen van slechts 3.000 grootgrondbezitters, waardoor deze grotendeels onproductief blijft. Een eerste stap naar een “vreedzame landbouwhervorming” was de overeenkomst met de veehoudersorganisatie om drie miljoen hectare van hen te kopen.

Onder de honderden deelnemende groepen bevonden zich oude organisaties zoals de Coordinador Nacional Agrario (Nationale Agrarische Coördinatie, CNA), de verenigingen van kleine boeren Fensuagro en Anuc, de organisatie voor speciale zones van kleine boeren (Anzorc), alsmede regionale verenigingen zoals die voor het zuidwesten (Pupsoc), voor de boeren van de Región Catatumbo (Ascamcat) of voor de Región Cimitarra (ACVC).

Van regeringszijde waren verscheidene ministers en leden van de regeringscoalitie in het Congres aanwezig bij de plenaire zittingen van de top.

De deelnemers vormden werkgroepen om voorstellen over vier belangrijke onderwerpen te bespreken: structureel landbouwbeleid, rechten en erkenning van kleine boeren, beleid van algemeen belang voor het nationaal ontwikkelingsplan en ontwerp-beleid inzake landgebruik.

Veel van de eisen en voorstellen komen overeen met de regeringsplannen. Tot de lange lijst behoren de aanleg van wegen tussen plattelandsdistricten en districtssteden, de toewijzing van vruchtbare grond, de vervanging van particuliere tussenhandelaren in levensmiddelen door de staat of door boerenorganisaties, de versterking van de rol van vrouwen in het landbouwbeleid, steun voor een coöperatieve economie, goedkoop krediet en technologieoverdracht voor kleine boeren.

Sommige organisaties hebben echter hun ongenoegen geuit over enkele punten van het landbeleid van de regering-Petro. Zo bekritiseerde de CNA de focus van de regering op de “integrale landhervorming” (Reforma Agraria Integral, RRI), die deel uitmaakt van het vredesakkoord dat in 2016 met de gedemobiliseerde Farc-guerrilla’s is gesloten. De RRI is ontoereikend “voor de historische behoeften van de kleine boeren”, aldus de CNA.

Terwijl deze hervorming een herverdeling van drie miljoen hectare belooft, eist de CNA tien miljoen hectare. Dit is nodig om het probleem van de honger aan te pakken met de binnenlandse voedselproductie, zei CNA-vertegenwoordiger Joana Pinzón. Volgens Petro is er in Colombia 20 miljoen hectare vruchtbaar land, maar levert slechts 2,5 miljoen daarvan voedsel op.

De CNA vindt de geplande aankoop van drie miljoen hectare van Fedegán door de staat niet positief. De veehouderijvereniging wordt beschuldigd van banden met paramilitairen en landroof in Colombia. De Nationale Agrarische Coördinatie vreest dat de staat overheidsgeld gebruikt om met geweld toegeëigende grond te kopen. Daarom dringt zij aan op een overheidscontrole van de aan te kopen grond en op toezichthoudende instanties voor kleine boeren in het aankoopproces.

In plaats daarvan stellen de organisaties van de overkoepelende organisatie CNA een Integrale Volkslandbouwhervorming (Reforma Agraria Integral y Popular) voor. Het moet “verder gaan dan kapitalistische productievormen” en prioriteit geven aan vormen van collectief grondbezit. Dit omvat vormen van autonoom zelfbestuur, zoals die welke al jaren worden toegepast in de “Territorios Campesinos Agroalimentarios”.

De CNA riep de regering ook op om landkrakers niet langer “indringers” te noemen. In september hebben het ministerie van Landbouw en het ministerie van Defensie een ultimatum gesteld aan inheemse en kleine boerengroepen om te stoppen met het bezetten van land. In sommige gevallen gebruikten lokale overheden de politie tegen hen. Later deëscaleerde de regering het conflict door middel van een dialoog.

Minister van Binnenlandse Zaken Alfonso Prada zei tijdens de bijeenkomst dat de regering antwoorden zal voorbereiden op alle eisen en voorstellen. Voorlopig kan zij echter al op sommige punten toezeggingen doen. Kleine boeren worden erkend als ” onderworpen aan het recht ” volgens de definitie van de Verenigde Naties. De overeenkomstige amendementen op de grondwet zullen binnenkort in het Congres worden aangenomen.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken zal ook een coördinatieorgaan oprichten dat zal fungeren als “instantie voor permanent overleg” tussen de regering en een vertegenwoordiging van de verenigingen van kleine boeren.

Een van de internationale deelnemers aan de retraite was de ambassadeur van de Europese Unie, Gilles Bertrand. “De EU wil hierbij het ongekende organisatorische en politieke werk van deze bijeenkomst prijzen,” zei hij. Het heeft de volledige steun van de Europese Unie, voegde hij eraan toe.

Topfoto: Er is een boerenbeweging nodig die druk uitoefent voor en steun geeft aan essentiële hervormingen, zegt president Petro
Bron: @IreneVelezT