Bron: Israël Barrenechea
kawsachuncoca 9 november 2022 ~~~

Vanuit Potosí riep president Luis Arce het volk op om “verenigd te blijven in de verdediging van de democratie (en) hun democratisch gekozen regering” tegenover de acties van “reactionair rechts” dat, met behulp van de media die haar welgezind zijn, een Bolivia in “crisis en diep verdeeld” wil laten zien.

Maar “Bolivia is één wilskracht die in vrede en harmonie wil leven”, net als de bevolking van Potosí, zei hij in zijn toespraak tijdens de zitting van de Departementale Vergadering van Potosí en de Gemeenteraad aan de vooravond van het departementale burgerjubileum.

Arce verwees naar de stakingsblokkade die in Santa Cruz nu al 19 dagen duurt, te midden van geweld, racisme en discriminatie. Gouverneur Fernando Camacho en burgerleider Rómulo Calvo, tegenstanders van de regering en centrale actoren in de crisis en de staatsgreep van 2019, leiden de extreme druk om de volkstelling te vervroegen.

“De uitgestippelde weg is niet vrij van moeilijkheden en gevaren, vandaag meer dan ooit moet het Boliviaanse volk verenigd blijven in de verdediging van de democratie, van hun regering die democratisch en met volksstemmen is verkozen,” benadrukte hij, verwijzend naar de 55,1% van de stemmen waarmee zij bij de verkiezingen van 2020 is verkozen.

Arce is sinds hij de verkiezingen heeft gewonnen geconfronteerd met protestacties, die hun epicentrum hebben in Santa Cruz en die worden gevoerd door burger- en ex-activisten zoals Camacho.
Burgermobilisaties stelden zijn verkiezingsoverwinning ter discussie en eisten dat de militairen in 2020 de macht zouden overnemen, terwijl zij eind 2021 deelnamen aan een nieuwe staking voor onbepaalde tijd om het wetsontwerp tegen de legitimering van illegale winsten te verwerpen.

“Vandaag moeten we meer dan ooit de gelederen sluiten tegen alle pogingen van reactionair rechts dat, onder het ene of het andere voorwendsel en met de hulp van de machtige media die voor hen werken, Bolivia wil afschilderen als een land in crisis en diep verdeeld,” waarschuwde hij tijdens de zitting.

Een technische commissie in Trinidad heeft besloten de termijn voor de telling met een maand te verkorten en vast te stellen op maart-april 2024. De technische delegaties van Camacho, de Autonome Universiteit Gabriel René Moreno (UAGRM) en de gemeenten Santa Cruz, La Paz en Tarija verlieten de vergadering, terwijl 36 delegaties hun werkzaamheden voortzetten.