Door Vilma Guzmán 
amerika21,de 17 oktober 2021 ~~~

De VN-Veiligheidsraad zal vandaag besluiten om een “multinationale snellereactiemacht” te sturen op verzoek van de VS. Interventie stuit op massaal verzet van Haïtiaanse bevolking

Washington/Port-au-Prince. De VS hebben bij de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties een ontwerp-resolutie ingediend waarin “de onmiddellijke inzet van een multinationale snellereactiemacht” in Haïti wordt voorgesteld. Dit is om de lokale politie te ondersteunen en te reageren op de snel verslechterende veiligheids- en humanitaire situatie in de Caribische natie, aldus de verklaring. Het wetsvoorstel wordt vandaag, maandag, besproken en in stemming gebracht.

Dat meldde de Amerikaanse krant Miami Herald zondag, en tal van andere media pikten het op. De Washington Post zegt een kopie van het ontwerp te hebben.

Het Witte Huis en het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken hebben niet gereageerd op vragen van de media hierover, evenmin als een vertegenwoordiger van de Haïtiaanse regering. Brigadier-generaal Patrick Ryder, woordvoerder van het Pentagon, weigerde commentaar, schreef de Washington Post.

The Post meldde verder dat Amerikaanse militairen die betrokken zijn bij een Haïti-missie “waarschijnlijk alleen logistieke steun zouden verlenen”. Een persoon die bekend is met de lopende besprekingen binnen de Amerikaanse regering en die op voorwaarde van anonimiteit spreekt, zei dat hij niet op de hoogte was van plannen om Amerikaanse “boots on the ground” in Haïti te plaatsen.

In de ontwerp-resolutie worden geen specifieke landen genoemd die aan de interventiemacht zullen deelnemen en wordt evenmin aangegeven welke rol zij zullen spelen.

De resolutie werd voorafgegaan door een verzoek van VN-secretaris-generaal António Guterres aan de Veiligheidsraad om de “onmiddellijke inzet van een speciale internationale troepenmacht om de humanitaire crisis aan te pakken” in Haïti te overwegen. De Haïtiaanse regering had daartoe een verzoek gericht aan haar bondgenoten en rechtstreeks aan Guterres.

Dit verzoek leidde tot rellen in heel Haïti. Duizenden mensen gingen de straat op en eisten het aftreden van de zittende, ongekozen premier Ariel Henry, en protesteerden tegen elke interventie van buitenaf. De politie gebruikte traangas en scherpe munitie, waarbij één dode en vele gewonden vielen. Vakbonden en andere belangengroepen wijzen buitenlandse interventie, met name militaire en politie-interventie, even sterk af als de grootste oppositiebond, de Montana-groep.

Deze afwijzing werd ook geuit door verschillende sociale organisaties tegenover een hoge Amerikaanse delegatie die Haïti medio vorige week bezocht. De Montana-groep wees op de rampzalige gevolgen van eerdere buitenlandse missies en zei dat de chaotische situatie in het land in hoge mate “samenhangt met het internationale bemoeienissen met de staat en het opleggen van een economisch systeem dat gebaseerd is op privatisering, corruptie en het criminele geweld van corrupten”. Het pleit voor technische en logistieke bijstand aan de politie, maar wat absoluut noodzakelijk is, is “een politieke oplossing om de banden tussen de politieke machten, de economische maffia en de gewapende bendes radicaal te verbreken”. (zie eerder in: amerika21.de / openbaararchief.nl)

Nadat de regering op 11 september de brandstofprijzen met 100% had verhoogd, begon in het hele land een nieuwe golf van protesten die niet is afgenomen. Gewapende groepen hebben grote delen van de hoofdstad onder controle en sinds 12 september is de centrale olieterminal van het land in de buurt van de hoofdstad Port-au-Prince geblokkeerd. Daardoor kunnen ziekenhuizen maar beperkt werken, scholen zijn gesloten. Er is een tekort aan goederen en middelen, zoals drinkwater. Bovendien is er een nieuwe cholera-uitbraak. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er al minstens 35 mensen gestorven. Momenteel zijn er 47 bevestigde en 560 verdachte gevallen.

Ondertussen brachten Amerikaanse en Canadese militaire vliegtuigen zaterdag gepantserde voertuigen en ander veiligheidsmateriaal voor de Haïtiaanse nationale politie naar Port-au-Prince. Dit is om “hen bij te staan in hun strijd tegen criminele actoren die het geweld aanwakkeren en de stroom van broodnodige humanitaire hulp verstoren, waardoor de inspanningen om de verspreiding van cholera te stoppen worden belemmerd”, aldus een gezamenlijke persverklaring van de regeringen van Canada en de VS.

In een reactie op de nieuwe interventieplannen merkt het Haïtiaanse alternatieve informatienetwerk Alterpresse op:

“Na de Amerikaanse bezetting in 1915, die 19 jaar duurde, en de landing van de Amerikaanse mariniers in 1994, heeft Haïti de afgelopen 30 jaar verschillende buitenlandse interventies en verschillende VN-missies meegemaakt zonder dat de stabiliteits- en veiligheidsproblemen werden opgelost.”

Ariel Henry is sinds juli 2021 premier. Al even lang roepen grote delen van de bevolking om zijn ontslag – en zeggen “nee tegen de invasie”. Bron: Isabelle Papillon