Bron: UN.org 26 september 2022 ~~~

Denis Ronaldo Moncada Colindres, Minister van Buitenlandse Zaken van de Republiek Nicaragua, New York, 26 september 2022

Klik hiervoor de VIDEO van de toespraak op UN.org

Wij komen naar deze 77e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op momenten van extreme kwetsbaarheid en gevaar, die het leven in al zijn aspecten in gevaar hebben gebracht en blijven brengen, in deze wereld waar wij ons juist zouden moeten verenigen om de grote sociale, economische, klimatologische, culturele en veiligheidsuitdagingen waaraan de mensheid dagelijks wordt blootgesteld en het hoofd te blijven bieden.

Wij spreken hier namens een heldhaftig, waardig, soeverein, vrij volk, dat samen met zovele andere heldhaftige, waardige, soevereine en vrije volkeren van de planeet, onze nationale waardigheid en soevereiniteit heeft getoond en realiseert, geconfronteerd met de uiterste koloniale en imperialistische hebzucht die vanuit Europa en vanuit het Noorden over dit gewonde continent, woedde, onze geliefde Landen heeft aangevallen, er heeft ingegrepen, binnengevallen en bezet.

De indringers zijn verdreven uit Nicaragua en verslagen door de moed van het Nicaraguaanse patriottisme. Onze eigen moed is ook geïnspireerd door de grote revolutionaire bevrijdingsstrijd van de moedige volkeren van deze wereld.

In deze tijden van schaamteloze en gewelddadige hebzuchtige, ambitieuze, gierige praktijken, van absurde politieke pretenties en hun beruchte, hatelijke mediakluchten, proberen zij onze vrijheden, ons natuurlijk en cultureel erfgoed in beslag te nemen, om iets op te leggen wat zij niet zullen kunnen bereiken, namelijk een mondiale samenleving die wordt geregeerd en bestuurd door hen die hun misdaden met afschuwelijke en verbluffende schaamteloosheid hebben begaan en getoond, te midden van de meest geweldige plundering van de rijkdommen van ons gemeenschappelijk huis.

De aanval, de roof, de schandelijke, afschuwelijke plundering, de plundering en de genocide die de kolonialisten en imperialisten van de aarde hebben ontketend, zijn echte misdaden. Zij zijn de echte misdadigers tegen de mensheid. Wij stellen dit in aan de kaak!

Wanneer wij op deze laatste zittingsdag van deze 77e Algemene Vergadering verschijnen, doen wij dat met opgeheven hoofd en met een hart vol vrijheidslievende, broederlijke, solidariteit, omarming voor duurzame gerechtigheid, vrede, soevereiniteit en onafhankelijkheid die gerespecteerd moeten worden, alsmede veel karakter, veel moed, veel hartelijkheid, om te verdedigen wat van ons is.

Wij spreken de taal van een mensheid die vraagt om erkenning van onze bijzonderheden, onze modellen en levenswijzen, onze geloofsovertuigingen en idealen, in overeenstemming met onze eigen geschiedenis, traditie en aspiraties die wij afdwongen, omdat het leven bestaat uit inspanningen, angsten, zoeken en eisen, uit respect van iedereen, voor iedereen..

Het is tijd om meer werk te maken voor de realisatie van het recht van de volkeren op een organisatie van de Verenigde Naties die ons allen vertegenwoordigt en die zich niet onderwerpt aan de plannen van welke imperialistische macht dan ook.

Het is tijd voor een wereld van dialoog en vrede, van rechtvaardigheid en solidariteit, van broeder- en zusterschap en echte, oprechte goede wil op te eisen, door ondanks onze verschillen samen te werken en zo onze solidariteit te verrijken.

Het is tijd om onze vele stemmen te laten horen, onze eisen, onze oorzaken, die niet langer kunnen worden genegeerd, noch begraven onder stapels en bergen ideologie van egoïsme en onverschilligheid.

Het is tijd om het egoïsme te overstijgen dat miljoenen mensen in de wereld vermoordt en hen onderwerpt aan de wreedheid van extreme armoede, uit de barbaarse, dierlijke instincten van de grootmachten, die hun overheersing in stand willen houden en bestendigen ten koste van honger, slechte gezondheid, klimaatvernietiging, onwetendheid, oorlog en alle miserie die voortkomt uit haat.

Het is tijd om door te gaan met het verwerpen van criminele blokkades… alle illegale, willekeurige, ongeoorloofde agressies, de zogenaamde sancties, die de perversie van een imperialistisch en kapitalistisch systeem duidelijk maken, dat de heerst en doorgaat met het opleggen van straffen, het leegbloeden van de wereld, in het volle zicht en met de zelfgenoegzaamheid van de organisaties die haar zouden moeten verdedigen.

Het is tijd om “genoeg” te zeggen tegen het gebrek aan gezond verstand, mededogen en spiritualiteit… tegen de ontstellende en volstrekte veronachtzaming van al wat menselijk is. Het is tijd om te zeggen dat het “genoeg” is, om te rebelleren en te blijven rebelleren tegen het intrinsieke kwaad van het kapitalisme, dat de meerderheid verstikt en de weinigen brutaal verrijkt.

Het is tijd om “genoeg” te zeggen tegen het hypocriete imperialisme, dat de mensenrechten, die het zelf dagelijks schendt en ontkent, politiseert, vervalst en denigreert, tegen het imperialisme en zijn ##dwangmaatregelen#brutale acties# tegen het leven op alle gebieden, die in strijd zijn met het internationale recht.

Het is tijd om, met de hulp van iedereen, een einde te maken aan de invasies, agressies en bezettingen van zoveel gebieden die gemaakt zijn tot eer van God, voor een veilig, harmonieus leven, met rechten, met fatsoenlijk werk, met voedsel en duurzame middelen om het welzijn en geluk dat we verdedigen.

Het is tijd om de zonden van het kapitalisme, die inmenging in de binnenlandse aangelegenheden rechtvaardigen, aan de kaak te stellen en te doen stoppen. Het is tijd om de vrijheid te laten gelden om onszelf te zijn, en niet te zijn wat anderen willen; oorlog voeren, ons verdringen en bezetten om onze culturele en natuurlijke rijkdommen te plunderen.

Het is tijd om het beginsel van de “soevereine gelijkheid van staten” in alle internationale organisaties en fora af te dwingen, zodat deze multipolaire, ongebonden wereld, waar wij zo hard voor gewerkt hebben, werkelijkheid wordt, zich versterkt en groeit, rekening houdend met ons allen.

Het is tijd om ervoor te zorgen dat het Handvest van de Verenigde Naties, en zoveel organisaties die ons moeten samenbrengen, voor iedereen gelden en de rechten van iedereen respecteren…! Nu is en moet het de tijd van de volkeren zijn!

Landen die het vuur van hebzucht, gierigheid, egoïsme, de ijdelheid en absolute heerschappij van anderen over een wereld die hen niet toebehoort, hebben meegemaakt, moeten hun identiteit en samenwerking versterken en consolideren, door samen rechtvaardigheid op basis van respect en vrede te verdedigen waar het nodig is.

Wij zijn solidair en groeten het dappere Venezuela, het heldhaftige Cuba, met de historische. Wij zijn solidair met de nobele strijd van het Palestijnse volk, met de Islamitische Revolutie van de Iran, met de huidige strijd van de Russische Federatie, tegen het fascisme en voor veiligheid, integriteit en vrede, die, daar twijfelen wij niet aan, door zal gaan tot de overwinning.

Onze hartelijke solidariteit met het bewonderenswaardige verzet en de rechtvaardige politiek van de Volksrepubliek China, die zoveel ongemak, bezorgdheid en afgunst teweegbrengt bij de vijanden van het algemeen welzijn.

Het is tijd om verenigd te blijven met Syrië, met de Arabische Democratische Republiek Sahrawi, met Wit-Rusland, met de volkeren van Azië, van Afrika, van Ons Latijns-Amerika en de Caraïben.
Wij steunen hen in hun prachtige, gedenkwaardige gevechten waarvan wij zeker weten dat ze zullen uitmonden in de meest verheven en opperste triomf aller tijden: Een andere wereld die nu onmisbaar is en niet kan worden uitgesteld!

Zusters en Broeders, in Nicaragua is er een vaderlandslievende natie, en daarom is er vrede!

In de naam van onze generaals, van alle vrije mannen en vrouwen, van Augusto Sandino en Benjamin Zeledon, nationale helden, helden van het anti-imperialisme die onze harten vullen met de vastberadenheid om te vechten en te blijven overwinnen… In de naam van onze oneindige vader, van dromen en realiteiten zowel werelds als hemels, onze magische leraar, de grote Rubén Darío, groeten wij ieder van u en roepen ons allen op te blijven strijden voor gerechtigheid, vrede en de onvervreemdbare rechten van onze volkeren, voor leven, gezondheid, kracht, hoop en geloof in de Toekomst.

Een betere wereld, multipolair, rechtvaardig, ethisch, spiritueel en materieel, is al in wording, en wij zijn hier om de creatie ervan voort te zetten en te verdedigen.

Meneer de president, geeerde vrienden,

De soevereiniteit van een volk is geen onderwerp van discussie, maar één die verdedigd moet worden, met Liefde, en de vurige vlammen van hemelse hoop…!

Hartelijk dank.