Bron: Gustavo Pedro, 
petro.presidencia.gov.co 22 september 2022 (EN)
amerika21.de 22 september 2022(DE)

Het duitse online mediaplatform voor eerlijke berichtgeving over Latijns Amerika, amerika21.de, vertaalde de toespraak van de Colombiaanse president Gustavo Petro tijdens het Algemeen Debat van de VN in New York op 20 september.

Ik kom uit een van de drie mooiste landen ter wereld.

Er is een uitbundige natuur daar. Duizenden kleurrijke soorten in de zeeën, in de lucht, op het platteland. Ik kom uit het land van gele vlinders en magie. Daar stroomt uit de bergen en in de valleien van alle schakeringen groen niet alleen het overvloedige water, maar ook bloedstromen. Ik kom uit een land van schoonheid gedrenkt in bloed.

Mijn land is niet alleen mooi, het is ook vol geweld. Hoe gaan schoonheid en dood samen, hoe kan de biodiversiteit van het leven opbloeien temidden van dansen van dood en terreur? Wie heeft er schuld aan dat de magie wordt vernietigd door terreur?

Wie of wat is er verantwoordelijk voor dat het leven wordt verdronken door de routinematige beslissingen van rijkdom en kapitaalbelangen? Wie leidt ons als natie en volk naar de ondergang?

Mijn land is mooi omdat het het Amazonewoud heeft, het oerwoud van de Chocó, de wateren, de bergketens van de Andes en de oceanen.

Deze bossen geven zuurstof aan de planeet en slaan CO2 uit de atmosfeer op. Een van deze CO2-absorberende planten wordt, samen met miljoenen andere, het meest vervolgd op aarde. Hun vernietiging wordt ten koste van alles nagestreefd: Het is een plant uit het Amazonegebied, de cocaplant, de heilige plant van de Inca’s.

Het is alsof je op een paradoxaal kruispunt staat: het bos dat je probeert te redden wordt tegelijkertijd vernietigd. Om de cocaplant te vernietigen wordt gif en glyfosaat gespoten, dat in het water terechtkomt, de telers worden gearresteerd en in de gevangenis gezet. Om de cocabladeren te vernietigen of te bezitten worden een miljoen Latijns-Amerikanen vermoord en twee miljoen Afrikaanse Amerikanen gevangen gezet. Vernietig de dodelijke plant, zegt men vanuit het noorden.

Het vernietigen van de jungle, het Amazonewoud, is de oplossing geworden van staten en ondernemers. De verontwaardiging van wetenschappers die zeggen dat het regenwoud een van de fundamenten van ons klimaat is, wordt genegeerd. De machten in de wereld geven het regenwoud en zijn bewoners de schuld van de ramp die zij ondergaan. Waar de machthebbers echt aan lijden is hun verslaving aan geld, hun verlangen naar een eeuwig bestaan, hun hebzucht naar olie, cocaïne en de hardste drugs om zichzelf steeds meer te verdoven. Niets is hypocrieter dan het gepraat over het redden van het regenwoud.

Het regenwoud staat in brand, heren, terwijl jullie oorlog voeren en ermee spelen. Het regenwoud, de klimatologische steun van de wereld, slinkt met al zijn leven. De grote spons die de CO2 van de planeet absorbeert, staat op het punt te verdampen. Het reddende bos wordt in mijn land gezien als een vijand die moet worden verslagen, een onkruid dat moet worden uitgeroeid.

De ruimte van coca en de boeren die het verbouwen omdat ze niets anders te verbouwen hebben, wordt gedemoniseerd. Uw enige interesse in mijn land is om zijn maagdelijke bossen te vergiftigen, zijn volk op te sluiten en zijn vrouwen te marginaliseren. U bent niet geïnteresseerd in onderwijs voor onze kinderen, maar in het vernietigen van hun bossen en het winnen van kolen en olie uit hun darmen. U vindt de spons die gif absorbeert nutteloos; u slingert liever steeds meer gif de atmosfeer in.

We dienen je als een alibi om de leegte en eenzaamheid van je eigen samenleving te verdoezelen. We verdoezelen uw problemen, die u weigert aan te pakken. Het is beter om het bos, de planten en de mensen de oorlog te verklaren. Terwijl u de bossen laat branden, terwijl u schijnheilig gif toevoegt aan de fabrieken om de rampen van uw eigen samenleving te verdoezelen, eist u van ons steeds meer steenkool, steeds meer olie, om uw andere verslaving te bevredigen: die van consumptie, macht en geld.

Wat is giftiger voor de mensheid: cocaïne, steenkool of olie? De dictaten van de macht hebben bepaald dat cocaïne het echte gif is en vervolgd moet worden, ook al zijn er minimale sterfgevallen door overdoses, eerder door de mengsels waarvan de oorzaak de dwang tot geheimhouding is, maar kolen en olie moeten beschermd worden, ook al zou het gebruik ervan de hele mensheid kunnen uitroeien. Dit is de toestand van de wereldmacht, onrechtvaardigheid, irrationaliteit, omdat de wereldmacht irrationeel is geworden.

In de weelderigheid van het oerwoud, in zijn vitaliteit, zie je het wellustige, het zondige, de oorzaak van de troosteloosheid van jullie samenlevingen, die geteisterd worden door een grenzeloze drang tot bezitten en consumeren. Hoe zou men de eenzaamheid van het hart, zijn dorheid, kunnen verbergen te midden van een liefdeloze maatschappij die zo gebaseerd is op het idee van concurrentie dat zij de ziel in eenzaamheid gevangen houdt – behalve door de schuld te geven aan de plant, aan degene die haar kweekt, aan de bevrijdende geheimen van het oerbos? Volgens de irrationele logica van de wereld is het niet de markt die ons leven beperkt, maar het bos en de mensen die er wonen.

Bankrekeningen zijn grenzeloos geworden, het verzamelde geld van de machtigsten kon zelfs in geen eeuwen worden uitgegeven. De treurigheid van het bestaan die door deze kunstmatige concurrentiedwang wordt gecreëerd, wordt gemaskeerd door lawaai en drugs. De verslaving aan geld en bezit heeft een ander gezicht: drugsverslaving onder de verliezers van de concurrentie, onder de verliezers van de kunstmatige wedloop waartoe de mensheid is gedwongen.

Het kwaad van de eenzaamheid kan niet worden genezen door glyfosaat over de bossen te spuiten. Het bos is niet de boosdoener. De boosdoener is uw maatschappij, die is opgevoed om onbeperkt te consumeren, om consumptie dwaas te verwarren met geluk, maar die het mogelijk maakt om de zakken van de rijken te vullen met geld.

Het is niet de jungle die schuldig is aan drugsverslaving, maar de irrationaliteit van uw wereldmacht. Geef je macht een shot rationaliteit. Doe de lichten van de eeuw opnieuw aan. De oorlog tegen drugs is al 40 jaar aan de gang. Als we onze koers niet corrigeren en het nog 40 jaar duurt, zullen in de Verenigde Staten 2.800.000 jonge mensen sterven aan een overdosis fentanyl1 die niet in ons Latijns-Amerika wordt gemaakt.

Miljoenen Afrikaanse Amerikanen zullen worden opgesloten in particuliere gevangenissen. Afro-Amerikaanse gevangenen zullen het werkterrein worden van de gevangenisindustrie, nog een miljoen Latijns-Amerikanen zullen worden vermoord, onze wateren en groene velden zullen in bloed worden verdronken, de droom van de democratie zal in mijn Amerika sterven zoals in het Angelsaksische Amerika. De democratie zal sterven waar zij werd geboren, in het grote West-Europese Athene.

Door de waarheid te verbergen, zul je de jungle en democratieën zien sterven.

De oorlog tegen drugs is mislukt. De strijd tegen de klimaatcrisis is mislukt. De dodelijke consumptie is toegenomen, van soft- tot harddrugs, er is genocide gepleegd op mijn continent en in mijn land, miljoenen mensen zijn veroordeeld tot gevangenisstraf, en om je eigen sociale schuld te verbergen heb je het regenwoud en zijn planten de schuld gegeven. Je hebt toespraken en je politiek gevuld met absurditeit.

Ik roep vanaf hier, vanuit mijn gewonde Latijns Amerika, op om een einde te maken aan de irrationele oorlog tegen drugs. Om het drugsgebruik terug te dringen hebben we geen oorlogen nodig, geen wapens, maar moeten we allemaal een betere samenleving opbouwen, een samenleving met meer solidariteit, meer menselijke warmte, waar de intensiteit van het leven ons behoedt voor verslavingen en nieuwe vormen van slavernij. Wil je minder drugs? Denk minder aan winst en meer aan liefde. Denk aan een rationele uitoefening van macht.

Vernietig de schoonheid van mijn vaderland niet met je vergif. Zonder hypocrisie, help ons het Amazone regenwoud te redden om het leven van de mensheid op deze planeet te redden.

Je hebt de wetenschappers verzameld en ze hebben met rede gesproken. Met behulp van wiskunde en klimaatmodellen zeiden ze dat het einde van de menselijke soort nabij was, dat de tijd niet langer millennia, zelfs geen eeuwen meer was. De wetenschap heeft de noodklok geluid en we luisteren er niet meer naar. De oorlog heeft als voorwendsel gediend om niet de nodige maatregelen te nemen.

Toen het het meest noodzakelijk was om te handelen, toen praten geen zin meer had, toen het essentieel was om geld in fondsen te stoppen om de mensheid te redden, toen het noodzakelijk was om zo snel mogelijk van kolen en olie af te komen, bedacht u de ene oorlog na de andere. U viel Oekraïne binnen, maar ook Irak, Libië en Syrië. Je viel binnen in de naam van olie en gas.

In de 21e eeuw ontdekte u de ergste van uw verslavingen: de verslaving aan geld en olie. De oorlogen hebben u gediend als excuus om niet op te treden tegen de klimaatcrisis. De oorlogen hebben je laten zien hoe verslaafd je bent aan wat de menselijke soort zal doden.

Als je ziet dat mensen verhongeren en sterven van de dorst en met miljoenen naar het noorden trekken, naar waar water is, sluit je ze op, bouw je muren, gebruik je machinegeweren, schiet je ze neer. U reproduceert de vijfvoudige mentaliteit van degenen die de gaskamers en de concentratiekampen creëerden, u reproduceert op wereldschaal het jaar 1933. De grote overwinning van de aanval op de rede.

Zien ze niet in dat de oplossing voor de grote uittocht die jullie landen bereikt, is om de rivieren weer met water en de velden met voedingsstoffen te vullen? De klimaatramp overspoelt ons met virussen, maar u doet zaken met medicijnen en maakt van vaccins handelswaar.

U stelt voor dat de markt ons moet redden van wat zij zelf heeft gecreëerd. De Frankenstein van de mensheid is om de markt en het winstbejag ongestuurd te laten regeren en af te zien van rede en rationaliteit. De rede van de mens buigt de knie voor hebzucht.

Wat voor zin hebben oorlogen als het gaat om het redden van de menselijke soort? Wat is het nut van de NAVO en imperia als het einde van de intelligentie nabij is? De klimaatcatastrofe zal honderden miljoenen mensen doden en – luister goed – zij wordt niet door de planeet, maar door het kapitaal veroorzaakt. De oorzaak van de klimaatramp is het kapitaal. De logica van samenwerking gericht op steeds meer consumeren, steeds meer produceren en sommigen steeds meer verrijken, dat is wat de klimaatcatastrofe veroorzaakt.

Zij hebben zich aangesloten bij de logica van de uitgebreide accumulatie, de energiemotoren van kolen en olie, en een wervelwind ontketend: De toenemende en dodelijke chemische verandering van de atmosfeer. In een parallelle wereld is de uitgebreide accumulatie van kapitaal een uitgebreide accumulatie van dood.

Vanuit het land van jungle en schoonheid, waar u hebt besloten een plant van het Amazonewoud tot vijand te verklaren en de producenten ervan uit te leveren en gevangen te zetten, nodig ik u uit de oorlog te stoppen en de klimaatcatastrofe te voorkomen.

Hier, in dit Amazonewoud, gebeurt een mislukking van de mensheid. Achter de branden die er branden, achter de vergiftiging ervan, schuilt een alomvattend, beschaafd falen van de mensheid. Achter de verslaving aan cocaïne en drugs, achter de verslaving aan olie en steenkool, ligt de echte verslaving van deze fase van de menselijke geschiedenis: de verslaving aan irrationele macht, aan winst en geld. Dit is de enorme dodelijke machine die de mensheid kan uitroeien.

Als president van een van de mooiste landen ter wereld, maar ook een van de bloedigste en meest geschonden, stel ik u voor de oorlog tegen drugs te beëindigen en ons volk in vrede te laten leven.

In die zin roep ik heel Latijns-Amerika op. Ik roep de stem van Latijns-Amerika op zich te verenigen om het irrationele dat onze lichamen kwelt te verslaan. Ik roep u op om het Amazonewoud te redden met de middelen die wereldwijd beschikbaar zijn voor het leven.

Als u niet in staat bent het fonds voor de heropleving van de bossen te financieren, als geld voor wapens belangrijker is dan voor het leven, verminder dan de buitenlandse schuld om onze eigen begrotingsmarges vrij te maken, zodat we zelf het werk kunnen doen om de mensheid en het leven op de planeet te redden. Als jij het niet wilt doen, kunnen wij het wel.

Gewoon schuld ruilen voor leven, voor de natuur. Ik stel voor en roep u op om naar Latijns-Amerika te komen om een dialoog te starten om de oorlog te beëindigen. Zet ons niet onder druk om ons naar de oorlogsvelden te drijven.

Het is tijd voor PEACE. Laat de Slavische volkeren met elkaar praten, laat de volkeren van de wereld met elkaar praten. Oorlog is slechts een valstrik die het einde der tijden versnelt in een grote orgie van irrationaliteit.

Vanuit Latijns-Amerika roepen we Oekraïne en Rusland op om vrede te sluiten. Alleen in vrede kunnen we het leven op onze planeet redden. Er is geen volledige vrede zonder sociale, economische en ecologische rechtvaardigheid.

We zijn ook in oorlog met onze planeet. Zonder vrede met de planeet zal er geen vrede zijn tussen de naties. Zonder sociale rechtvaardigheid zal er geen sociale vrede zijn.


Topfoto: Gustavo Petro tijdens zijn toespraak op het Algemeen Debat van de VN. Bron: @petrogustavo (screenshot)