bron: Miguel Arndt 
america21 6 september 2022 ~~~

Buenos Aires. Fernando Sabag Montiel, die is gearresteerd in verband met de poging tot moord op vice-president Cristina Fernández de Kirchner, heeft tot dusver geweigerd een verklaring af te leggen. Bij een huiszoeking in zijn flat werd nog meer munitie gevonden en werd een computer in beslag genomen, waarvan de inhoud momenteel wordt onderzocht.

Het enige dat tot dusverre zeker is, is dat hij een voorstander was van ultrarechtse ideeën en dat in 2021 een procedure tegen hem werd ingeleid wegens illegaal wapenbezit. Het wapen dat bij de moordpoging werd gebruikt, een halfautomatische Bersa van kaliber .32 ACP (7.62 Browning), behoorde toe aan een overleden buurman en Sabag had het blijkbaar illegaal verkregen.

Intussen was er een ernstige hapering in het onderzoek: zijn mobiele telefoon was door de rechtbank voor onderzoek doorgestuurd naar de luchthavenpolitie, die over de modernste software beschikt om telefoons te ontgrendelen. Toen het apparaat in een geopende enveloppe in het laboratorium aankwam, was het teruggezet op de fabrieksinstellingen en dus was alle informatie die het bevatte, gewist. Er wordt nu nagegaan of het via de provider kan worden hersteld.

Hoe dit is gebeurd, hetzij door de pogingen van de onderzoekers om het te ontgrendelen, hetzij mogelijk door hacking, is nog niet opgehelderd. Het incident leidde echter onmiddellijk tot speculaties dat mogelijke medeplichtigen toegedekt werden. Sabag’s accounts werden ook verwijderd op sociale media na zijn arrestatie, wat ook in die richting wordt geïnterpreteerd.

Gregorio Dalbón, een van de advocaten van de vice-president, kondigde al aan dat hij alle betrokken ambtenaren zou aanklagen en houdt de behandelende rechter, Maria Eugenia Capuchetti, en de openbare aanklager, Carlos Rivolo, verantwoordelijk.

Het feit dat Rivolo deelneemt aan het onderzoek wekt op zich al wrevel, omdat hij betrokken is bij verschillende van de processen tegen Kirchner die worden omschreven als “lawfare” – gevallen van politiek misbruik van justitie – waaronder de schandalige zaak van de fotokopieën.

Rechter Capuchetti gelastte ook de arrestatie van de partner van de dader, Brenda Uliarte, op zondag nadat was vastgesteld dat zij ook op de plaats van het misdrijf was. De jonge vrouw toonde op sociale media nabijheid tot ultrarechtse groeperingen, waaronder de “Argentina Avanza”-partij van Javier Milei. Zijzelf ontkende elke betrokkenheid en beweerde zelfs dat het geen echte aanslag was, maar dat haar vriend slechts “een waterpistool” op Kirchner had gericht.

Een kennis van de dader verklaarde in een televisie-interview dat hij Sabag’s bedoelingen had gekend en het betreurde dat hij “gefaald had omdat we anders minder belastingen hoefden te betalen”.

Milei is een rechtse, neoliberale econoom, die bekend staat om zijn onorthodoxe verschijningen en extreme stellingen en eisen, bijvoorbeeld de opheffing van de centrale bank of de privatisering van alle wegen of de legalisering van de orgaanhandel. Bij de laatste parlementsverkiezingen deed zijn partij het verrassend goed, vooral bij de jongere kiezers, en wist zij vijf parlementsleden in het parlement te krijgen.

De conservatieve partij Propuesta Republicana (PRO) van voormalig president Mauricio Macri zag zich hierdoor van rechts voorbijgestreefd en discussieert intern over hoe hiermee om te gaan. Terwijl de gematigde vleugel Milei afwijst, flirten hardliners zoals partijleider Patricia Bullrich met een alliantie en stellen zelfs een kandidatuur voor het vice-presidentschap in het vooruitzicht.

Bullrich en Milei behoren tot de weinige leiders in het land die geweigerd hebben de aanslag te veroordelen.

Topfoto: Spotprent uit Mexico over de moord: “Het wapen – De schutter – De intellectuele auteurs (‘dief’, ‘maîtresse van Poetin’) – De ideoloog”.
Bron: El Fisgón/La Jornada