Bron: David Choquehuanca, Vice President van Bolivia 
Manifest -  september 2022 ~~~

(Voor de volledige tekst: ;Naar een nieuw Bolivia; [PDF] )

De ideologen van het kapitalisme beweren dat de oplossing voor de crisis van het kapitalisme enerzijds meer kapitalisme is en anderzijds minder sociale rechten, minder volksgezondheid, minder gratis openbaar onderwijs en minder bescherming van de rechten van de mensen.

In het kapitalistische systeem zijn banken meer waard dan het leven. In dit wilde kapitalisme zijn mensen en volkeren geen broeders en zusters, geen burgers, geen mensen.

Het kapitalisme heeft een beschaving van verspilling, consumptie, uitsluiting en cliëntelisme gecreëerd die weelde en ellende genereert. Het is dit model van leven, van produceren en consumeren dat we dringend moeten veranderen. De planeet en de mensheid lopen ernstig gevaar uit te sterven.

De Plurinationale staat Bolivia, die de stem van de volkeren van de wereld vertolkt, gaat uit van een morele verplichting ten opzichte van de planeet en stelt voor dat de mens zijn eenheid en verbondenheid met Moeder Aarde moet herstellen. Binnen dit kader stellen wij tien mandaten voor om de confrontatie met het kapitalisme aan te gaan en de cultuur van het leven op te bouwen.

1. De democratie en de politiek opnieuw opbouwen, de armen mondiger maken en het volk dienen. De wereld maakt een crisis door van politieke systemen die het volk niet meer vertegenwoordigen. Zogenaamde democratieën zijn een voorwendsel om natuurlijke rijkdommen over te dragen aan het transnationaal kapitaal. Democratie is niet duurzaam als het niet in de eerste plaats tegemoet komt aan de behoeften van de armen en de gemarginaliseerden,

2. Meer sociale en mensenrechten tegen het misbruiken van de menselijke noden. Kapitaal en markten lossen geen ongelijkheid en armoede op, ze privatiseren alleen diensten en profiteren van de noden van de mensen. We hebben de dramatische privatisering van basisdiensten, waaronder water, al meegemaakt.

3. Onze volkeren en culturen dekoloniseren om het goede (Buen Vivir – Red.) leven op te bouwen. Duizendjarige voorouderlijke culturen worden uitgesloten van economische en politieke deelname. Als gevolg daarvan worden hun culturele en spirituele kracht en energie genegeerd. Dit heeft geleid tot een diepgaande ontmenselijking van de wereld en de verwijdering van spirituele en culturele rijkdom die ons de kracht kan geven om de wreedheid van het kapitalisme te stoppen.

4. Voor het recht van Moeder Aarde om goed te leven , tegen het milieukolonialisme van “de groene economie”. De ideologen van het kapitalistische systeem hebben de “groene economie” gepromoot als de redding van dit maatschappijmodel, wat niets anders betekent dan de onderwerping van de natuur onder het groene kapitalisme. Wij maken ons ook zorgen over de klimaatcrisis van de planeet.

5. Meester zijn over de natuurlijke hulpbronnen is de voorwaarde voor bevrijding van koloniale en neoliberale overheersing en voor de volledige ontwikkeling van volkeren. In veel landen van de wereld is de belangrijkste bron van economische rijkdom gebaseerd op de exploitatie van natuurlijke hulpbronnen. In de meeste landen wordt deze rijkdom echter geplunderd en gestolen door privé organisaties en transnationale machten die zich ten koste van de volkeren verrijken.

6. Weten hoe je je moet voeden om goed te leven, bevordering van de voedselonafhankelijkheid. Voedsel is een mensenrecht. Voedsel staat centraal in het leven van de mensen en in de verwezenlijking van ons doel: “goed leven”.

7. Over samenwerking en internationale betrekkingen: de alliantie van de volkeren van het Zuiden tegen interventies, neoliberalisme en kolonialisme. Wij moeten onze samenwerking tussen volkeren en gemeenschappen, tussen staten en regeringen, opbouwen en versterken in een kader van steun, samenwerking en solidariteit om het leven en de mensheid te versterken. Tegenover de diplomatie van dood en oorlog, mercantilisme, privatisering en plundering van natuurlijke hulpbronnen moeten wij de diplomatie van de volkeren van het Zuiden plaatsen. Er zal geen sterk Zuiden zijn zonder onafhankelijkheid, patriottisme, vaderlandsliefde en de wil van volkeren en staten om de ketenen van de koloniale en de neoliberale slavernij te verbreken.

8. Kennis en technologie zijn fundamentele instrumenten om een volledige ontwikkeling te verwezenlijken en armoede en honger uit te bannen. Tegenwoordig beschermen de ontwikkelde landen blindelings hun technologieën door middel van octrooien en licenties en verhinderen zij ons de toegang ertoe. Het technologiemonopolie is een machtsinstrument om de ontwikkelingslanden te domineren en afhankelijk te maken.

9. Wij moeten een mondiale organisatie opbouwen van de volkeren, de armen, Moeder Aarde. Wij aanvaarden het interventionisme en neoliberalisme van de Verenigde Naties en het institutionalisme van het kapitaalimperium niet. In naam van “vrijheid en democratie” vallen organisaties als de NAVO en zelfs de VN via hun Veiligheidsraad landen binnen, vernietigen zij volkeren en legaliseren en verdoezelen zij massamoorden. De volkeren van de wereld aanvaarden deze elitaire organisaties van de bureaucraten van het imperium niet. Deze de organisaties denken vanuit hun patriarchale en koloniale mentaliteit dat wij, de ontwikkelingslanden en volkeren, onbekwaam en dom zijn en dat wij, om uit de armoede te geraken, trouw hun recepten voor ontwikkeling moeten volgen.

10. Economische ontwikkeling mag niet markt-, kapitaal- en winstgericht zijn; ontwikkeling moet multidimensionaal zijn en gericht op het geluk van mensen, op harmonie en evenwicht met Moeder Aarde. Kapitalisme globaliseert alleen armoede, honger en sociaal onrecht. Het vernietigt mensenrechten, sociale, economische en culturele rechten en het milieu. We moeten het internationale financiële systeem en zijn satellieten afwijzen en ontmantelen. Wij roepen de volkeren en regeringen van de wereld op de ketenen van slavernij aan het financieel kolonialisme te verbreken, want alleen door financiële en economische onafhankelijkheid kunnen wij over onze eigen toekomst beslissen.

Het nieuwe tijdperk is er een van de kracht van werk, de kracht van gemeenschappen, de kracht van solidariteit van volkeren en de gemeenschap van alle levende wezens, zodat we samen Moeder Aarde en het Goede Leven kunnen vormen.

Jallalla volkeren van de wereld! Kausachun volkeren van de wereld!

De Plurinationale Staat Bolivia El Pachakuti is aangekomen, en degenen van ons die nu samen komen op het heilige eiland van de zon van het Titikaka-meer zijn de krijgers van de regenboog.
Wij zijn de strijders van het Goede Leven, wij zijn de opstandelingen van de wereld.

David Choquehuanca, Vice President van Bolivia – september 2022

Bovenstaande tekst is een verkorte samenvatting. Lees hier de Nederlandse vertaling van de volledige tekst van het manifest (10 blz)


Update 18 september: Videoregistratie van de bijdrage van David Choqhehuanca tijdens het debat: Links terug van nooit weggeweest in Latijns Amerika. (ManiFiesta, feest van de Solidariteit, 18 september 2022 te Oostende, Belgie)

ManiFiesta, feest van de Solidariteit, 17/18 september 2022 te Oostende, Belgie