Bron: kawsachunnews 25 augustus 2022 ~~~

De volgende verklaring is ondertekend door de president van Argentinië, Alberto Fernandez; de president van Bolivia, Luis Arce; de president van Colombia, Gustavo Petro; en de president van Mexico, Andrés Manuel López Obrador.

De ondergetekenden spreken hun absolute afkeuring uit over de niet te rechtvaardigen gerechtelijke vervolging waarvan de huidige vice-president van Argentinië, Cristina Fernández de Kirchner, het slachtoffer is.

Het doel van deze vervolging is Cristina Fernández de Kirchner uit het openbare leven te verwijderen en de waarden en idealen die zij vertegenwoordigt ten grave te dragen. Het uiteindelijke doel is om het neoliberale model in te voeren.

De intimidatie tegen de Argentijnse vice-president gebeurt door haar politieke tegenstanders, krantenkoppen en gerechtelijke onregelmatigheden die een eerlijke rechtsgang en wettelijke garanties schenden. De afgelopen jaren heeft justitie talrijke zaken tegen haar aangespannen die bij gebrek aan solide bewijsmateriaal moesten worden geseponeerd.

De andere zaken tegen haar leggen de slechte procedurele praktijken bloot die erop gericht zijn Fernández de Kirchner uit het politieke leven te bannen. De zogenaamde “Road Case” is emblematisch. Daar heeft de rechtbank de vice-president de mogelijkheid ontzegd om haar verklaring aan te vullen na het verzoek van de openbare aanklager om 12 jaar gevangenisstraf en eeuwigdurende ontzetting uit het recht om een openbaar ambt te bekleden, waardoor het legitieme recht op verdediging werd geschonden.

Gezien deze situatie en gezien de talrijke juridische en procedurele onregelmatigheden rond deze zaken, eisen wij dat rekening wordt gehouden met de conclusies van het verslag van de speciale rapporteurs van de Verenigde Naties van 2019, waarin de onafhankelijkheid van de magistraten en advocaten die bij verscheidene zaken betrokken zijn, in twijfel wordt getrokken.

Wij betuigen onze krachtige steun aan Cristina Fernández de Kirchner en veroordelen ten stelligste de strategieën van gerechtelijke vervolging om politieke tegenstanders uit te schakelen.