Bron: Bradley Blankenship @BradBlank_
RT, 29 mei 2022 ~~~

De VS staan op het punt gastheer te zijn van de topconferentie van Amerika, maar zeer waarschijnlijk zullen niet veel van hun buren aanwezig zijn. De Verenigde Staten riskeren op de zwarte lijst te komen van de hele Amerikaanse gemeenschap.

Een analyse door Bradley Blankenship

Vorige week waren er berichten dat de VS enkele sancties tegen Venezuela, waaronder die tegen een particulier, zouden opheffen en Amerikaanse en Europese oliemaatschappijen zouden toestaan met Caracas te onderhandelen over de hervatting van de activiteiten in het land. Deze berichten werden later bevestigd door de Venezolaanse vice-president Delcy Rodríguez.

Volgens berichten versoepelen de VS de sancties als een teken van goede wil nadat in maart diplomatieke onderhandelingen op hoog niveau hadden plaatsgevonden in de hoop de dialoog tussen de regering van president Nicolás Maduro en de door de VS gesteunde oppositie te bevorderen. Uit de opmerkingen van vice-president Rodríguez blijkt dat de Venezolaanse regering voornemens is dit te doen en de dialoog op internationaal niveau voort te zetten.

Ongetwijfeld is dit een positieve stap voor Venezuela, ook al heeft het veel te maken met het feit dat de VS en hun partners op zoek zijn naar manieren om de verpletterende inflatie in eigen land tegen te gaan. De criminele en onwettige sancties tegen Venezuela hebben een onnodige en onmenselijke wurggreep op de economie aldaar. Jarenlang werd het land geteisterd door economische problemen als gevolg van de unilaterale sancties van Washington, die de gewone man het hardst troffen – dit alles in een poging om de democratisch verkozen Venezolaanse regering omver te werpen.

Desondanks is Venezuela erin geslaagd zich door de moeilijkheden heen te slaan en vorig jaar noteerde het, na jaren van economische recessie en uit de hand lopende inflatie, een positieve economische groei en een verlaging van de inflatie tot aanvaardbare niveaus. Dat Caracas dit heeft kunnen bereiken zonder het voordeel van normale handelsbetrekkingen met het Westen is geen geringe prestatie en spreekt boekdelen over het feit dat de sancties van de VS geleidelijk hun kracht, en daarmee de invloed van Washington, verliezen.

De Venezolaanse president Nicloás Maduro (links) en de Cubaanse president Miguel Díaz Canel (Havana, 27 mei 2022) Bron: AFP © YAMIL LAGE / AFP

Dit is precies de reden waarom de VS met Venezuela moeten blijven onderhandelen om uiteindelijk alle sancties op te heffen en, ondanks politieke meningsverschillen, tot een zinvolle overeenkomst te komen met alle buurlanden – met inbegrip van Cuba en Nicaragua. De VS moeten hun rol in de Amerika’s zien als die van een gelijkwaardige partner, in plaats van hun toevlucht te nemen tot dwangmaatregelen om hun politieke ambities te verwezenlijken, waardoor zij in hun eigen omgeving worden geïsoleerd.

De staatshoofden in de regio nemen nota van het veranderende mondiale geopolitieke landschap. Zo riep de Mexicaanse president Andrés Manuel López Obrador op 9 mei in Cuba de VS op hun sancties tegen het Caribische land, die sinds 1959 van kracht zijn, op te heffen. Zoals hij al eens eerder deed, riep hij op tot een verenigde gemeenschap van de staten van het Amerikaanse continent – vergelijkbaar met de Europese Unie – en onlangs dreigde hij, samen met een tiental andere staatshoofden en regeringsleiders, de door de VS georganiseerde Top van Amerika van volgende maand te boycotten vanwege de uitsluiting van Venezuela, Nicaragua en Cuba.

De Mexicaanse president beschreef ook de opkomst van China als een kans voor de regio. Leiders uit deze landen willen concrete ontwikkelingsplannen en investeringsvoorstellen – terwijl de VS alleen geïnteresseerd lijken in kwesties van binnenlands belang, zoals illegale immigratie en drugshandel, die beide in wezen te wijten zijn aan het chaotische buitenlandse beleid van de VS. Anderzijds biedt China niet-bindende ontwikkelingsprojecten en investeringen aan die voor deze landen uiterst aantrekkelijk zijn.

Voor Latijns-Amerikaanse en Caribische leiders zijn de binnenlandse zorgen van Washington van weinig belang. Zij willen veiligheid en welvaart brengen in hun regio, hetgeen de meest fundamentele functie is van elk gekozen staatshoofd. Het verdelen van de regio langs politieke lijnen en het uitsluiten van sommige landen van diverse fora waar Amerika geacht wordt bijeen te komen, beantwoordt niet aan deze fundamentele doelstellingen. Het doet in feite het tegenovergestelde – en meer en meer staatshoofden beseffen dit.

Daarom gaan er bijvoorbeeld steeds meer stemmen op om de door de VS gedomineerde Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) op te heffen, die momenteel Cuba uitsluit en Venezuela het lidmaatschap ontzegt, en deze te vervangen door een meer inclusieve organisatie. Sommige landen, waaronder Mexico, pleiten voor een regionale organisatie die hoofdzakelijk gebaseerd is op economische samenwerking ter ondersteuning van de regionale ontwikkeling, terwijl politieke ideologieën aan de zijlijn moeten blijven staan. Het is in dit stadium moeilijk te zien hoe de Verenigde Staten in dit plaatje zouden passen.

Om te voorkomen dat zij in hun eigen omgeving, die Washington al bijna twee eeuwen lang “ons halfrond” noemt, in een hoek worden gedrukt, moeten de VS toenadering zoeken tot de landen waarmee zij scherpe politieke meningsverschillen hebben, namelijk Venezuela, Nicaragua en Cuba. De VS moeten een serieuze en constructieve dialoog aangaan die verder gaat dan bekrompen eigenbelang. Een manier om dit te doen zou zijn om te luisteren naar de pleidooien van regionale leiders en Venezuela, Nicaragua en Cuba uit te nodigen voor de top van de Amerika’s volgende maand.

Anders versterkt het alleen maar de tegengestelde notie van “ons Amerika”, voor het eerst bedacht door de Cubaanse schrijver Jose Martí, in een beroemd boek met dezelfde naam, aan het eind van de 19e eeuw. Hij gebruikte de uitdrukking om verzet tegen de Spaanse overheersing te beschrijven – maar de uitdrukking is in de moderne tijd overgenomen door Latijns-Amerikaanse socialisten om zich ertegen te verzetten in Washington.

De VS bevinden zich in een impasse: ofwel blijven zij Latijns-Amerika en het Caribisch gebied tegen zich in het harnas jagen en behandelen zij deze landen als hun achtertuin, zoals zij dat sinds de dagen van de Monroe-doctrine doen, ofwel lopen zij het risico op een zwarte lijst te worden geplaatst door de gehele Amerikaanse gemeenschap op dit continent.

D

Topfoto: Vlaggen van Latijns-Amerikaanse en Caribische staten zijn uitgestald in een gebouw van het federale ministerie van Buitenlandse Zaken. © Global Look Press / Ralf Hirschberger

Bradley Blankenship is een Amerikaanse journalist, columnist en politiek commentator die in Praag woont. Hij heeft een column op CGTN en is freelance verslaggever voor internationale nieuwsagentschappen, waaronder Xinhua news agency. Hij tweet onder @BradBlank_.