Bron:jóvenes comunicadores,30 maart 2022 ~~~

De Centrale Bank van Nicaragua wijst op de toename van directe buitenlandse investeringen (DBI) die het land in de tweede helft van 2021 heeft gekend.

Nicaragua blijft positieve cijfers voor zijn economie noteren. In een recent verslag verwijst de Nicaraguaanse centrale bank op een aanzienlijke groei van de directe buitenlandse investeringen in 2021, met 52,7% meer dan in 2020.

Het hoofd van de bankinstelling van de Centraal-Amerikaanse natie, Ovidio Reyes, heeft gedetailleerd aangegeven dat de bruto DBI-inkomsten in 2021 10,5% van het Bruto Binnenlands Product (BBP) vertegenwoordigen, of 1.470,1 miljoen dollar; 507,2 miljoen dollar meer dan de in 2020 geregistreerde inkomsten.

Evenzo nam de netto DBI toe met 1.220,1 miljoen dollar, wat 63,4% meer vertegenwoordigde dan in 2020, gelijk aan 8,7% van het BBP, voor de Nicaraguaanse economie.

In het document Evolution of Foreign Direct Investment in Nicaragua to the second half of 2021 (zie vertaling van dit document “Evolutie van directe buitenlandse investeringen…….” onderaan deze bijdrage) werd ook gedetailleerd aangegeven dat de belangrijkste economische sectoren die de toename, de energie- en mijnbouwsector waren met 466,5 miljoen dollar (38,2% van het totaal); de verwerkende industrie met 263,4 miljoen dollar (21,6%); de communicatiesector met 174,8 miljoen dollar (14,3%); en de handel en diensten met 146,4 miljoen dollar (12,0%).

Nicaragua met het beste financiële beheer in Midden-Amerika

Begin 2022 is ook de export van Nicaragua met 33 % gestegen. Deze natie heeft een reeks economische strategieën ontwikkeld die positief en heilzaam zijn geweest voor de Nicaraguanen, die in de afgelopen 15 jaar een ongekende transformatie op sociaal en economisch gebied hebben doorgemaakt.


Evolutie van directe buitenlandse investeringen in Nicaragua tot de tweede helft van 2021

Bron: BCN.gob.nl maart 2022

Buitenlandse directe investeringen (BDI)

In de tweede helft van 2021 bleef de Nicaraguaanse economie een herstel vertonen van de instroom van directe buitenlandse investeringen (BDI) in vergelijking met voorgaande jaren, in overeenstemming met de dynamiek van de economische activiteit gedurende het hele jaar. Dit gedrag van de BDI-stromen was in alle landen van de Midden-Amerikaanse regio vergelijkbaar en werd beïnvloed door de groei van de wereldeconomie en de internationale handel in goederen en diensten. Zo bedroegen de bruto BDI-instroom naar Nicaragua in de eerste helft van het jaar 625,3 miljoen USD, 18,6% meer dan in dezelfde periode van 2020 (527,2 miljoen USD). Dit bedrag vertegenwoordigt 8,6 procent van het bbp (8,1 procent in de tweede helft van 2020). Met dit resultaat bedroeg de bruto BDI-instroom in 2021 1.470,1 miljoen USD (10,5% van het bbp), wat neerkomt op een stijging met 52,7%, wat neerkomt op een toename met 507,2 miljoen USD ten opzichte van de in 2020 geregistreerde BDI (962,9 miljoen USD, 7,7% van het bbp).

Deze stijging was voornamelijk het gevolg van nieuwe investeringen die via moedermaatschappijen werden gefinancierd, alsook van de recuperatie van inkomsten uit BDI-investeringen.

De netto instroom van BDI bedroeg in het halfjaar 500,3 miljoen USD. 1 Dit verslag is gebaseerd op de resultaten van de Quarterly Foreign Investment Survey, waarbij meer dan 270 ondernemingen met buitenlandse aandelenparticipatie hun cijfers mededeelden. In dit verslag zijn ook de BDI-cijfers voor het jaar 2020 geactualiseerd. Volgens gegevens die vanaf het derde kwartaal van 2021 beschikbaar zijn op de website van het uitvoerend secretariaat van de Midden-Amerikaanse Monetaire Raad (SECMCA).

(…)

Buitenlandse directe investeringen per economische sector

De economische sector met de hoogste netto BDI-instroom in de tweede helft van het jaar was energie en mijnbouw met 176,9 miljoen USD, goed voor 35,4 procent van de totale instroom in de periode. Andere sectoren waren de verwerkende industrie met 87,6 miljoen dollar (17,5%); de communicatiesector met 79,0 miljoen dollar (15,8%); en de handel en diensten met 63,7 miljoen dollar (12,7%); om er maar een paar te noemen. In de cumulatieve periode tot 2021 waren de economische sectoren met de hoogste netto-instroom van BDI dezelfde, waarbij energie en mijnbouw de grootste instroom voor hun rekening namen met 466,5 miljoen USD (38,2% van het totaal); gevolgd door de be- en verwerkende industrie met 263,4 miljoen USD (21,6%); alsmede communicatie en handel en diensten met 174,8 miljoen USD en 146,4 miljoen USD, goed voor respectievelijk 14,3 en 12,0% van het totaal. Op jaarbasis stegen de stromen naar de energie- en mijnbouwsector met 282,1 miljoen USD (184,3 miljoen USD in 2020); die naar de handels- en dienstensector met 91,2 miljoen USD (55,2 miljoen USD in 2020); die naar de be- en verwerkende industrie met 48,0 miljoen USD (215,4 500 miljoen USD in 2020); en die naar de communicatiesector met 18,2 miljoen USD (156,6 miljoen USD in 2020).

Andere sectoren die in vergelijking met het voorgaande jaar een grotere netto-instroom van BDI genereerden, waren de landbouw en de bouw met respectievelijk 21,1 miljoen USD en 13,7 miljoen USD. Instroom van directe buitenlandse investeringen naar land van herkomst. Panama 71,5 (14,3%) Verenigde Staten 180,5 (36,1%) Canada 86,9 (17,4%)

Wat de herkomst van de buitenlandse investeringen betreft, bedroegen de geldstromen uit de Verenigde Staten in de tweede helft van 2021 180,5 miljoen USD, wat neerkomt op 36,1% van de totale geldstromen voor de periode. Cumulatief bedroegen deze stromen 444,3 miljoen USD, 180,7 miljoen USD meer dan in 2020 (263,6 miljoen USD). Deze middelen waren voornamelijk geconcentreerd in de energie- en de verwerkende sector.

De netto-instroom van Canada voor het halfjaar bedroeg 86,9 miljoen USD (17,5% van het totaal). Voor het jaar bedroegen deze US$213,8 miljoen, een stijging van US$122,5 miljoen ten opzichte van 2020 (US$91,3 miljoen). Deze stromen zijn hoofdzakelijk geconcentreerd in de mijnbouw en de verwerkende industrie.

De BDI uit Panama bedroegen in het semester 71,5 miljoen US$ (14,3% van het totaal), voor een cumulatief cijfer van 185,2 miljoen US$ voor het jaar, dat 90,2 miljoen US$ hoger ligt dan in 2020 (95,0 miljoen US$). De belangrijkste bestemming van deze investeringen is nog steeds de financiële sector.

De netto-instroom uit Mexico bedroeg in de tweede helft van het jaar 66,7,5 miljoen USD (13,3% van het totaal). In cumulatief 2021 bedroegen de netto stromen US $ 167,5 miljoen, wat vergeleken met 2020 (US $ 110,3 miljoen) een stijging van US $ 57,2 miljoen betekent. Deze investeringen zijn vooral geconcentreerd in de sectoren communicatie, handel en diensten.

Tenslotte bedroegen de BDI uit Spanje in het halfjaar 42,9 miljoen USD, d.w.z. 8,6 % van het in die periode geregistreerde totaal. In cumulatieve termen bedroeg de netto-instroom 108,0 miljoen USD, wat 74,6 miljoen USD meer is dan in 2020 (33,4 miljoen USD). De voornaamste sectoren waarin zij geconcentreerd waren, waren onder meer: communicatie, visserij, handel en diensten.

Terwijl uit Costa Rica 16,3 miljoen dollar ingevoerd in het semester, voor een totaal in het jaar van 41,8 miljoen (US $ 10,7 miljoen in 2020), geconcentreerd in de sectoren van handel en dienstverlening, landbouw, verwerkende industrie, onder anderen.

Bronnen:


Eerdere berichten in dit archief: