Bron: Robert Araujo 
ultimasnoticias 24 januari 2022 (SP)
orinocotribune 24 januari (EN) ~~~

Op maandag 24 januari meldde de minister van Buitenlandse Zaken van Venezuela, Félix Plasencia, een schending van het recht van Venezuela om actief deel te nemen aan het systeem van de Verenigde Naties. Hij doelde op het “eenzijdige misdaden van overheidsinstanties van de Verenigde Staten,” in verband met de illegale Amerikaanse en Europese economische blokkade van het Venezolaanse volk.

Via zijn Twitter-account wees Plasencia erop dat de unilaterale sancties die door Washington worden opgelegd Venezuela verhinderen om de internationale financiële verbintenis van zijn 2021 VN-lidmaatschap na te komen.

“Deze agressie bedreigt de soevereiniteit van een land dat zich heeft opgeworpen in de strijd om het welzijn van zijn volk te garanderen,” schreef Plasencia.

Venezuela stelt aan de kaak dat ons recht om actief deel te nemen aan het stelsel van de Verenigde Naties op gruwelijke wijze is geschonden als gevolg van het eenzijdige misbruik van de Amerikaanse regeringsinstanties.

Felix Plasencia (@PlasenciaFelix) 24 januari 2022

Het hoofd van de Venezolaanse diplomatie gaf aan dat de poging om de uitoefening van Venezuela’s rechten en privileges in de VN te beperken “flagrant in strijd is met het internationaal recht en het eigen [VN] oprichtingshandvest.” Plasencia vroeg de VN secretaris-generaal António Guterres om “maximale steun” bij het faciliteren van de betaling van Venezuela’s jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage voor het jaar 2021.

Dit alles, zo beweerde Plasencia, moet gedaan worden om het illegale misbruik van het opleggen van unilaterale dwangmaatregelen (eufemistisch “sancties” genoemd) te voorkomen “om onze soevereine stem te kunnen handhaven in de intergouvernementele processen van de Algemene Vergadering en andere [VN] organen.”

Sancties en dwangmaatregelen van de Verenigde Staten tegen Venezuela zijn geïntensiveerd sinds maart 2015, toen voormalig president Barack Obama een uitvoerend bevel uitvaardigde waarin hij Venezuela tot een “ongewone en buitengewone bedreiging voor de nationale veiligheid van de VS” verklaarde.

Topfoto: Venezolaanse minister van Buitenlandse Zaken Félix Plasencia. Foto: Twitter/@PlasenciaFelix.