Bron: elciudadano 2018 (SP)
orinocotribune 22 december 2021 (EN) ~~~

VOORWOORD
Te midden van de vreugdevolle viering in Chili van Boric’s overwinning op pinochetista Kast, [….] heeft een tekst van dokter Pablo Sepúlveda Allende, kleinzoon van Chili’s vroegere president Salvador Allende die in 1973 ten val werd gebracht en vermoord, de ronde gedaan op de sociale media en in sommige online publicaties. Het gaat om een “open brief” als reactie op de uitspraken van de nu gekozen vice-president van de Frente Amplio, Gabriel Boric, die Chili’s linkse partij herhaaldelijk heeft opgeroepen om “de mensenrechtensituatie” in Cuba, Venezuela en Nicaragua te veroordelen, stuk voor stuk Latijns-Amerikaanse landen met socialistische plannen.

Opmerking Handsoffvenezuela: Zonder de gekozen President te willen veroordelen voor woorden die hij mogelijk koos om een brede, doch door de massamedia vals geïnformeerde, massa achter zijn kandidatuur te krijgen, willen we deze brief uit 2018 in zij geheel afdrukken. De verspreiding ervan op sociale media heeft voor de nodige twijfels en onrust gezorgd, en het is daarom goed om het origineel zelf te kunnen lezen. De brief is ook een krachtige solidariteitsbetuiging met de drie Alba-staten.

De open brief van dokter Sepúlveda Allende aan Boric:

Afgevaardige, ik durf op u te reageren omdat ik het gevaar zie dat belangrijke leiders zoals u, jonge referenten van het “nieuwe links” dat is ontstaan in de Frente Amplio, simplistische, absurde en slecht geïnformeerde vergelijkingen maken over zulke delicate kwesties als die van de mensenrechten.

Het is zeer vooringenomen en onbeschoft dat u zonder het minste argument de vermeende “verzwakking van de democratische basisvoorwaarden in Venezuela”, de “permanente beperking van de vrijheden in Cuba” en “de onderdrukking door de regering Ortega in Nicaragua” gelijkstelt met de bewezen wreedheden van de militaire dictatuur in Chili, het overduidelijke criminele interventionisme van de Verenigde Staten in de wereld en het terrorisme van de staat Israël tegen het volk van Palestina.

Het feit dat je zulke onzin schrijft “maakt je nog geen pseudo CIA-agent”, maar het duidt wel op een aanzienlijke onverantwoordelijkheid en politieke onvolwassenheid die je kunnen veranderen in een nuttige idioot voor rechts, of erger nog, je doen eindigen als dat “links” waar rechts naar hunkert: een dom, dubbelzinnig links, een onschuldig links dat uit opportunisme liever als “politiek correct” overkomt, een lauw links dat met niemand problemen wil hebben.

Zo’n links is verwarrend, omdat het de ware vijanden van de volkeren niet durft aan te wijzen en moedig te confronteren. Vandaar het gevaar van het uitbrengen van politiek onvolwassen meningen.

Heeft u zich ooit afgevraagd waarom Venezuela zo wordt verguisd en aangevallen in de media? Waarom is het elke dag in het nieuws in praktisch alle landen van de westerse wereld waar de mainstream media domineren? Waarom is het in de minderheid en wordt het van alle kanten aangevallen? Waarom zwijgen de grote nieuwszenders over de voortdurende slachtpartijen in Colombia en Mexico? Waarom hebben degenen die zich de haren te berge rijzen over een Venezolaanse afgevaardigde die heeft bekend te hebben deelgenomen aan een moordaanslag niet de moed om van Israël te eisen dat het ophoudt met de genocide op het Palestijnse volk?

Een wereld op zijn kop. Dat is de wereld van de politiek zonder hart en zonder moed.

Margarita Labarca Goddard [Chileense mensenrechtenadvocate] heeft al duidelijk en krachtig beargumenteerd waarom u zich vergist in uw oordelen over Cuba, Venezuela en Nicaragua. Ik wil er alleen aan toevoegen dat Venezuela een veel gezondere en transparantere democratie heeft dan Chili. Als u wilt, kan ik u op mijn argumenten wijzen en kunnen we een debat voeren, als u daarin geïnteresseerd bent.

Het is ook gemakkelijk te beargumenteren waarom de “permanente beperking van de vrijheden in Cuba” een drogreden is. Om nog maar te zwijgen van het feit dat het woord “vrijheid” zo misbruikt wordt dat de ware betekenis ervan inmiddels dubbelzinnig is, en dat voor een zinnige definitie zelfs een filosofisch debat nodig is. Of vertel me, wat is vrijheid?

Ik noem deze twee landen omdat ik ze vrij goed ken. Ik heb negen jaar in Cuba gewoond en nog eens negen jaar in Venezuela. Ik ken Nicaragua niet uit de eerste hand, maar ik nodig u uit zich af te vragen wat de reactie zou zijn geweest van een rechtse regering op de acties van ingehuurde en zwaarbewapende criminele bendes die hele sectoren van de belangrijkste steden van het land hebben ingenomen. Bovendien werden deze huurlingenbendes georganiseerd om afschuwelijke daden te begaan zoals ontvoering, marteling, verminken, verkrachting en zelfs het levend verbranden van tientallen mensen, alleen maar omdat zij sympathisanten waren van een zaak – in dit geval de Sandinisten. De vervolging bereikte het punt waarop hele families in hun eigen huis werden vermoord.

Zelfs met de middelen, het wettelijk kader en de kracht om onmiddellijk krachtig op te treden tegen een dergelijke fascistische destabilisatie, heeft de wettig verkozen regering van Nicaragua zich terughoudend opgesteld. Denkt u dat als een rechtse regering aan de macht was geweest, zij zo’n verzoenende houding zou hebben aangenomen en zou hebben opgeroepen tot een dialoog om het conflict op te lossen?

De geschiedenis geeft ons antwoorden.

Ik begrijp dat u misschien in de war bent gebracht door de machtige “media” die de last op zich hebben genomen om de daders tot slachtoffer te maken, net zoals ze een jaar geleden in Venezuela deden ten tijde van de zogenaamde guarimbas.

Daarom, Gabriel, is er geen sprake van een dubbele moraal waarmee wij Cuba, Venezuela en Nicaragua verdedigen, als wij objectief en serieus argumenteren – en niet als onze meningen worden gevormd en gevormd door een media die dagelijks verkeerde voorstellingen en leugens herhaalt.

Deze landen hebben geen verdwenen of gemartelde mensen; zij zetten geen andersdenkenden gevangen, maar ja, zij zetten wel criminelen gevangen, of dat nu afgevaardigden, politici of zogenaamde studenten zijn. Het lijkt mij eerder dat u degene bent met de “dubbele moraal”, die comfortabele oordelen velt over moraliteit die gevormd zijn door manipulatie en onwetendheid,

Als het gaat om de media, democratie en vrijheden, zouden we Chili met deze landen kunnen vergelijken. Ik verzeker u dat Chili er helaas niet erg goed voor zou staan, en nog minder als we de mensenrechten en de economische en sociale rechten meetellen, want die lijken in Chili niet meer dan koopwaar te zijn.

“Een mens bereikt zijn hoogste niveau van onwetendheid wanneer hij iets afwijst waarvan hij niets weet.”

Gegroet!

Topfoto: Pablo Sepúlveda Allende, arts, coördinator van het Netwerk van Intellectuelen ter Verdediging van de Menselijkheid (REDH), en kleinzoon van oud-president Salvador Allende Gossens, reageerde (drie jaar geleden) op de nu verkozen president Gabriel Boric over diens standpunt over Cuba, Venezuela en Nicaragua. Foto: The Clinic