Bron: Rosario Murillo, Vice President van Nicaragua
tortillaconsal 29 Dec, 2021 ~~~

We willen deze middagrede beginnen met het groeten van de familie van onze dierbare kameraad Chuck Kaufman, die vanochtend plotseling is overleden. Zo’n plotseling overlijden doet zo’n pijn, maar per slot van rekening is het een overlijden zonder lijden voor degene die ons verlaat.

We hebben begrepen dat hij vanmorgen tijdens het ontbijt is overleden en op 69-jarige leeftijd is overgegaan naar een ander levensvlak. In maart zou hij 70 zijn geworden. Hij had zijn hele leven gewijd aan de strijd voor de soevereiniteit van de volkeren – een “goede gringo”, zoals president Chavez placht te zeggen – strijdend aan de zijde van de volkeren die het recht verdedigen om over ons eigen lot te beschikken.

Vandaag, nu hij vertrekt naar dat andere niveau waar liefde ons zal herenigen, vragen wij Christus, de Verlosser en Redder van de wereld, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, om zijn eeuwige rust. Zullen wij rusten, of zullen wij de zaak van gerechtigheid en vrede blijven steunen? Men weet, men voelt, men ontvangt die mysterieuze, wonderbaarlijke en wonderbaarlijke tekenen van de geliefde wezens die overgaan naar een ander Levensvlak.

Onze erkenning, genegenheid, respect en hulde aan de familie, vrienden en compañeras en compañeros van Chuck, wiens organisatie, de Alliance for Global Justice [AFGJ], de komende dagen bij ons zal zijn om de nieuwe periode van de president van het volk te vieren, deel te nemen aan de opening, de inauguratie van deze nieuwe periode. Hij zal in de geest bij ons zijn, samen met al zijn compañeras en compañeros in de strijd, die al hebben bevestigd dat zij ons zullen vergezellen op die stralende, gunstige dag voor ons heilige, gezegende, voor altijd soevereine, waardige en vrije Nicaragua.