Bron: Rick Sterling 10 november 2021 
orinocotribune 11 november 2021  ~~~

Amerikaanse media en politici hebben de verkiezingen van 7 november in Nicaragua veroordeeld als een “fraude” en “schijnvertoning”. Op de dag van de verkiezingen gaf het Witte Huis een verklaring uit waarin stond dat Nicaragua een “pantomime-verkiezing hield die noch vrij noch eerlijk was, en zeer zeker niet democratisch.”

Maar zijn deze beschuldigingen waar?

Samen met andere internationale vrijwilligers was ik ooggetuige van de verkiezingen afgelopen zondag. Eerder was ik al waarnemer bij verkiezingen in buurland Honduras.

Hier is een momentopname van wat ik zag:

Onze groep van 6 personen (twee uit Canada en vier uit de VS) bezocht drie stemcentra en twintig stembureaus in de kleine stad Juigalpa in de provincie Chontales.

Om 7 uur zondagochtend stonden er lange rijen kiezers. Uren later was er nog steeds een gestage stroom kiezers. Verkiezingsmedewerkers zeiden dat de opkomst hoger leek dan bij de vorige verkiezingen.

Familie trots dat ze gestemd hebben. Foto door Rick Sterling.

Kiezers waren van alle leeftijden… Nicaraguanen kunnen stemmen vanaf 16 jaar. Er waren veel families die samen kwamen stemmen. Er waren kinderen die op schommels speelden terwijl hun ouders stemden. Er waren heel oude of gehandicapte mensen die gingen stemmen. Indien nodig mochten familieleden hen helpen. Anders hielpen verkiezingsmedewerkers hen.

Een oudere vrouw werd duizelig en zakte bijna in elkaar toen ze op het punt stond het stemlokaal binnen te gaan. Ze was onvermurwbaar dat ze wilde stemmen voordat ze werd meegenomen. Na ongeveer vijf minuten arriveerde de ambulance en werd zij naar het ziekenhuis gebracht, ondanks haar protesten dat zij eerst wilde stemmen.

Een Nicaraguaanse vrouw die flauwviel terwijl ze wachtte om te stemmen en klaagde omdat ze eerst wilde stemmen voordat ze naar een ziekenhuis werd gebracht. Foto Erick Rick Sterling.

Het proces was goed georganiseerd en efficiënt. Bij de ingang stond personeel met computers. Ze scanden de identiteitskaart van de burger, bevestigden de identiteit en dat hij of zij geregistreerd was voor dit stembureau. Daarna werd uitgelegd naar welk stemlokaal men moest gaan. De toewijzingen van de stemlokalen waren ook uitgeprint en aan de ingang op de muren geplakt.

Verkiezingsmedewerkers controleren ID’s bij de ingang van het stemcentrum. Foto door Rick Sterling.

Er waren 3.100 stemcentra met 13.459 stemlokalen over het hele land. Deze bevinden zich meestal in onderwijsinstellingen (scholen of hogescholen). Elk stembureau bedient ongeveer 400 kiezers. In stedelijke gebieden zijn er 10 of 20 stemlokalen in één stemcentrum (school).

Een groot aantal mensen bemande het verkiezingsproces. In elk stemlokaal waren er een tiental mensen die verschillende taken uitvoerden: twee “electorale politieagenten” om de handen van elke kiezer schoon te spuiten en eventuele problemen op te lossen; drie mensen om de identiteit van de kiezer te verifiëren, de handtekening te registreren en het stembiljet uit te delen; twee of meer “fiscalisten” van verschillende partijen die toezicht hielden op het proces. In elk stemcentrum waren er twee mede-coördinatoren. Op alle posten waren er evenveel mannen als vrouwen.

Paneel van het stembureau. Foto door Rick Sterling.

Alle verkiezingsmedewerkers droegen vesten of t-shirts met hun officiële rol als onderdeel van de Hoge Kiesraad. In Nicaragua is deze organisatie onafhankelijk van de regering en verantwoordelijk voor het organiseren van de verkiezingen in het hele land.

Alle kiezers droegen maskers en gingen zonder problemen door, één persoon per keer. De procedure was duidelijk: toon uw identiteitskaart en bevestig dat u geregistreerd bent om in dit station te stemmen; ontvang een officieel stembiljet; markeer uw keuzes op het stembiljet (in het geheim); deponeer uw stembiljet in de stembus; ontvang uw identiteitskaart terug; laat uw vinger beschilderen om aan te geven dat u hebt gestemd en om dubbel stemmen te voorkomen.

Gehandicapte kiezer wordt geholpen bij het uitoefenen van zijn stemrecht. Foto Rick Sterling.

De papieren stembiljetten werden in het stemlokaal geteld en door alle partijvertegenwoordigers gecontroleerd. De resultaten werden vervolgens elektronisch doorgegeven aan het hoofdkwartier van de Hoge Kiesraad voor de tabellering van de definitieve resultaten.

Papieren stembiljetten gebruikt bij de presidentsverkiezingen van zondag in Nicaragua. Foto door Rick Sterling.

De beschuldigingen in de media dat FSLN-leider Daniel Ortega geen tegenstand zou hebben gehad, zijn overduidelijk onjuist. Het stembiljet was duidelijk en toonde zes concurrerende partijen. Berichten in de media dat de bevolking bang is voor president Daniel Ortega zijn lachwekkend vals en worden weerlegd door de grote opkomst. De definitieve resultaten tonen een opkomst van 65% van de geregistreerde kiezers, waarvan ongeveer 75% op het FSLN heeft gestemd.

Wij vroegen “fiscale” waarnemers die zowel het Sandinistisch Front als de oppositiepartijen vertegenwoordigden of er problemen waren geweest. Telkens zeiden zij dat het proces rustig verliep – “Todo tranquilo”. Een aspirant-stemmer zei dat hij was verhuisd en zijn nieuwe locatie niet had kunnen registreren omdat hij het te druk had met werken. De stembureauleden zeiden kalm: “Sorry, u had maanden de tijd om uw nieuwe locatie te registreren. U zult moeten stemmen in het stemlokaal van uw oude woonplaats.”

We vroegen talrijke kiezers waarom ze gingen stemmen. De antwoorden waren dat het leiderschap van het land belangrijk is, dat de grondwet het vereist, en om de Nicaraguaanse soevereiniteit te beschermen. “Soevereiniteit” en “vrede” waren de meest voorkomende antwoorden.

De Canadese verkiezingsbegeleider Tim Bood toont op zijn telefoon een Facebook-bericht dat hem verbiedt over de verkiezingen te berichten. Foto door Rick Sterling.

Het is ironisch en hypocriet dat Amerikaanse media en politici, die elke vraag over de integriteit van de Amerikaanse verkiezingen afwijzen, de Nicaraguaanse verkiezingen besmeuren op basis van valse informatie. Vooringenomenheid van de media en censuur van informatie zijn een belangrijke oorzaak van het gebrek aan kennis en het vermogen van de grote nieuwszenders om onzin te herhalen zonder correctie. Een voorbeeld: Terwijl wij in Nicaragua waren, werd een van onze teamleden, Dr. Tim Bood uit Halifax Canada, van Facebook verbannen, alleen maar omdat hij een bericht had geplaatst over de inmenging van de VS in Nicaragua.

Politici in Washington zetten de lange traditie van Amerikaanse inmenging en agressie tegen Nicaragua voort. Enkele dagen voor de verkiezingen keurde de Senaat van de VS de RENACER Act goed, die meer sancties oplegt op basis van valse informatie over het verkiezingsproces in Nicaragua.

De hoge opkomst en de stemmen voor het FSLN bij de Nicaraguaanse verkiezingen tonen aan dat het Nicaraguaanse volk zich niet laat intimideren door de intimidatie en de dreigementen van Washington.

Rick Sterling is een journalist gevestigd in de San Francisco Bay Area. Hij is te bereiken op rsterling1@protonmail.com

Topfoto: Lange rij kiezers bij een stemlokaal in Juigalpa, provincie Chontales. Foto door Rick Sperling.


Eerdere berichten in het openbaararchief, sub: ‘caribic’ (Nederlandstalig):