Bron: uspeacecouncil 14 november 2021 ~~~

Opnieuw probeert de Amerikaanse regering de Cubaanse regering omver te werpen – deze keer door het orkestreren van een “kleurenrevolutie” – door het financieren en organiseren van een landelijk protest van dissidente elementen, die de socialistische regering de schuld geven van de omstandigheden die zijn gecreëerd door de verlammende 62-jarige belegering en blokkade die aan Cuba is opgelegd door de imperialistische staat in het noorden.

“De regering van de Verenigde Staten speelt een sleutelrol bij het organiseren, bevorderen en versterken van de komende landelijke protesten,” aldus Alan McLeod van MintPress News. Hij wijst erop dat de woordvoerder van het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken, Ned Price, weigerde de directe betrokkenheid van de VS bij de planning van de omverwerping van de Cubaanse regering te ontkennen, toen hij door verslaggevers werd ondervraagd. De VS hebben inderdaad tientallen miljoenen dollars over de balk gesmeten om oppositie-elementen in Cuba op te wekken voor de uitvoering van hun expliciete beleid van regimeverandering. Volgens Rosa Miriam Elizalde van People’s Dispatch (13 november), “gaf de regering Biden in september 2021 bijna 7 miljoen dollar aan 12 organisaties die bijna dagelijks ruchtbaarheid geven aan de “burgermars voor verandering” in Cuba.”

Deze destabiliserende acties komen, volgens de Cubaanse regering, “na zware maanden van pandemie, harde wereldwijde economische crisis, en een verscherpte en aanhoudende blokkade die ogenschijnlijk ons volk heeft getroffen [en net op het moment dat] Cuba is begonnen om zijn sociale leven, openbare plaatsen en diensten, scholen, toerisme, en andere sectoren van de economie nieuw leven in te blazen.”

Het belangrijkste doel van deze inspanningen is om de immense winst die de Cubaanse Revolutie heeft bereikt, ondanks de intensivering van de Amerikaanse blokkade, ongedaan te maken. Het revolutionaire Cuba heeft zoveel bereikt met zo weinig en onder zulke beperkingen, wat de rijkste en machtigste natie ter wereld niet heeft kunnen doen onder haar huidige sociale en politieke orde. Ondanks de pogingen van de V.S. om te bewijzen dat het socialisme een mislukking is, heeft het revolutionaire Cuba:

 • 3.700 gezondheidswerkers naar 39 landen gestuurd in het afgelopen jaar.
 • Vijf vaccins tegen COVID-19 ontwikkeld, waarvan er twee vergevorderd zijn voor gebruik op zijn gehele bevolking, en deze beschikbaar gesteld voor andere onderontwikkelde landen.
 • Bereikte een meer geletterde samenleving dan de VS; volgens het CIA Factbook de vijfde plaats in de wereld wat geletterdheid betreft.
 • Universele gezondheidszorg, onderwijs tot aan de universiteit, gesubsidieerd voedsel, gesubsidieerde huisvesting, en jaarlijks betaald zwangerschaps-/vaderschapsverlof.
 • 85% van de Cubanen bezit een eigen huis; voor de rest is de huur beperkt tot 10% van het inkomen.
 • Staat op de 9e plaats van 163 landen op de Sustainability Development Index, die rekening houdt met levensverwachting, scholing, inkomen, CO2-uitstoot; de VS staat op de 160e plaats.

Ondanks al deze prestaties, die de Cubaanse Revolutie tot een inspiratie hebben gemaakt voor de onderdrukte naties van de wereld, heeft President Biden wat zijn eigen partijleden een “humanitaire crisis” noemen, wreed aangegrepen als een gelegenheid om een soevereine, onafhankelijke natie die niet bereid is zich te onderwerpen aan de wil van het Amerikaanse imperium, steeds verder te straffen.

Toch zijn niet eens alle leden van zijn partij het daarmee eens. In een brief van geachte collega’s van de Amerikaanse afgevaardigden Jim McGovern, Barbara Lee, Gregory Meeks en Bobby Rush wordt weliswaar benadrukt dat het Cubaanse volk “de ergste economische en humanitaire crisis in de recente geschiedenis doormaakt”, maar wordt er bij de Amerikaanse regering slechts minimaal op aangedrongen de onconventionele oorlog tegen Cuba te staken in plaats van deze te laten escaleren. Enkele van de eisen die in hun brief worden gesteld zijn:

 • Schort de Amerikaanse regelgeving op die verhindert dat voedsel, medicijnen en andere humanitaire hulp het Cubaanse volk bereiken.
 • Normaliseer de betrekkingen tussen de V.S. en Cuba. Opheffing van de specifieke vergunningen die vereist zijn om medische benodigdheden, zoals testkits en beademingsapparatuur, naar Cuba te sturen.
 • Opheffing van alle beperkingen op bank- en financiële transacties in verband met humanitaire hulp.
 • Opheffing van alle beperkingen op het overmaken van geld naar familie en niet-familieleden (donaties).
 • Intrekking van de beperkingen op reizen naar Cuba.
 • Cuba schrappen van de lijst van “staat die terrorisme steunt”.

De U.S. Peace Council veroordeelt met klem de Amerikaanse campagne voor regimeverandering tegen Cuba en verdedigt het soevereine recht van volkeren om hun eigen lot te bepalen; is solidair met het Cubaanse volk en zijn leiders; en roept op tot massamobilisatie ter ondersteuning van deze eisen.

De Cubaanse revolutie vormt een bedreiging voor de door de VS opgelegde en geleide neoliberale wereldorde, niet door haar daden maar door haar voorbeeld. Cuba is het levende bewijs dat een betere wereld mogelijk is, en daarom is het imperialisme genoodzaakt het land te plagen. De Cubanen kunnen weerstand bieden en hebben dat ook gedaan. Maar hoe nobel en toegewijd ze ook zijn, er is een breekpunt. Het is onze verantwoordelijkheid om, voordat de Amerikaanse regering haar doel bereikt om hun revolutie terug te draaien, de laars van hen af te trekken,

Handen af van Cuba!

Laat de Cubaanse Revolutie leven!