Bron:  Peoples Dispatch 25 november 2021 ~~~

Duizenden Bolivianen zijn begonnen aan een zeven dagen durende mars ter verdediging van de democratie, ter ondersteuning van de regering van president Luis Arce, en ter afwijzing van de recente destabilisatiepogingen die worden bevorderd door de extreem-rechtse oppositiesectoren

Onder het motto “Mars voor het vaderland” begonnen duizenden Bolivianen op 23 november aan een zeven dagen durende mars van 180 km te voet van de stad Caracollo in het departement Oruro naar de hoofdstad La Paz. De mars is georganiseerd ter verdediging van de democratie, ter ondersteuning van de regering van president Luis Arce, en als afwijzing van de recente destabilisatiepogingen die door de extreem-rechtse oppositiesectoren worden gepropageerd.

Aan de mars nemen leden deel van talrijke inheemse organisaties, sociale bewegingen en vakbonden die banden hebben met de regerende partij Beweging voor Socialisme (MAS). Ex-president Evo Morales, die momenteel aan het hoofd staat van de MAS en voorzitter is van de zes vakbonden van de Trópico van Cochabamba, leidt de mars.

President Arce, vice-president David Choquehuanca, de voorzitters van de Senaat Andrónico Rodríguez en van de Kamer van Afgevaardigden Freddy Mamani, naast andere functionarissen, hebben zich ook bij de mars aangesloten en hebben in het begin een paar kilometer gelopen.

Tijdens een bijeenkomst voorafgaand aan de mars sprak het staatshoofd de verzamelde burgers toe en waarschuwde hij dat de rechtse sectoren het land proberen te verdelen. Hij riep de burgers op om deel te nemen aan de mars en te tonen dat ze verenigd zijn. Hij herinnerde eraan dat het Boliviaanse volk er in 2020 voor heeft gekozen problemen en meningsverschillen op te lossen via verkiezingen, waarbij de MAS met meer dan 55% van de stemmen heeft gewonnen.

De president riep ook de tegenstanders op, “vooral de oligarchie die nooit verkiezingen heeft gewonnen, om de democratie en het land te respecteren.” Hij zei dat als de rechtse sectoren de volkswil die tijdens de stembusgang tot uitdrukking is gebracht niet willen respecteren, het volk hen daar op straat toe zal dwingen.

Ondertussen heeft de voormalige president Morales in een thread op twitter gezegd dat de mars wordt gehouden “om de democratie, de regering en de Plurinationale Staat te verdedigen en gerechtigheid te eisen tegen de pogingen van rechts om de koloniale staat te herstellen.” Hij zei ook dat “eenheid altijd de triomf van het volk en de nederlaag van de rechterzijde en het VS-imperialisme zal zijn.”

De mars wordt geleid door het Pact van Eenheid, een nationale alliantie van basisorganisaties in Bolivia, en de Central Obrera Boliviana (COB), het vakbondscentrum van Bolivia. Daarnaast zijn er de Nationale Confederatie van Inheemse Boerinnen-Bartolina Sisa, de Vakcentrale van Inheemse Gemeenschappen, de Nationale Raad van Ayllus and Markas del Qullasuyu, de Confederatie van Inheemse Volken van het Boliviaanse Oosten, naast tientallen andere, die zich mobiliseren.

De leiders van de organisaties en vakbonden zeiden dat de mars ook wordt gehouden om het beleid van president Arce te steunen met betrekking tot onder andere de economische heropleving en gerechtigheid voor de slachtoffers van de massamoorden in Sacaba en Senkata, begaan door de de-facto-autoriteiten. Zij hebben ook verklaard dat zij het voorstel van federalisme, dat door oppositieleider en gouverneur van het departement Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, wordt bepleit, verwerpen tegenover het huidige model van democratisch centralisme.

De mars zal op 29 november worden afgesloten met een massale bijeenkomst voor het hoofdkwartier van de Plurinationale Wetgevende Vergadering. Aanvankelijk zijn meer dan 5.000 arbeiders, vrouwen, studenten en boeren begonnen met de mars. Met de dag verklaren meer en meer sectoren hun steun aan de mars en sluiten zich aan uit alle negen departementen. Verwacht wordt dat de mars in La Paz zal worden afgesloten met de deelname van meer dan een half miljoen burgers.

Topfoto: Sinds 23 november marcheren duizenden Bolivianen van de stad Caracollo in het departement Oruro naar de hoofdstad La Paz om hun steun te betuigen aan de regering van president Luis Arce. Foto: Luis Arce/Twitter


Eerdere berichten in het webarchief: