Bron: telesur 3 november 2021 ~~~

Op Twitter beschreef Cuba’s onderminister van Buitenlandse Zaken Anayansi Rodríguez een plan van de VS om het politieke systeem van Cuba ten val te brengen, waarbij sociale media, digitale communicatiemiddelen en invloed op de culturele sector worden gecombineerd.

Een Cubaanse regeringsvertegenwoordiger zei dat Cuba waarschijnlijk te maken heeft met de grootste en meest complexe culturele oorlogsoperatie, georkestreerd door de Central Intelligence Agency (CIA), waarbij een nieuw soort contrarevolutie wordt bevorderd.

Op Twitter plaatste de Cubaanse onderminister van Buitenlandse Zaken Anayansi Rodríguez een Amerikaans plan, dat sociale media, digitale communicatiemedia en invloed op de culturele sector combineert, om het politieke systeem van Cuba ten val te brengen.

Zoals mevrouw Rodríguez uitlegde, doet de Amerikaanse operatie een beroep op goed opgeleide jonge mensen, in buitenlandse universiteiten of de Amerikaanse ambassades zelf, om “leiders voor verandering” te worden

Deze leiders “worden echter herkend en uiteindelijk ontmaskerd. Waarheid en deugd zegevieren,” twitterde mevrouw Rodríguez, verwijzend naar recente uitspraken van de Cubaanse Dr. Carlos Leonardo Vázquez, die 25 jaar lang als agent “Fernando” voor de Cubaanse inlichtingendienst heeft gediend.

Een nieuw soort contrarevolutie om de Cubaanse revolutie ten val te brengen via sociale netwerken, digitale media, en een strategie van beïnvloeding van de academische sector. Waarschijnlijk de meest uitgebreide en complexe culturele oorlogsoperatie die door de CIA is ontworpen.

Op maandag onthulde Dr. Leonardo Vázquez, een undercover officier van de Cubaanse inlichtingendienst, enkele banden van bekende terroristische organisaties en hun vertegenwoordigers met de aanstaande promotors van de 15 november demonstratie, een initiatief geleid door Yunior García, hoofd van het Archipelago platform.

Op het Nationale TV-nieuws onthulde hij de relaties van deze jonge toneelschrijver met mensen die een geschiedenis hebben van aanvallen op Cuba en denktanks die politieke subversie vanuit de Verenigde Staten promoten.

Vázquez nam met Yunior García deel aan opleidingen voor politieke leiders ten dienste van buitenlandse belangen. In 2019 namen zij beiden deel aan een workshop die werd gesponsord door de Amerikaanse universiteit van Saint Louis, waar “de rol van de strijdkrachten in een overgangsproces” een van de belangrijkste thema’s was.

Een van de sprekers die de bijeenkomst bijwoonden was Richard Young, een deskundige op het gebied van openbare protesten als methode voor politieke en sociale verandering. Tijdens de workshop verwees Young naar de nieuwe vormen van burgeractivisme als een manier om een fundamentalistisch en privatiserend kapitalisme tot stand te brengen.

Het TV-programma zond ook een gesprek uit tussen Yunior García en Ramón Saúl Sánchez Rizo, een bekende terrorist die banden heeft met organisaties als Alpha 66, Omega 7, het Nationaal Bevrijdingsfront van Cuba en de Coördinatie van Verenigde Revolutionaire Organisaties (CORU).

Andere onthullingen kwamen van Saily González, woordvoerster van het Archipel-platform in de centrale provincie Villa Clara. Zij erkende de steun en het advies van Omar López, directeur Mensenrechten bij de Cubaans-Amerikaanse Nationale Stichting.

Dr. Vázquez verklaarde dat de bedoeling van de demonstratie van 15 november, die door gemeentebesturen op het hele eiland als ongrondwettig werd afgewezen, was “om chaos en sociale ongehoorzaamheid te veroorzaken”.

“Yunior zoekt de confrontatie met de strijdkrachten, met het ministerie van Binnenlandse Zaken (MININT). Hij roept op tot een mars waarvan hij zegt dat hij vreedzaam is, maar hij weet dat het niet zo is,” verklaarde Dr. Vázquez.

Topfoto: De Cubaanse regering heeft bewijsmateriaal openbaar gemaakt dat de leider van het zogenaamde Archipelplatform, Yunior Garcia Aguilera, de confrontatie zoekt met de veiligheidstroepen van het eiland om onveiligheid en destabilisatie te veroorzaken. | Foto: Twitter @rcmenglish