Bron: albaciudad 5 september 2021 (SP) 
orinocotribune 6 september 2021 (EN) ~~~

Op zondag 5 september benadrukte de president van Venezuela, Nicolás Maduro, dat het proces van de Venezolaanse Nationale Dialoog, in Mexico (Mexico Talks), de wederzijdse erkenning van de politieke krachten van Venezuela hervat, waarbij hij het werk van de nieuwe Nationale Vergadering in dit proces benadrukte. “Het volk heeft een nieuwe Nationale Vergadering gekozen die de ruimte van de wetgevende macht van het land heeft weten vorm te geven als een bij uitstek politieke, goed overleggende en wetgevende instelling,” zei het staatshoofd in een interview in de show Aquí con Ernesto Villegas, gehost door de minister van Cultuur, Ernesto Villegas Poljak, en uitgezonden door Venezolana de Televisión.=

De president benadrukte de twee agendapunten die door de regering van Venezuela zijn ingebracht bij de besprekingen in Mexico. Het eerste is de onmiddellijke opheffing van alle sancties en de onmiddellijke teruggave van alle in beslag genomen of geblokkeerde bankrekeningen, tegoeden en goud dat aan Venezuela toebehoort. De tweede is een verklaring ter verdediging van de legitieme rechten van Venezuela op het grondgebied van Essequibo.

Er is geen dualiteit van macht.

“In Venezuela is er nooit sprake geweest van een dubbele macht”, benadrukt de president met betrekking tot het door de oppositie gepropageerde beeld van een dubbele macht. “Dat er twee regeringen waren die het grondgebied, de bevolking, de instellingen en het overheidsbeleid bestuurden? Nooit. Er was maar één legitieme regering, de grondwettelijke regering.”

“Hier was nooit sprake van een dualiteit van politieke macht,” vervolgde hij, “wat er wel was, was een brute campagne tegen Venezuela. Ze streefden naar de omverwerping van de regering, de vernietiging van de Bolivariaanse Revolutie en een soort politieke en economische kolonisatie van Venezuela.”

“Als we aan die tafel zitten, begrijpen we dat we met de regering van de Verenigde Staten zitten, want het zijn de politici die afhankelijk zijn van de Verenigde Staten,” benadrukte het staatshoofd. “Dat is de waarheid!”

Foto: Prensa Presidencial.

Hij bevestigde ook dat er geen straffeloosheid zal zijn voor de oppositieleiders die misdaden tegen de natie hebben begaan. “De extremistische oppositie heeft veel schade aangericht aan het leven van de Venezolaanse families, door de diefstal van CITGO, Monómeros, het stelen van meer dan 8 miljard dollar op bankrekeningen in het buitenland, en de diefstal van het goud dat door de Bank of England in beslag is genomen,” legde president Nicolás Maduro uit.

Sociale welvaartsstaat

“We bouwen aan een sociale welvaartsstaat op basis van kleine en grote missies van sociale investeringen, om de rechten op onderwijs, inkomen, voedsel, cultuur, huisvesting te garanderen,” zei de president over de economische vooruitgang die de natie heeft geboekt, ondanks de economische blokkade.

In die zin verklaarde het staatshoofd dat de Venezolaanse regering ernaar streeft “een land op te bouwen dat rijkdom produceert en die rijkdom verdeelt ten behoeve van het economische, sociale en culturele geluk van alle inwoners van een land dat in vrede verenigd is”.

“Eerder vroeger dan later zullen we een eerlijke markt en eerlijke prijzen tot stand brengen en de verstoring die is ontstaan als gevolg van de economische oorlog onder controle krijgen”, aldus het staatshoofd.

Inentingsproces

President Nicolás Maduro bevestigde dat tot op heden 30% van de Venezolaanse bevolking is gevaccineerd, door middel van allianties met China, Rusland en Cuba voor vaccins en medische apparatuur tbv. het vaccinatieproces van het land.

Foto: Prensa Presidencial

“We waren gedwongen een alternatief plan aan te nemen omdat we ontdekten dat het COVAX-mechanisme werd vertraagd”, zei de de president. Hij kondigde ook aan dat de eerste vaccins van COVAX in de komende dagen in het land zullen aankomen.

“Venezuela heeft een zeer betrouwbaar protocol voor de behandeling met COVID-19, waardoor we de krachtigste antivirale middelen ter wereld hebben kunnen combineren met die van ons, gratis voor de Venezolanen,” voegde de president eraan toe.

“De Venezolaanse gezondheidszorg staat onder druk, net als die van de wereld, maar wij zorgen voor patienten, en zullen voor hen blijven zorgen, naast het garanderen van een glimlach, een gebaar van liefde en de beste medicijnen ter wereld gratis voor iedereen,” zei hij.

Foto: Prensa Presidencial

Topfoto: President Nicolas Maduro wordt geïnterviewd door Ernesto Villegas in zijn tv-programma Aquí con Ernesto Villegas. Foto: Prensa Presidencial.