Bron: Philipp Zimmermann 
amerika21 10 september 2021 ~~~

Overeenkomst over de eis voor soevereiniteit over Esequibo-regio en de repatriëring van geblokkeerde fondsen in het buitenland. President Maduro ziet “nieuwe fase van stabiliteit

Mexico City. Sinds enkele weken onderhandelen vertegenwoordigers van de Venezolaanse regering en de oppositie in Mexico over politieke compromissen. Nu hebben beide kampen twee “gedeeltelijke akkoorden” ondertekend over belangrijke kwesties.

De eerste overeenkomst betreft de gezamenlijke bevestiging van de Venezolaanse soevereiniteit over het grondgebied van Esequibo. De strook land, die ongeveer 160.000 vierkante kilometer beslaat, wordt opgeëist door Venezuela en Guyana. De regering en de oppositie zijn nu overeengekomen om Guyana te verzoeken de onderhandelingen over de status van het gebied te hervatten.

De tweede overeenkomst heeft betrekking op fondsen van de Venezolaanse staat die in het buitenland zijn geblokkeerd. Zij zeiden te zullen samenwerken om deze activa te recupereren teneinde het economisch herstel na de pandemie te bevorderen. Een commissie bestaande uit twee vertegenwoordigers van zowel de regering als de oppositie zal zich over de kwestie buigen en werken aan de vrijmaking van de middelen.

Momenteel zijn verschillende miljarden US-dollars aan Venezolaanse tegoeden geblokkeerd in het buitenland, waaronder goudreserves bij de Bank of England. De reden hiervoor is dat de VS en andere landen de zelfbenoemde “tegenregering” van oppositiepoliticus Juan Guaidó nog steeds als de legitieme vertegenwoordiging van Venezuela beschouwen en de verkozen regering van president Nicolás Maduro de toegang tot de staatsactiva ontzeggen.

Bovendien zullen drie vertegenwoordigers elk noodmaatregelen op het gebied van gezondheid en voeding bespreken om de huidige crisis het hoofd te bieden.

Beide delegaties kwamen overeen om van 24 tot 27 september in Mexico-stad een nieuwe onderhandelingsronde te houden. Daarbij moet met name worden nagegaan hoe Venezuela in de toekomst opnieuw in aanmerking kan komen voor bijzondere trekkingsrechten van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Het land kreeg onlangs geen toegang tot deze reservetegoeden bij het IMF.

Voorts zullen in de volgende gespreksronde vraagstukken betreffende de rechtsstaat en de rechterlijke macht aan de orde komen. De oppositie klaagt regelmatig over de instrumentalisering van de rechterlijke macht door de regering van Maduro. Deze laatste benadrukt op zijn beurt dat het openbaar ministerie en de rechtbanken onafhankelijk functioneren.

President Maduro prees de dialoog die momenteel plaatsvindt en verklaarde dat Venezuela “op weg is naar een nieuwe fase van politieke stabiliteit”. Die delen van de oppositie die in het verleden hun toevlucht hadden genomen tot geweld en het omverwerpen van de regering, zouden nu de legitimiteit van de verkozen regering erkennen en de noodzaak om deel te nemen aan het verkiezingsproces.

Verscheidene oppositiepartijen die de afgelopen jaren de meeste verkiezingen hadden geboycot, kondigden vorige week aan dat zij weer zouden deelnemen aan de regionale en gemeenteraadsverkiezingen op 21 november onder de naam van de “Tafel van Democratische Eenheid” (Mesa de la Unidad Democrática).

In augustus werd overeenstemming bereikt over politieke onderhandelingen tussen de regering van Venezuela en de oppositie in Mexico; deze onderhandelingen vinden plaats onder bemiddeling van de Noorse regering en met de steun van Nederland en Rusland. Een groep van ongeveer tien andere naties – waaronder de VS, Canada, het VK, Turkije en Bolivia – is er ook bij betrokken, aldus de Washington Post.

Topfoto: Vertegenwoordigers van de regering en de oppositie van Venezuela tijdens de dialoog in Mexico. Rechts-radicaal Freddy Guevara (eerste links op de foto) werd onlangs vrijgelaten uit de gevangenis Bron: @NorwayMFA