Bron: Julia Urbina 
amerika21 19 juli 2021 ~~~

Pumallacta, Peru. De inwoners van de gemeente Pumallacta in Chumbivilcas (regio Cusco) staken al een week lang voor onbepaalde tijd. Zij eisen de onmiddellijke terugtrekking van het mijnbouwbedrijf Anabi SAC uit de regio en de betaling van 60 miljoen US dollar voor de aangerichte milieuschade. De gemeenschap eist ook een vergoeding voor het gebruik van het gebied vanaf 2019. Tot de staking werd besloten tijdens een vergadering.

De inwoners van Chumbivilca zijn al sinds 2011 in conflict met Anabi. De opstand tegen de mijnbouwonderneming duurde enkele maanden en eindigde voorlopig in 2012 met de inbeschuldigingstelling van negen mannen en een vrouw. Anabi veroordeelde hen als gevolg van brandstichting in het mijnkamp. De staat diende vervolgens een aanklacht in wegens “verstoring van de openbare orde”, “wederrechtelijke gevangenhouding” en “zwaar lichamelijk letsel”. De milieuactivisten riskeerden tot 30 jaar gevangenisstraf.

Maar het volk liet zich niet tegenhouden. Anabi schond overeenkomsten en toonde geen bereidheid om een dialoog aan te gaan, aldus de gemeenschap. In 2016 toonde een vertegenwoordiger van Anabi zich bereid te praten, maar kwam niet opdagen op de afgesproken bijeenkomst. De gemeenschap hield een bijeenkomst om de definitieve sluiting van de mijnbouwprojecten te eisen. Anabi stuurde een politiecontingent.

Het proces van 2012 sleepte zich jarenlang voort, ondanks het gebrek aan bewijs. Pas begin dit jaar werden de activisten in laatste instantie vrijgesproken, een eerdere vrijspraak had al in 2020 plaatsgevonden.

De goud-, zilver- en kopermijn van Anabi is sinds 2010 bezig met het winnen van edele metalen. De zware metalen die daarbij vrijkomen, verontreinigen vitale watervoorraden. Dit maakt de aarde onvruchtbaar en tast de gezondheid van de bevolking aan. Bovendien vervoert Anabi de gewonnen mineralen over slecht onderhouden wegen door Chumbivilcas. Het opgeworpen stof verontreinigt zo de plaatselijke bodem en het water.

De mijn bevindt zich ten zuiden van de metropool Cusco, in het noorden van de provincie Chumbivilcas. De contouren en de omvang van de mijn zijn duidelijk te zien op satellietbeelden. Anabi is slechts een van de vele mijnen in de regio. Achter het Peruaanse mijnbouwbedrijf staan de MDH Performación Diamantina-groep en het Chinese mijnbouwbedrijf MMG, dat ook de Las Bambas-mijn slechts enkele kilometers noordelijker exploiteert.

Het conflict tussen Anabi en de stakende Andesbevolking is geen alleenstaand geval. Zij maakt deel uit van een traditie van boeren en milieu-activisten die zich verzetten tegen mijnbouwbedrijven en de winning van edele metalen wegens waterverontreiniging en milieuschade.

Topfoto: In 2020 heeft de rechterlijke macht tien activisten vrijgesproken die in 2012 door Anabi waren aangeklaagd. Bron: IDL

Bronnen: inforegionla repúblicaocmal