Bron: Misión Verdad  8 juli 2021 (ES) 
Internationalist 360° 9 juli 2021 (EN) ~~~

Sinds afgelopen woensdag 7 juli is de hoofdstad van Venezuela, Caracas, het doelwit geweest van belangrijke operaties van gewapende groepen, die achter de façade van criminele bendes hebben geopereerd in acties van terreur en het genereren van chaos.

Deze acties zijn uitgevoerd door bendes onder leiding van alias El Koki, alias El Garbys en alias El Vampi als belangrijkste groepsleiders. De criminele bendes hebben acties gevoerd om onrust te zaaien onder de bevolking van Cota 905, El Paraíso, Quinta Crespo en omgeving, door in de lucht of tegen de burgerbevolking te schieten en criminelen op motorfietsen en pick-up trucks, zwaar bewapend, naar andere nabijgelegen sectoren te sturen, zoals de boulevard van El Cementerio, in een poging hun aanwezigheid daar te tonen en mensen te dwingen zich in hun huizen terug te trekken.

Sociale netwerken werden gevuld met honderden tweets van bewoners van het gebied, met video’s en audio’s van de schietpartijen. Sommige mensen meldden dat verdwaalde kogels in hun huizen insloegen. Een ander gebied dat op woensdag 7 door criminelen werd aangevallen, waren de tunnels van El Paraíso, waar ze volgens Alba Ciudad automobilisten zouden hebben aangevallen die door het gebied reden.

Volgens misdaadverslaggever Román Camacho kostten de acties van woensdag drie burgers het leven, werd een aanvaller gedood en vielen er zeven gewonden door geweerschoten, onder wie twee agenten. Deze acties gingen ook op donderdag door.

De methodologie van de groepen is bijzonder opmerkelijk. Het gaat in wezen om intimidatie- en willekeurige aanvallen op burgers en aanvallen op politiediensten, zonder enig ander crimineel doel dan terreur zaaien.

Volgens de bekendgemaakte informatie reed een burger, geïdentificeerd als Giovanni Rafael Bracamonte, deze woensdag over de snelweg in een rode Trailblazer, toen hij bij de tunnels van El Paraíso werd neergeschoten.

“Bracamonte bleef beschut in de tunnel, samen met andere gewonden. Helaas is hij overleden. Ze melden nog steeds mensen in de tunnels die wachten om eruit te komen,” schreef Camacho op woensdag om 22.00 uur. Hij meldde ook de dood van een vrouw door een verdwaalde kogel in de straat van Las Tres Sirenas op Nueva Granada Ave.

De criminelen gingen ook over tot het verbranden van een vrachtwagen in de buurt van een stadstunnel.

Politieoptreden en verzinsel van een “politieke” zaak

Sinds donderdagochtend vroeg zijn de Venezolaanse veiligheidstroepen ingezet om het geweld in te dammen. Op het hoogste niveau heeft de minister van Binnenlandse Zaken, Justitie en Vrede, Carmen Melendez, acties aangekondigd om het gebied te beveiligen en het autoverkeer op enkele belangrijke wegen van Caracas te beperken.

De minister verwees naar de “inzet van een nieuwe operatie voor de bescherming en beveiliging van onze bevolking in Caracas, met name in de buurten van La Vega, Santa Rosalía, El Paraíso, San Juan en El Valle“.

“De staatsveiligheidsdiensten blijven ingezet in de gebieden die kwetsbaar zijn voor deze criminelen en zullen niet rusten voordat zij de absolute controle hebben herwonnen”

De oproep is om in veiligheid te blijven, kalm te blijven en vertrouwen te hebben in onze staatsveiligheidsinstellingen, alsook om valse informatie en geruchten te negeren, aangezien deze deel uitmaken van de agressie tegen de Vrede van de Burger – Carmen Meléndez (@gestionperfecta) 8 juli 2021

Toen echter de toegangen tot de gebieden waar de terroristische groeperingen zich hadden gebarricadeerd door de Venezolaanse veiligheidsdiensten werden ingenomen, intimideerden de terreurgroepen de plaatselijke bevolking door hen tot “menselijke schilden” te maken en hen te bevelen te schreeuwen en zich naar de toegangen tot hun buurten te begeven als vermeende afwijzing van de politie-acties.

Deze strategie zou een tweeledig doel hebben. Enerzijds om de toegang van de politie tot de gebieden in kwestie te vertragen en daardoor de leiders van de gewapende groepen tijd te geven en hun ontsnapping te vergemakkelijken, en anderzijds om van de situatie een politieke gebeurtenis te maken, waarbij het niet ontbrak aan beschuldigingen aan het adres van de Venezolaanse regering en argumenten met betrekking tot de mensenrechten.

Het unieke karakter, de congruentie en de opportuniteit van het gewapende offensief

De reactie van deze gewapende groepen is bijzonder, en het is niet gewoon een reactie van groepen tegen de veiligheidsorganen. Deze gewapende aanval vertoont namelijk, gezien de kenmerken ervan, een duidelijke samenhang met het fabriceren van een terroristisch scenario, gezien het soort willekeurig geweld dat is gebruikt en de context.

Deze donderdag is een verkenningsmissie van de Europese Unie (EU) aangekomen om de situatie in het land te bestuderen teneinde te bepalen of de EU al dan niet een verkiezingswaarnemingsmissie zal sturen voor de megaverkiezingen in november. De missie moet de essentiële voorwaarden vaststellen in het proces dat aan de verkiezingen voorafgaat, de institutionele werking en de positie van de politieke organisaties in het land. Maar daarnaast zal een van de elementen die bij de waarneming moeten worden onderzocht, de veiligheidsvoorwaarden voor het eventuele waarnemersteam zijn.

De verkennende missie van de EU zal erop gericht zijn na te gaan of er politieke en veiligheidsvoorwaarden zijn om een verkiezingswaarnemingsmissie (EU-EOM) naar #21N te sturen.

Eugenio G. Martínez (@puzkas) 6 juli 2021

De krachtdadigheid van de gewapende aanval geeft duidelijk blijk van een gevoel van orkestratie, om het bestaan van een “mislukte staat” in het land te fabriceren vóór de bezoekende missie.

Bovendien zijn er politieke factoren die de gebeurtenissen hebben aangegrepen om de gemoederen op te hitsen, in sommige gevallen door ze te gebruiken als een element van provocatie en aan te zetten tot het gebruik van militair geweld door de Venezolaanse staat in de bevolkingsgemeenschappen. Dat was het geval met Juan Guaidó, die door de Venezolaanse staat ervan wordt beschuldigd deze groepen te financieren en te steunen.

Guaidó verklaarde op zijn Twitter-account:

Zullen de strijdkrachten doorgaan met parades en tentoonstellingen of zullen ze de rol spelen die bij hen hoort? Zullen ze doorgaan met het afstaan van grondgebied en het verdedigen van criminelen of zullen ze soevereiniteit uitoefenen en de grondwet handhaven? pic.twitter.com/mwiqtf0SB9

Juan Guaidó (@jguaido) 8 juli 2021

Ondertussen legde Freddy Guevara een verklaring af waarin hij stilzwijgend aangaf dat alleen door toe te geven aan de eisen van de Venezolaanse oppositie er een pacificatie van de gewapende operaties zou komen, zowel in de hoofdstad als in het zuiden van het land.

Wat heeft het National Salvation Agreement (Nationale reddingssakkoord) te maken met dit megadrama dat zich afspeelt in CCS met de gewapende bendes, Apure en de Mijnbouwboog?

Alles: alleen met een politiek akkoord dat door de internationale gemeenschap wordt onderschreven, zal de staat de territoriale controle over het land kunnen heroveren.

Freddy Guevara (@FreddyGuevaraC) 8 juli 2021

Guevara heeft een link gelegd tussen het gebruik van geweld door de gewapende bendes en het resultaat van de politieke druk tegen de Venezolaanse regering, die heimelijk wordt gepresenteerd in het zogenaamde “National Salvation Agreement” (Nationale Verlossingsakkoord), voorgesteld door Juan Guaidó en gesteund door de regering van de V.S.

In feite zet Guevara daarmee deze gewapende groepen neer als oorlogvoerende politieke actoren, door ze een rol te geven in een opstandig scenario waardoor ze deel uitmaken van de politieke onderhandelingen. De oppositie speelt ook demagogisch in op de antiterroristische campagne van de Venezolaanse staat.

De mate waarin deze gebeurtenissen samenvalt met het bezoek van de EU-missie, houdt een aanzienlijk en gefabriceerd risico in, dat de bezoekende verkenningsmissie onder deze omstandigheden redenen aanvoert die opnieuw de niet-begeleiding en waarneming van de EU bij verkiezingen in Venezuela, zoals die welke in november zullen plaatsvinden, “rechtvaardigen”.

Op deze mogelijkheid wordt gewezen door de (anti-Chavistische) verkiezingsdeskundige Eugenio Martínez, die in het verleden samen met de Democratische Eenheidstafel (MUD) heeft deelgenomen aan onderhandelingen met het Chavisme. Martínez wees er vanaf zijn Twitter-account op: “En te midden van de schietpartij in Cota 905 en de terreur die in de stad wordt gegenereerd… is de verkennende missie van de EU in Caracas aangekomen, die onder andere de veiligheidsrisico’s moet evalueren om in november een verkiezingswaarnemingsmissie te kunnen sturen”.

En te midden van de schietpartij in Cota 905 en de terreur die deze in de stad teweegbrengt… arriveert de verkennende missie van de EU in Caracas, die onder andere de veiligheidsrisico’s moet evalueren om in november een verkiezingswaarnemingsmissie te kunnen sturen.

Eugenio G. Martínez (@puzkas) 8 juli 2021

De voor Venezuela mogelijk nadelige beslissing die door de EU zou kunnen worden gegenereerd, wordt theoretisch gesteund door de gebeurtenissen vervaardigd in Caracas. Als dat zo is, zou het niet stroken met andere contexten waar verkiezingen worden gehouden in omstandigheden van echte onveiligheid en waarbij er geen vragen zijn van de EU.

Dat is het geval in Mexico, waar aan de vooravond van de recente verkiezingen 70 moorden werden gemeld op mensen die verband hielden met het verkiezingsproces 2020-2021, waarvan 28 kandidaten of aspiranten voor verschillende openbare ambten; gebeurtenissen die plaatsvonden in gebieden die gecontroleerd worden door gewapende milities en drugshandelaren.

Wat Venezuela betreft, worden op dit ogenblik in Caracas, voor de nationale politiek in haar hoogste sferen, niet alleen de rust en de veiligheid van de burgers betwist, maar ook de essentiële voorwaarden voor een begeleiding en waarneming van de verkiezingen in Venezuela, hetgeen een onbetwistbare factor zal zijn voor de koppeling van deze komende verkiezingen aan een proces van afbrokkelende consensus rond de blokkade en de druk tegen Venezuela.

In het besef, zowel onder de Chavisten als onder de oppositiesectoren die niet op één lijn zitten met Guaidó, dat de Venezolaanse politieke actoren de processen van regularisering van de politiek in het land voorop moeten stellen, bestaat er een duidelijke consensus dat de komende verkiezingen internationale steun moeten krijgen, waarbij de EU een belangrijke factor is.

De politieke verklaringen naar aanleiding van de in Caracas geregistreerde gewapende bewegingen hebben als onderliggende noemer dat er sectoren zijn die de VS-strategie van regimewisseling (Guaidó-López) aanhangen en die door middel van zwaar bewapend crimineel geweld en met terroristische tactieken een afbraak van de verkiezingsvoorwaarden willen forceren.

Deze sectoren zijn in de eerste plaats geïnteresseerd in de niet-erkenning van de werkelijke electorale en politieke omstandigheden van het land en zijn de belangrijkste begunstigden van de thesis van de “mislukte staat”. Dit verklaart waarom zij een verhaal hebben gegenereerd dat politiek functioneel is voor de gewapende aanval, waardoor een ruimte van congruentie en kansen wordt gecreëerd.

Topfoto: Venezolaanse veiligheidstroepen ingezet bij Cota 905 (Foto: Archief).