Bron: cubanismo op 12 juli 2021 ~~~

Analyse

Op 11 juli kwamen op verschillende plaatsen in het land groepen mensen samen om te ‘protesteren tegen de dictatuur’ in Cuba. Dat was onder andere het geval in San Antonio de los Baños, een stadje op 30 km van Havana. President Diaz Canel ging er met de bewoners praten (foto) en riep in een televisietoespraak de Cubanen op ook de straat op te gaan, om te tonen dat ze hun Revolutie ondersteunen. Wat ook massaal gebeurde. Wat is er aan de hand?

Economische crisis en pandemie

Cuba beleeft een grote economische crisis door de gecombineerde gevolgen van de al 60 jaar durende VS-blokkade en de covid-19 pandemie. De blokkade werd onder Trump nog zwaar aangescherpt met 53 maatregelen, die Biden tot nog toe allemaal intact liet. Buitenlandse investeerders worden nu meer dan ooit afgeschrikt, door de vrees door Noord-Amerikaanse juridische procedureslagen afgestraft te worden. Laat het nu net harde deviezen (dollars, euro’s) zijn die Cuba broodnodig heeft. 

Door covid ligt het toerisme – een van de belangrijkste economische sectoren – al bijna 18 maanden zo goed als stil. Op aansturen van Trump gooiden Bolsonaro uit Brazilië en de vorige Ecuadoriaanse president Lenin Moreno bovendien kort voordien alle Cubaanse artsen hun land uit. Door die contracten te verbreken wil Washington de Cubanen van een belangrijke inkomstenbron afsnijden. De Cubaanse economie kromp vorig jaar met 11%

Ondertussen wordt in Cuba hierdoor de bevoorrading van zowat alles, almaar moeilijker. Mensen moeten steeds langer in de rij staan voor basisproducten en levensmiddelen en veel is gewoon niet beschikbaar. Tegelijk beleeft het land een opstoot van de Covid-pandemie zodat  besmettings – en sterftecijfers nu die van België in april benaderen. Zaterdag bijvoorbeeld waren er 6.900 nieuwe besmettingen, een record, en ook 47 overlijdens en de cijfers blijven voorlopig stijgen. TIjdens de hele pandemie vielen wel ‘nog maar’ 1.500 doden . In vergelijking met de 25.000 bij ons, is dat een gigantisch verschil natuurlijk, maar de Cubaanse regering zet alles op alles om levens te redden. Wat bij ons niet genoeg zichtbaar is, die duizenden en duizenden doden, is voor alle Cubanen een moeilijke strijd om een mensenleven op te geven. Ook de aanvoer van de nodige geneesmiddelen en medisch materiaal wordt door het gebrek aan harde valuta en de misdadige blokkade sterk bemoeilijkt.

De Cubaanse regering blijft er alles aan doen om de problemen aan te pakken en onder het volk worden verschillende solidariteit initiatieven ontwikkeld, zoals mensen die hun auto ter beschikking stellen om te helpen bevoorraden.


Cubanen steunen hun revolutie. Havana


Een beproefd recept

De VS grijpt de precaire toestand die ze zelf bewust veroorzaken, aan om op te roepen tot protesten en zet daarvoor ook betaalde opposanten* in . Want in tegenstelling tot wat er in de Westerse media wordt geschreven, ontstond het protest niet spontaan, maar werd het zorgvuldig voorbereid via sociale media.  Een gezondheidscrisis in de provincie Matanzas, waar door het grote aantal besmettingen en ziekenhuisopnames het gezondheidssysteem zwaar onder druk stond, zette een ketting van reacties in gang. #SOSMatanzas #SOSCuba werden trending op sociale media, met de vraag voor humanitaire hulp, die al gauw oversloeg in de roep naar een humanitaire corridor en zelfs voor humanitaire interventie.  

Van de objectieve crisissituatie op economisch en nu ook op gezondheidsvlak, trachten contrarevolutionaire krachten een politieke crisis te maken: tegen de regering Diaz Canel.  SOSCuba werd snel ook  trending bij de contras in Miami en de ondersteuning van Cuba-Miami artiesten (zoals Orishas etc ) met groot sociaal mediabereik volgde massaal. 

In de voormiddag van 11juli nog, kwamen duizenden vaccins aan voor de bevolking van Matanzas

Alsof de Cubaanse regering delen van het volk afsluit van hulp zoals in een burgeroorlog. De tekorten waar de bevolking onder lijdt zijn enkel het gevolg van de reeds 60 jaar durende blokkade die vorige maand nog unaniem in de VN werd veroordeeld!!…. De terminologie van ‘humanitaire interventie’ is zeer vaak al de vele imperialistische aanvallen van de VS overal in het zuiden voorafgegaan. Een nauwelijks verholen dreigement eigenlijk.

Cubaanse regering communiceert open maar toont ook waar het voor staat

Cubaanse media berichtten over de protestacties en president Miguel Diaz Canel gaf op televisie een uitgebreide toelichting  waarbij hij de Cubanen aanspoorde hun revolutie op straat te verdedigen. Die oproep werd massaal opgevolgd. In tegenstelling tot wat we meestal zien in andere landen (Colombia, Peru, Chili…) is er in Cuba geen sprake van (politie)geweld tegen de betogers, maar tonen de mensen die de revolutie verdedigen – en dat is de overgrote meerderheid van de Cubanen – wel duidelijk dat zij de straten niet aan contrarevolutionairen overlaten: “ De straat is van Fidel” én “Cuba ja! Yankees Nee!” waren de meest gehoorde slogans. 

In zijn televisietoespraak maakte de president wel een duidelijk onderscheid tussen de diverse groepen onder de misnoegde betogers: mensen die het economisch heel moeilijk hebben en daardoor vatbaar om hun frustraties op die manier te kanaliseren, maar anderzijds ook contrarevolutionaire krachten die dat protest leiden. Met het volk is constante dialoog nodig om uit te leggen waarom de situatie moeilijk is, maar men zal niet toegeven aan hen die het land willen uitverkopen aan de VS.

Cubanismo.be veroordeelt krachtig deze manoeuvres om van een ecomische en sociale crisis in Cuba een politieke crisis te proberen maken met het oog op: ‘regime’ change. Ze steunt het Cubaanse volk en haar regering in de verdediging van hun unieke revolutie. 


De Cubaanse president Diaz Canel in San Antonio de los Baños

 * Zo voorziet USAID, het VS-agentschap voor internationale ontwikkeling, in 2 miljoen dollar voor ngo’s die programma’s uitwerken die “de democratie bevorderen”, “het onafhankelijke middenveld efficiënter maken en voor mensenrechten en vrijheid ijveren. Zie https://cubamoneyproject.com/2021/07/03/usaid-5/ Ook via de NED (National Endowment for Democray – Nationale Stichting voor Democratie, een mantelorganisatie van de CIA) ontvangen organisaties en individuen in en buiten Cuba miljoenen dollars om de Cubaanse regering te ondermijnen.