Bron: Alexandra Schmeil 
amerika21 19 juli 2021 ~~~

De missie van SOS Colombia documenteert ernstige schendingen van de mensenrechten. 41 afgevaardigden op de grond. Brits Parlement bespreekt wapenembargo

Bogotá. De internationale mensenrechtenmissie “SOS Colombia” heeft zware kritiek geuit op de ordediensten in Colombia wegens hun gebruik van geweld tijdens de algemene staking. De staat gebruikte “gevechtstechnieken” om de protesterende burgerbevolking “uit te roeien”, aldus de missie bij de presentatie van haar voorlopig rapport. De missie bestaat uit 41 internationale politici, sociale activisten, mensenrechtenactivisten en leden van de pers, politici uit Noord- en Zuid-Amerika en Europa, en de Secretaris-Generaal van het Vaticaan.

Volgens de missie zijn de belangrijkste geweldplegers de politie, paramilitaire groepen en gewapende burgers. De internationale waarnemers hebben de resultaten van hun bezoek samengevat in een voorlopig verslag. Zij reisden tussen 3 en 12 juli naar verschillende regio’s van Colombia om met lokale activisten, regeringsvertegenwoordigers en politieagenten te praten over hun ervaringen tijdens de algemene staking.

De missie was een initiatief van Colombiaanse mensenrechtenorganisaties zoals de Coördinatie Colombia Europa VS (CCEEU) en het Centrum voor Onderzoek en Volksopvoeding (Cinep).

In het rapport somt de missie elf specifieke, geverifieerde mensenrechtenschendingen tegen de demonstranten op: selectieve moorden, (oog)verwondingen, foltering, aanvallen met vuurwapens, gendergerelateerd geweld, seksueel geweld en seksuele foltering, willekeurige en onrechtmatige arrestaties, willekeurige vervolgingen, ontvoeringen, en stigmatisering en vervolging.

Zij beveelt de Colombiaanse regering met name aan een einde te maken aan de repressie. Het moet ook mensenrechtenactivisten, de pers en hulpverleners beter beschermen en mechanismen invoeren om de verdwenen personen op te sporen.

Op langere termijn moeten het gerechtelijk apparaat en de politie worden hervormd. Gemarginaliseerde groepen moeten meer toegang krijgen. De demonstranten dringen reeds lang aan op de de-militarisering van de nationale politie en de ontbinding van de paramilitaire groepen en de speciale strijdkrachten van Esmad. Deze laatste heeft zich bijzonder gewelddadig in de protesten gemengd. In haar voorlopige eindverslag gaat de commissie in op deze eisen.

Het eindrapport zal in augustus door de “SOS Colombia”-missie worden gepubliceerd en zal ook de tenuitvoerlegging van de aanbevelingen door de Colombiaanse regering beoordelen. De afgevaardigden pleiten voor beëindiging van de politiële samenwerking tussen Colombia en de VS. Bovendien eist de Spaanse afgevaardigde Félix Ovejero een wapenembargo van de kant van de EU. Als Duque de aanbevelingen van de Commissie negeert, kunnen verdere economische sancties volgen.

Een Catalaanse delegatie van vier parlementsleden van verschillende partijen is voorstander van sancties tegen de Colombiaanse regering in plaats van aanbevelingen (Red: waar de motie van fascist llopez sr. op aandringt). De groep heeft eind juni vijf dagen lang gesproken met vertegenwoordigers van de Colombiaanse civiele samenleving. Zij ontwaarden “een autoritair regime dat zich voordoet als een democratie”.

In het Verenigd Koninkrijk heeft Labour-parlementslid Kate Osborne een debat aangevraagd over politiegeweld en de relatie van het Verenigd Koninkrijk met Colombia. Zij veroordeelde de ignorantie van de regering Duque, die geen melding maakte van paramilitairen die op demonstranten schoten en hen in plaats daarvan adviseerde naar huis te gaan. Verscheidene parlementsleden zijn voorstander van sancties. Zo zou de regering bijvoorbeeld het opleidingsprogramma van de Colombiaanse politie door het VK moeten herzien en zo nodig opschorten, of een wapenembargo moeten instellen.

Sinds het begin van de protesten op 28 april zijn er talrijke mensenrechtenschendingen geweest door de politie, maar ook door paramilitaire organisaties en gewapende burgers. De onafhankelijke niet-gouvernementele organisatie “Defender la Libertad” telt nu 72 doden, 1.177 gewonden en 2.854 gearresteerden. Het aantal niet gerapporteerde gevallen ligt waarschijnlijk veel hoger. Bovendien zijn er nog steeds veel mensen verdwenen.

Topfoto: De vier vertegenwoordigers van Missie SOS Colombia tijdens de persconferentie op 12 juli. | Coordinacion Colombia Europa Estados Unidos