Bron: Últimas Noticias 6 juli 2021 ~~~

Deze dinsdag begon de voorbereidende bijeenkomst voor de lancering van de Groep Vrienden ter Verdediging van het Handvest van de Verenigde Naties, een gemeenschap die zich ten doel stelt het gemeenschappelijk welzijn van de huidige en toekomstige generaties te waarborgen.

De vorming van een Groep Vrienden ter Verdediging van het Handvest van de Verenigde Naties is een initiatief dat sinds eind vorig jaar binnen de VN wordt uitgevoerd, dankzij de suggestie van de permanente vertegenwoordiger van de Bolivariaanse Republiek Venezuela bij de Verenigde Naties (VN), Samuel Moncada.

Dit initiatief is erop gericht om aan alle volkeren van de wereld de effectieve toepassing te garanderen van het belangrijkste juridische, morele en intellectuele instrument dat de mensheid heeft ontworpen om een Derde Wereldoorlog sinds 1945 te voorkomen.

“Vandaag zien we dat de heropleving van supremacistische ideologieën, ontkenners van de gelijkheid en diversiteit van de mensheid, de wereld aan de rand brengt van een militair conflict met onvoorspelbare gevolgen. Een gewapend conflict dat zelfs het bestaan van een hele beschaving bedreigt door een Staat die meent boven de internationale legaliteit te staan”, aldus Moncada in zijn voorstel.

“[….] Wij beloven alles in het werk te stellen om het Handvest van de Verenigde Naties te behouden, te bevorderen en te verdedigen in alle relevante fora,”

“[….] Wij nodigen de leden van de internationale gemeenschap die zich inzetten voor een effectief en inclusief multilateralisme, met de beginselen van het Handvest van de Verenigde Naties, uit om zich zo spoedig mogelijk bij de Groep Vrienden aan te sluiten,”

De Groep Vrienden ter Verdediging van het Handvest van de Verenigde Naties benadrukt dat de 193 lidstaten van de VN en, meer nog, de leden van de Veiligheidsraad, de catastrofe van een komende oorlog moeten vermijden, door het Handvest van de organisatie te verdedigen. multilateraal.

Het Handvest van de Verenigde Naties is de eerste juridisch bindende internationale overeenkomst van multilaterale aard die de internationale betrekkingen tussen staten regelt, op basis van de eerbiediging van het beginsel van soevereine gelijkheid, zelfbeschikking en niet-inmenging in binnenlandse aangelegenheden.

Permanente missies van Algerije, Angola, Belarus, Bolivia, Cambodja, China, Cuba, de Democratische Volksrepubliek Korea, Equatoriaal-Guinea, Eritrea, Iran, de Democratische Volksrepubliek Laos, Nicaragua, de Staat Palestina, Rusland Saint Vincent en de Grenadines, Syrië en Venezuela zullen aan de bijeenkomst van dinsdag deelnemen.

Topfoto: Xinhua

Video: Oprichtingssessie van de Groep Vrienden ter verdediging van het Handvest van de Verenigde Naties, dinsdag 6 juli 2021 (93 minuten)

subtitelbestand (aparte tekst – niet in de video ingelast)