Bron: Marcel Kunzmann, Vilma Guzmán 
amerika21 23 juli 2021 ~~~

Havana. Het ministerie van Binnenlandse Zaken van Cuba heeft opnieuw bevestigd dat alle personen die na de protesten van 11 juli in hechtenis zijn genomen, wettelijke garanties hebben en heeft het bestaan van vermeende “verdwenen” personen ontkend. Op de sociale media circuleren lijsten met deze strekking, waarvan sommige door de internationale media zijn opgepikt.

“Net als ontvoering behoort marteling niet tot de methoden die in Cuba worden toegepast,” zei kolonel Víctor Álvarez, die verantwoordelijk is voor het toezicht op de wetshandhaving bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. De families van de gearresteerden worden gewoonlijk binnen 24 uur op de hoogte gebracht, zei hij. Sinds de gebeurtenissen hebben 63 mensen contact opgenomen met de autoriteiten om te weten te komen waar hun gearresteerde familieleden worden vastgehouden. Ze zijn allemaal op de hoogte gebracht.

De op internet circulerende lijsten, die meer dan 500 namen bevatten, zijn onjuist en bevatten personen die niet zijn gearresteerd. Een van hen werd geïnterviewd in een televisieprogramma over dit onderwerp: “Ik ben Ramón Samada. Verschillende collega’s en familieleden hebben me bezorgd gebeld over mijn vermeende verdwijning,” stelde hij zichzelf voor. In feite was Samada blijkbaar de hele tijd op zijn werk bij Cuban Radio.

Een vertegenwoordiger van het Duitse Goethe-Institut in Havana bevestigde dit en vertelde de krant “Neues Deutschland” dat zij “een lijst van het Amerikaanse dagblad Miami Herald hadden afgeluisterd”, en daarbij “op dezelfde dag in hun kantoren en huizen contact hadden opgenomen met verschillende van de vermeende verdwenenen”.

In het programma “Hacemos Cuba” gaf het ministerie informatie over de arrestaties en de lopende procedures, die betrekking hebben op punten als o.a. vandalisme, diefstal, aanzetten tot geweld en beschadiging van openbare eigendommen. Voorlopige hechtenis was bevolen tegen “een zeer klein aantal” personen, die allen door advocaten werden vertegenwoordigd. Andere gearresteerden waren reeds vrijgelaten, sommigen “met een voorzorgsmaatregel, zoals huisarrest” en allen konden zich juridisch laten vertegenwoordigen.

Volgens persbureau Reuters zijn er als gevolg van de protesten ongeveer 200 arrestaties verricht, officiële cijfers zijn er nog niet.

“Ze vermoorden ons”: een van de ontelbare beelden van de campagne tegen Cuba in de sociale netwerken, bijgedragen door de reclamestudio “genius art designs” in Miami. Bron: aurorab933

Ondertussen roepen tegenstanders van het systeem op sociale netwerken op tot nieuwe protesten en een algemene staking op 26 juli – Cuba’s nationale feestdag. De “Dia de la Rebeldía Nacional” herdenkt de bestorming van de Moncada-kazerne van de door de VS gesteunde dictator Fulgencio Batista in Santiago de Cuba op 26 juli 1953, die wordt beschouwd als het begin van de Cubaanse revolutie.

De regering van de VS heeft donderdag sancties ingesteld tegen de Cubaanse minister van Defensie Álvaro López Miera en de speciale strijdkrachten van het ministerie van Binnenlandse Zaken, die zij beschuldigt van schendingen van de mensenrechten in de context van de protesten.

In een verklaring van president Joe Biden stond dat “dit nog maar het begin was. De Verenigde Staten zullen doorgaan met het bestraffen van personen die verantwoordelijk zijn voor de onderdrukking van het Cubaanse volk.”

In een “fact sheet” kondigde het Witte Huis ook plannen aan om meer personeel in te zetten op de momenteel minimaal bemande VS-ambassade in Havana “om ons beter in staat te stellen consulaire diensten te verlenen aan het Cubaanse volk in het licht van hun schrijnende omstandigheden onder een repressief autoritair regime”.

Eerder had Julie Chung van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, die verantwoordelijk is voor Noord- en Zuid-Amerika, gezegd dat de regering op instructie van Biden “actief maatregelen nastreeft die zowel het Cubaanse volk zullen steunen als het Cubaanse regime ter verantwoording zullen roepen”. De regering wil onder meer “de diplomatieke betrekkingen met regionale en internationale partners intensiveren” om “het geweld en de repressie tegen het Cubaanse volk te veroordelen”.

Ook zou een “werkgroep geldovermakingen” worden opgericht die zich zou buigen over de vraag “hoe geld rechtstreeks naar de Cubanen kan worden overgemaakt zonder dat het in handen van de onderdrukkers valt”.

Geld dat vanuit buitenlandse families naar Cuba wordt gestuurd, is door de regering van president Donald Trump drastisch aan banden gelegd. Sinds oktober 2019 mag per kwartaal nog maar maximaal 1 000 dollar vanuit de VS naar Cubaanse onderdanen worden gestuurd, de helft minder dan voorheen. Bovendien mag geen geld meer worden gestuurd naar personen wier “naaste familieleden” lid zijn van de Cubaanse communistische partij.

Topfoto: Een van de vele lijsten met namen van naar verluidt verdwenen en/of gearresteerde personen die op het internet circuleren | Bron: fdp