Bron: albaciudad 23 juni 2021 
orinocotribune 24 juni 2021 ~~~

Opnieuw verwerpt de wereld de imperialistische agressie tegen het eiland van waardigheid, ons heroïsche Cuba. 184 naties van de vijf continenten hebben de blokkade verworpen,” zei de Venezolaanse president Nicolás Maduro op woensdag 23 juni, na de goedkeuring door de Algemene Vergadering van de VN, met een overweldigende marge, van de resolutie waarin een einde wordt geëist aan de illegale blokkade die de Verenigde Staten al meer dan 60 jaar tegen het eiland in stand houden.

Op zijn Twitter-account, @NicolasMaduro, liet het Venezolaanse staatshoofd weten dat deze overwinning “een duidelijk teken is van het ontstaan van een nieuwe wereld, zonder hegemonie, die menselijker en meer solidair is. Un abrazo aan het Cubaanse volk!”

Tijdens de zitting van deze woensdag werd de resolutie aangenomen met 184 stemmen voor, twee stemmen tegen – van de VS en Israël – en drie onthoudingen – van Colombia, Oekraïne en de Verenigde Arabische Emiraten.

De meeste sprekers verwierpen de dwangmaatregelen van de Amerikaanse regering tegen het eiland, die tijdens de regering van voormalig president Donald Trump werden opgevoerd, en een schadelijker effect hebben te midden van de COVID-19 pandemie.

De Cubaanse president Miguel Díaz-Canel omschreef de overweldigende overwinning van het eiland bij de VN als volgt: “Het cynische, leugenachtige en lasterlijke imperialistische discours is even immoreel, schaamteloos en achterhaald als de criminele blokkade. De wereld staat achter Cuba. De VS is geïsoleerd, het heeft geen recht om sancties op te leggen.”

Via zijn Twitter-account @DiazCanelB sprak de Cubaanse president zijn “dankbaarheid uit aan de volkeren en regeringen die ons steunen. Het was al 28 jaar dat de blokkade wereldwijd werd afgewezen. Voor de blokkades zijn geen argumenten meer, de solidariteit is versterkt.”

Hij voegde eraan toe “we zijn teruggekeerd en we zullen terugkeren naar de Algemene Vergadering van de VN zolang de blokkade bestaat. Want wij respecteren de internationale gemeenschap, evenzeer als het imperium haar negeert en geen respect toont.”

Ook de Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken Bruno Rodríguez noemde de stemming in de VN een grote overwinning voor de bevolking van het eiland.

Op zijn Twitter-account, @BrunoRguezP, benadrukte hij dat 184 landen zich hebben uitgesproken voor het opheffen van deze economische belegering. “Opnieuw zegt de wereld vanuit de Verenigde Naties ‘nee’ tegen de agressie en het onsuccesvolle Amerikaanse beleid tegen Cuba.”

Tijdens de presentatie van Cuba’s ontwerpresolutie A/75/L97 verklaarde Rodríguez dat de economische, financiële en commerciële blokkade van de Verenigde Staten tegen Cuba, “net als het virus, verstikt en doodt, en moet ophouden.”

In zijn presentatie voor de VN op woensdag specificeerde hij dat “de regering van de VS het virus als een bondgenoot heeft aangenomen in haar meedogenloze onconventionele oorlog. Zij heeft opzettelijk en opportunistisch de blokkade van het eiland vergroot en het land een verlies van vijf miljard dollar toegebracht.”

“Het is noch wettig noch ethisch dat de regering van een mogendheid een andere natie onderwerpt om een door haar ontworpen regering op te leggen,” voegde hij eraan toe. “Het is onaanvaardbaar dat de Amerikaanse regering de resolutie van de Verenigde Naties 28 jaar lang heeft genegeerd.”

Sinds 1992 heeft de Vergadering die resolutie onderschreven die oproept tot het beëindigen van de Amerikaanse belegering, maar de Amerikaanse regering blijft de eensgezinde wil van de naties van de wereld negeren en volharden in haar vijandige beleid, aldus een persbericht.

Topfoto: Stemuitslag in de Verenigde Naties tegen de Amerikaanse blokkade tegen Cuba. Foto met dank aan @NicolasMaduro