Bron: kawsachunnews 26 juni 2021 ~~~

Juridische manoeuvres en vertragingen, gepresenteerd door extreem-rechts, brengen Peru met de dag dichter bij een staatsgreep. Er zijn al 20 dagen verstreken sinds de verkiezingen in Peru op 6 juni en de autoriteiten hebben de winnaar, Pedro Castillo, nog steeds niet uitgeroepen.

Volgens de wet moet voor 28 juli een nieuwe president worden uitgeroepen, en als deze toestand van onzekerheid tot die tijd voortduurt, zal het verkiezingsproces moeten worden afgebroken en zal een staatsgreep zijn geconsolideerd.

De linkse kandidaat Pedro Castillo heeft de presidentsverkiezingen in Peru gewonnen met 50,125% van de stemmen, dat wil zeggen 44.000 stemmen meer dan de extreem-rechtse kandidaat Keiko Fujimori. Fujimori diende een aantal moties in om de stemmen in provincies die Castillo verpletterende overwinningen opleverden, ongeldig te verklaren, omdat er sprake zou zijn van “onregelmatigheden”. De moties zijn door de verkiezingsautoriteiten geanalyseerd en verworpen. Desondanks is nog geen winnaar officieel tot verkozen president uitgeroepen.

Nadat de moties van Fujimori waren verworpen, werd de nationale verkiezingsrechtbank van Peru, de JNE, op woensdag 23 juni plotseling in chaos gestort toen een lid van de rechtbank en bekend voorstander van Fujimori, Luis Arce Cordova, ontslag nam. Het aftreden betekende dat het hof niet langer een quorum had en dus Castillo’s overwinning niet kon uitroepen.

Als Castillo op 28 juli niet tot president wordt uitgeroepen, als gevolg van dergelijke vertragingen en manoeuvres te kwader trouw, dan bepaalt de wet dat het Congres bijeen moet komen en een president moet kiezen. De rechtse krachten, die momenteel de meerderheid in de wetgevende macht hebben, zouden een van hen kunnen kiezen en nieuwe verkiezingen kunnen uitschrijven, waardoor de overwinning van Pedro Castillo ongedaan zou worden gemaakt.

Op straat hebben gepensioneerde militaire officieren in Lima demonstraties gehouden om een staatsgreep te eisen om te voorkomen dat Pedro Castillo zou worden beëdigd. Dit volgt op talrijke brieven waarin hetzelfde wordt gevraagd. Veel van de Congresleden die na de 28ste een president moeten kiezen, waren bij deze betogingen aanwezig.

De Peruaanse verkiezingsautoriteiten werden vervolgens getroffen door een andere bom van Fujimori aanhangers. Op donderdag 24 juni onthulden uitgelekte geluidsopnamen van Vladimiro Montesinos, de gevangengenomen rechterhand van voormalig dictator Alberto Fujimori, belangrijke pogingen van hem om zich te bemoeien met het Nationale Kieshof (JNE) en mogelijke samenspanning met de ambassade van de Verenigde Staten.

Op de naar de media gelekte audio is te horen hoe Montesinos instructies geeft aan medewerkers van Keiko Fujimori, waarin hij hen meedeelt dat zijn vriend een relatie heeft met drie leden van de GNE en dat hiervan gebruik moet worden gemaakt om Fujimori te helpen. Montesino’s slotopmerking op de audio luidt:

“Er is geen andere manier, er is geen andere manier, want het is nu al een lange tijd … over de kwestie van de Amerikaanse ambassade … ze hebben dit anders moeten aanpakken. U kunt nog steeds de ambassade ding doen, zoals ik u uitleg … maar maak het duidelijk aan de vader [Alberto], of het meisje [Keiko], begrijp, ik weet niet tegen wie je praat … Ik wil niet besmet worden … we proberen te helpen in een gemeenschappelijk doel. Wat krijg ik hieruit? Niets. Ik ben niet geïnteresseerd en ik ga ze ook nooit om iets vragen, ik probeer alleen maar te helpen omdat ze anders genaaid zijn, het meisje zal in de gevangenis eindigen … dat is de situatie, toch?”

Montesinos zit momenteel in de gevangenis wegens corruptie en schendingen van de mensenrechten tijdens de dictatuur van Fujimori en wordt vastgehouden op een marinebasis. De Peruaanse marine heeft bevestigd dat Montesinos op de bewuste datum telefoongesprekken heeft gevoerd met een nummer dat op naam van zijn echtgenote staat, maar dat zij thans een onderzoek instelt om na te gaan of hij wel degelijk sprak met de onbevoegde personen die op de audio te horen zijn.

Terwijl de krachten achter Keiko Fujimori druk uitoefenen op de verkiezingsautoriteiten, mobiliseren ook de aanhangers van Pedro Castillo zich in de straten van Lima en zeggen dat zij niet zullen vertrekken voordat Castillo naar behoren tot president is beëdigd.

De gekozen vice-president Dina Boluarte heeft de couppoging van Fujimori aan de kaak gesteld en verklaarde vrijdag tijdens een persconferentie: “Er is een georganiseerde criminele bende die probeert een staatsgreep te plegen door te doen alsof er fraude is gepleegd, maar die fraude is volledig van de hand gewezen”.