Bron: Patricia Ferrer,
RedRadioVE 10 maart 2021 (SP) 
orinocotribune 11 maart 2021 (EN) ~~~

De voorzitter van de Permanente Commissie voor Economie, Financiën en Nationale Ontwikkeling van de Venezolaanse Assemblee, Jesús Faría, gaf uitleg over het tekort aan diesel waar miljoenen Venezolanen mee te kampen hebben.

“Er zijn lange rijen, hele dagen staan de de vervoerders stil, wachtend op de diesel. Dit leidt niet alleen tot schaarste en tekorten, maar ook tot kostenoverschrijdingen voor de hele productieketen.”

De afgevaardigde wees erop dat de mensen zich bewust zijn van de dramatische gevolgen van de illegale sancties die de regering van de VS tegen Venezuela heeft afgekondigd. Deze hebben de produktie en export van ruwe olie, de belangrijkste bron van deviezeninkomsten en financiële middelen voor de Venezolaanse staat, belemmerd. Dit heeft de ineenstorting van de economie veroorzaakt – “niet alleen de olie-economie maar de gehele economie.”

“In deze omstandigheden en op dit moment zien we dat er lange rijen zijn voor de levering van diesel voor voertuigen die essentiële goederen vervoeren voor de economie en voor de bevolking, allerlei soorten voedsel, voorraden, enz.”

Aanval voortgezet

Faría verklaarde dat de verantwoordelijkheid voor deze situatie berust bij het misdadige beleid van de regering van de Verenigde Staten.

“We moeten niet vergeten dat de demissionaire regering van Donald Trump in november de ruilhandel van Venezolaanse ruwe olie tegen diesel heeft verboden, een onderhandelings- en handelsregeling die de Venezolaanse staat had gesteund om een minimale aanvoer van diesel te garanderen,” zei Faría. “Dankzij deze [diesel] kon de handel in het land, en de landbouwproductie, doorgaan. Landbouwmachines worden aangedreven door diesel en ook voor de elektriciteitsopwekking is er een grote vraag naar diesel.”

Afgelopen vrijdag, 5 maart, blokkeerde een groep vrachtwagenchauffeurs de Autopista Regional del Centro bij Valencia als teken van protest tegen het gebrek aan diesel.

Waarom produceert Venezuela geen diesel?

We mogen niet vergeten dat de economische oorlogsvoering van de regering van de Verenigde Staten tegen Venezuela een economische schade van ongeveer 120 miljard dollar heeft veroorzaakt. Dit, naast de moeilijkheden om de vereiste onderdelen te verkrijgen als gevolg van de sancties en de blokkade, maken het voor de Bolivariaanse regering onmogelijk om te investeren in noodzakelijk onderhoud van de raffinaderij.

“Als je een jaar, of twee jaar, niet kunt investeren in de raffinage-industrie, gaat de capaciteit om benzine en diesel te produceren achteruit. Dat is het geval, ver buiten alle klachten over corruptie en wanbeheer die bij de werkzaamheden van de PDVSA konden worden geverifieerd.”

De gevolgen die het Venezolaanse volk ondervindt van de illegale en willekeurige sancties van de regering van de Verenigde Staten zijn dramatisch.

De voorzitter van de Permanente Commissie voor Economie, Financiën en Nationale Ontwikkeling van de Venezolaanse Assemblee, Jesús Faría, verzekerde dat alle Venezolanen “deze doelbewuste actie om het land te destabiliseren, die grote problemen en calamiteiten voor ons volk met zich meebrengt, veroordelen”.

Demonstraties en problemen in de voedselvoorzieningsketen nu al zichtbaar

Afgelopen vrijdag 5 maart blokkeerde een groep vrachtwagenchauffeurs een van Venezuela’s belangrijkste snelwegen, de Autopista Regional del Centro (centrale regionale snelweg) in de buurt van Valencia, uit protest tegen de schaarste en rantsoenering van diesel die onlangs door de PDVSA-autoriteiten is ingevoerd. Dit tekort komt bovenop het reeds lang bestaande en nog steeds niet opgeloste probleem van het tekort aan benzine voor conventionele voertuigen.

Deze week meldden sommige markten in Caracas een gebrek aan producten, waaronder kaas en eieren, als gevolg van de problemen met de dieselbevoorrading. Veel deskundigen voorspellen een ijzingwekkend scenario als er geen beslissingen worden genomen om de crisis te bezweren – die vooral is ontstaan door de Amerikaanse sancties tegen PDVSA die in 2013 begonnen en sinds 2019 ongekende hoogten hebben bereikt.

Topfoto: Lange rijen vrachtwagens die wachten om hun tanks met brandstof te vullen, voegen zich bij de lange rijen auto’s die nog steeds overal in Venezuela te zien zijn als gevolg van de schaarste die door de Amerikaanse blokkade is ontstaan.


eerdere berichten in dit archief: