Bron: nscag 22 February 2021 (EN),
Alliance for Global Justice, 11 maart 2021 (EN) ~~~

In oktober 2020 heeft Nicaragua een ‘foreign agents'(Buitenlandse Agenten’) wet aangenomen. De wet verplicht alle organisaties, instanties of personen die samenwerken met, fondsen ontvangen van of in dienst staan van organisaties die eigendom zijn van of direct of indirect worden gecontroleerd door buitenlandse regeringen of entiteiten, zich te registreren als buitenlandse agenten bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het fundamentele doel van de wet is een juridisch kader tot stand te brengen dat regelt over natuurlijke of rechtspersonen die in dienst staan van buitenlandse belangen en financiering, en deze financiering gebruiken om activiteiten uit te voeren die leiden tot inmenging van buitenlandse regeringen of organisaties in de binnenlandse aangelegenheden van Nicaragua, waardoor de soevereine veiligheid van het land in gevaar wordt gebracht.

De wet heeft, zoals te verwachten was, tot verontwaardiging geleid in de Verenigde Staten (en bondgenoten zoals Nederland), die Nicaragua ervan beschuldigen af te glijden naar een dictatuur (terwijl de nieuwe wet in feite een afspiegeling is van een soortgelijke en nog strengere wet in de Verenigde Staten) en bij organisaties als Amnesty Interrnational, die beweren dat president Ortega van plan is “degenen die kritiek hebben op het regeringsbeleid, de bevolking informeren en de mensenrechten verdedigen het zwijgen op te leggen”.

In werkelijkheid is de bedoeling achter de wet heel eenvoudig – een instrument te creëren waarmee Nicaragua ervoor kan zorgen of kan voorkomen dat buitenlandse mogendheden, landen, regeringen, agentschappen of organisaties zich mengen in de binnenlandse aangelegenheden of het nationale binnenlandse beleid van Nicaragua, iets wat niet alleen Nicaragua probeert te stoppen en veroordeelt, maar wat ook door allerlei internationale organisaties wordt veroordeeld. Er zijn resoluties van de Verenigde Naties; er zijn resoluties van de Organisatie van Amerikaanse Staten; er zijn uitspraken van het Internationaal Gerechtshof in Den Haag, waarin al deze daden van inmenging, door welke buitenlandse regering dan ook, in de binnenlandse aangelegenheden van een ander land, duidelijk en categorisch worden veroordeeld.

De VS en haar bondgenoten pompen al jaren miljoenen dollars in oppositie-NGO’s en media in Nicaragua in een poging het land te destabiliseren, de democratisch verkozen regering te ondermijnen en een “regime change” te bewerkstelligen. Sinds 2017 heeft een handvol Nicaraguaanse ngo’s en media alleen al van USAID meer dan 100 miljoen dollar ontvangen. Er zijn duidelijke tekenen dat de VS van plan zijn deze acties te intensiveren in de aanloop naar de nationale verkiezingen van Nicaragua in november. Door de wet op de buitenlandse agenten aan te nemen, heeft de Nicaraguaanse regering slechts gehandeld om een halt toe te roepen aan de stroom van VS-financiering die tot nu toe is gebruikt om chaos en instabiliteit te creëren en de soevereiniteit van het land aan te tasten.

Er zijn ongeveer 5000 NGO’s in Nicaragua – de overgrote meerderheid daarvan houdt zich bezig met volstrekt legitieme activiteiten op het gebied van bijvoorbeeld gezondheidszorg en sociale zaken en geen van hen zal worden getroffen door deze wet, die uitsluitend is gericht tegen een minderheid van organisaties die door de VS zwaar worden gefinancierd, louter om te fungeren als gevolmachtigden voor de ambities van de VS en de rechtse oppositie in het land.

Nicaragua heeft het recht om op de hoogte te zijn van en zich te beschermen tegen buitenlandse financiering van zijn binnenlandse oppositie – een land is niet verplicht om mee te werken aan de omverwerping van zijn eigen land door een buitenlandse mogendheid”. – Chuck Kaufman, Alliance for Global Justice

Bronnen:


Meer hierover in dit archief: