Bron: curacaochronicle 17 maart 2021 ~~~

PHILIPSBURG, DEN HAAG – Het parlement van Sint Maarten heeft een klacht tegen Nederland ingediend bij de rapporteur van de Verenigde Naties over racisme. Volgens het eiland gedraagt Nederland zich “neokoloniaal” en “racistisch” bij het verlenen van coronavirushulp en het heeft de VN gevraagd het land te onderzoeken en te berispen wegens mensenrechtenschendingen.

Volgens de klacht gebruikt Nederland de pandemie en eerdere verwoestingen door orkanen om Sint Maarten op een “neokoloniale” manier te dwingen soevereiniteit op te geven. In ruil voor 30 miljoen euro aan coronavirussteun heeft Nederland een toezichthoudend orgaan ingesteld – met drie door Nederland benoemde leden – om te controleren of Sint Maarten voldoende hervormingen doorvoert. Zo niet, dan kan de steun worden stopgezet.

Sint Maarten, dat sinds 2010 een zelfstandig land is in het Koninkrijk der Nederlanden, wilde zelf een lening afsluiten op de internationale kapitaalmarkt om Nederlandse bemoeienis te voorkomen. Maar de Nederlandse regering stak daar een stokje voor en noemde de lening te duur.

In de klacht staat dat er al lange tijd sprake is van racisme in de relatie tussen Nederland en de Caribische Nederlanders. Volgens het eiland besteedt de Nederlandse regering veel meer aan onderwijs en zorg voor Europese Nederlanders dan voor Caribische Nederlanders. Dit is “in lijn met het alomtegenwoordige racisme en de xenofobie in de Nederlandse politiek van de afgelopen jaren”, zo luidde de klacht, verwijzend naar Zwarte Piet en het kinderopvangtoeslagschandaal waarbij vooral ouders met een dubbele nationaliteit het doelwit waren.

“Wij zijn blij met de hervormingen, waarvan wij de meeste onderschrijven. Maar hier is het heikele punt: drie afgevaardigden gaan Sint Maarten besturen, en wij hebben geen inspraak,” zei Grisha Heyliger-Marten, parlementariër en een van de initiatiefnemers van de klacht.

“Je kunt geen soevereiniteit claimen in ruil voor schuld,” zei de advocaat die de Sint Maartense parlementariërs bijstaat tegen de krant. “Doen ze dat in de pandemie ook met Nederlandse bedrijven, lokale overheden, hulppakketten voor Europese landen, hulp aan andere landen? Het antwoord is nee. Waarom dan wel bij deze overwegend zwarte bevolking op de voormalige Antillen?”

De Nederlandse regering vindt dat er ingrijpende hervormingen nodig zijn om een reeks problemen op het eiland aan te pakken en Sint Maarten weerbaarder te maken tegen een volgende crisis. In ruil voor hulp heeft staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de eilandregering daarom opgedragen te bezuinigen en de salarissen te verlagen, de arbeidsmarkt flexibeler te maken, de belastingen efficiënter te innen en de invloed van de onderwereld aan te pakken.

Knops gaf aan “onaangenaam verrast” te zijn door de VN-klacht. Dit is “onverenigbaar met eerdere verklaringen van dezelfde personen”, zei hij. Hij vroeg de Sint Maartense regering om opheldering. “Ik heb moeten concluderen dat Sint Maarten op dit moment zijn eigen autonomie niet kan dragen. Ik herhaal het nogmaals: Ik wil hen die autonomie niet afnemen, maar hen juist helpen om ervoor te zorgen dat zij die over een aantal jaren volledig kunnen dragen. Daarom zullen wij Sint Maarten de komende jaren helpen met de noodzakelijke hervormingen.”