Bron : Randolf Borges
 Ultimas Noticias 3 maart 2021
 orinocotribune 3 maart 2021 ~~~

De Amerikaanse president Joe Biden heeft Uitvoeringsbevel 13692, dat in 2015 door Barack Obama werd ondertekend en waarin Venezuela als “een ongewone en buitengewone bedreiging” voor het Noord-Amerikaanse land werd bestempeld, verlengd. De verlenging van het bevel werd op dinsdag 2 maart ondertekend en deze woensdag gepubliceerd en handhaaft dat de maatregel na 8 maart, de datum waarop het document zes jaar oud wordt, zal worden voortgezet.


“De situatie in Venezuela blijft een ongewone en buitengewone bedreiging vormen voor de nationale veiligheid en het buitenlands beleid van de Verenigde Staten. Daarom heb ik bepaald dat het noodzakelijk is om door te gaan met de nationale noodtoestand die is afgekondigd in decreet 13692 met betrekking tot de situatie in Venezuela,” zegt een deel van het document dat Biden naar het Congres van zijn land heeft gestuurd om door te gaan met de verstikkingscampagne tegen miljoenen Venezolanen.

De nieuwe Amerikaanse president is van mening dat de “dreiging” die in 2015 werd geuit “niet is verbeterd” ten aanzien van Venezuela, en daarom besloot hij het sanctiemechanisme tegen het Zuid-Amerikaanse land uit te breiden.

De Executive Order die de weg vrijmaakte voor meer sancties

Nadat Barack Obama Executive Order 13692 had ondertekend, lag de weg open voor een reeks sancties en dwangmaatregelen die tegen het Venezolaanse volk konden worden ingesteld.

Zo kwam Executive Order 13808, van 24 augustus 2017, die de directe of indirecte aankoop van effecten van de regering van Venezuela verbiedt.

Vervolgens werd Uitvoeringsbevel 13827, van 19 maart 2018, opgelegd, dat alle transacties in verband met de uitgifte en het gebruik van elke vorm van elektronisch geld verbiedt.
Datzelfde jaar werd Uitvoeringsbevel 13835 uitgevaardigd, waarmee de verboden op transacties of herfinancieringstransacties van de Venezolaanse schuld worden verscherpt.

Op 1 november 2018 werd Uitvoeringsbevel 13850 uitgevaardigd, waarmee activa worden geblokkeerd en transacties worden verboden door personen die actief zijn in de goudsector.
Uitvoeringsbevel 13857, van 25 januari 2019, wees Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), haar dochterondernemingen en verbonden entiteiten aan als onderworpen aan sancties door de Verenigde Staten, waardoor de belangrijkste bron van inkomsten voor de Venezolaanse economie wordt geblokkeerd.

Een van de laatste sancties werd uitgevaardigd door middel van Uitvoerend Bevel 13884, van 5 augustus 2019, dat de dwangmaatregelen omzet in een “embargo” en de toepassing van secundaire sancties toestaat tegen bedrijven of landen die handelsbetrekkingen met Venezuela onderhouden.

Tijdens een recent bezoek aan Venezuela van de speciale rapporteur van de Verenigde Naties voor de gevolgen van sancties op de mensenrechten, Alena Douhan, werd een voorlopig rapport openbaar gemaakt waarin de sancties als misdadig werden bestempeld en werd aangedrongen op de opheffing van alle sancties. Enkele dagen eerder had het US Government Accountability Office een rapport uitgebracht waarin de negatieve gevolgen van de VS-sancties voor de Venezolaanse economie en de mensenrechten werden erkend.

Hier is de volledige tekst van de brief van Joe Biden:

VOORTZETTING VAN DE NATIONALE NOODTOESTAND MET BETREKKING TOT VENEZUELA
Op 8 maart 2015 heeft de president Uitvoeringsbevel 13692 uitgevaardigd, waarbij hij de nationale noodtoestand heeft uitgeroepen met betrekking tot de situatie in Venezuela, waaronder de uitholling door de regering van Venezuela van de waarborgen voor de mensenrechten, de vervolging van politieke tegenstanders, de beknotting van de persvrijheid, het gebruik van geweld en mensenrechtenschendingen en -misbruiken in reactie op protesten tegen de regering, en de willekeurige arrestatie en detentie van demonstranten tegen de regering, alsook de verergerende aanwezigheid van aanzienlijke corruptie bij de regering.

De president heeft op grond van deze nationale noodtoestand aanvullende maatregelen genomen in Uitvoeringsbevel 13808 van 24 augustus 2017; Uitvoeringsbevel 13827 van 19 maart 2018; Uitvoeringsbevel 13835 van 21 mei 2018; Uitvoeringsbevel 13850 van 1 november 2018; Uitvoeringsbevel 13857 van 25 januari 2019; en Uitvoeringsbevel 13884 van 5 augustus 2019.

De omstandigheden die zijn beschreven in Uitvoeringsbevel 13692, en de daaropvolgende Uitvoeringsbevelen die zijn uitgevaardigd met betrekking tot Venezuela, zijn niet verbeterd, en zij vormen nog steeds een ongewone en buitengewone bedreiging voor de nationale veiligheid en het buitenlands beleid van de Verenigde Staten. Daarom verleng ik, in overeenstemming met sectie 202(d) van de National Emergencies Act (50 U.S.C. 1622(d)), de nationale noodtoestand die in Uitvoeringsbevel 13692 is afgekondigd met één jaar.

Deze mededeling wordt gepubliceerd in het Federal Register en toegezonden aan het Congres.

JOSEPH R. BIDEN JR.
HET WITTE HUIS,
2 maart 2021.

Topfoto: Biden beschouwt Venezuela als een bedreiging voor de veiligheid van zijn land. Archief foto.


Noot Redaktie: Ook Europa en Canada straffen het Venezolaanse volk met sancties en de rest van de wereld wordt onder dreiging met secundaire sancties gedwongen de sancties van de VS, Canada en de EU na te volgen.

De bedreiging die Venezuela voor het neoliberale westen zou betekenen heeft te maken met een sociaal beleid sinds Chavez, dat begon met een alfabetiseringscampagne, een huisvestingcampagne, medische campagnes en de invoering van gratis gezondheidszorg en onderwijs en betaalbare huisvesting, vervoer en basisvoorzieningen. Met de organisatie van het volk in communes, hetgeen voor kracht en betrokkenheid heeft gezorgd.
En uiteraard ook met het feit dat Venezuela’s aardolie, gas, goud, landerijen en arbeid niet meer goedkoop beschikbaar is voor de multinationals.

Hieronder een opsomming van eerdere berichtgeving in dit archief:

Eerdere berichten over de sancties van de VS

tEerdere berichten over de sancties van de EU