Bron: Andreas Hetzer, 
america21 28 september 2020 ~~~ 

Aanvallen en obstructie van topkandidaten tijdens de verkiezingscampagne in verschillende steden. De VN maakt zich zorgen over het geweld. Illegale politiepraktijken bij de politieke vervolging van MAS-politici.

La Paz. Drie weken voor de presidents- en parlementsverkiezingen in Bolivia nemen de gewelddadige incidenten door aanhangers en tegenstanders van de voormalige regeringspartij Movimiento al Socialismo (MAS) tijdens de verkiezingscampagnes toe.

Afgelopen donderdag moest de politie ingrijpen in de provinciestad Montero in het departement Santa Cruz om een escalatie tussen de twee partijen in het conflict te voorkomen. Een paar dagen eerder was een evenement van de MAS-jongerenorganisatie in El Alto aangevallen door onbekenden met traangasgranaten.

Luis Arce, de presidentskandidaat van de MAS, zei op zijn Twitter-account: “Wij veroordelen het gebruik van geweld en eisen garanties voor de uitoefening van het democratische recht op vreedzame meningsuiting. Onze solidariteit gaat uit naar de slachtoffers van de agressie, ook naar de kinderen.” De voormalige minister van Buitenlandse Zaken van de interim-regering, Diego Pary, veroordeelde ook de gebeurtenissen in Montero en riep de internationale gemeenschap op om de rellen tegen de MAS te veroordelen.

Al een week eerder had de vertegenwoordiging van de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de mensenrechten in Bolivia een oproep gedaan om af te zien van het gebruik van geweld tijdens de verkiezingscampagne en zich in plaats daarvan te richten op tolerantie en wederzijds respect. In de afgelopen drie weken zijn in de steden Potosí, Sucre, La Paz, El Alto, Oruro, Cochabamba en Santa Cruz negen gewelddadige incidenten geregistreerd tegen politieke partijen van verschillende kleur.

Volgens de laatste representatieve verkiezingspoll met gegevens van de eerste week van september ligt de topkandidaat van de MAS, Luis Arce, met 40,3 procent voor op Carlos Mesa van de Civic Community (Comunidad Ciudadana) met 26,2 procent en Luis Fernando Camacho van We Believe (Creemos) met 14,4 procent. Een telefonisch onderzoek van het Ciesmori polling institute in dezelfde periode kwam tot vergelijkbare resultaten. Na aftrek van ongeldige stemmen zou Arce de noodzakelijke tien procent voorsprong op de runner-up behalen en dus winnen in de eerste stemming.

In het licht van deze peilingen had de voorzitter van de feitelijke regering, Jeanine Áñez, een maand voor de verkiezingen van 18 oktober haar kandidatuur voor de Alianza Juntos (Alliantie Samen) ingetrokken. Zij motiveerde haar voorstel door te wijzen op het gevaar dat de stemmen zouden worden verdeeld over verschillende oppositiekandidaten voor de MAS en riep de oppositie op om zich te verenigen. Zowel Mesa als Camacho houden vast aan hun kandidatuur.

Tijdens een persconferentie in de stad Trinidad op zaterdag riep Áñez opnieuw op tot “verdediging van de democratie”, zodat de 14 jaar van de MAS-regering niet zouden worden herhaald en Bolivia niet het voorbeeld van Cuba en Venezuela zou volgen.

Ondertussen zijn er meer en meer stemmen die vrezen voor een scenario zoals dat van de staatsgreep van november vorig jaar.

In de nasleep van de presidentsverkiezingen, waarin Evo Morales van de MAS als overwinnaar uit de bus kwam, hadden de rechtse oppositie en de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), die dicht bij de Verenigde Staten staat, het land van verkiezingsfraude beschuldigd. Als gevolg daarvan waren er gewelddadige rellen geweest. Na de interventie van het leger en de politie werden Morales en zijn plaatsvervanger gedwongen in ballingschap te vluchten.

De OAS kon geen overtuigend bewijs leveren van onregelmatigheden in de verkiezingsresultaten. Talrijke internationale onafhankelijke analisten beschouwen na een grondig onderzoek de beschuldigingen van fraude tegen ex-president Morales als weerlegd en onhoudbaar.

De de facto rechtse regering schuwt geen middelen om de MAS-aanhangers politiek te vervolgen of de partij te verbieden. Internationale organisaties hebben bij verschillende gelegenheden melding gemaakt van mensenrechtenschendingen.

Afgelopen woensdag nog heeft Silvia Sandoval Peredo, hoofd van de anticorruptie-eenheid van de Speciale Eenheid van de Politie voor de Bestrijding van Criminaliteit (Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, FELCC), drie rapporten gepubliceerd die illegale praktijken van de politie bij de vervolging van MAS-politici aan het licht brengen.

In de elf zaken die momenteel door het Openbaar Ministerie in La Paz worden onderzocht, hebben zich meerdere malen procedurele schendingen voorgedaan. De aanwijzingen hiervoor waren noch door het General Command van de Politie, noch door de regering behandeld. Volgens Sandoval waren er afspraken gemaakt tussen leden van de interim-regering en luitenant-kolonel Iván Rojas, nationaal hoofd van de FELCC, om het politieke proces in gang te zetten.

Topfoto: Op 21 september werd een bijeenkomst van de MAS-jongeren in El Alto aangevallen met traangasgranaten (screenshot). Bron: paginasiete


Eerdere berichten hierover in dit archief: