Bron: telesurenglish 4 september 2020 ~~~ 

De Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi zei dat China en Venezuela in principe dezelfde opvattingen hebben over de bescherming van hun legitieme rechten en belangen, het gezamenlijk ondersteunen van het multilateralisme en het verbeteren van het mondiale bestuur.

China staat achter het Venezolaanse volk in zijn strijd tegen COVID-19 en handhaaft het recht van de Venezolaanse regering om de nationale soevereiniteit en de nationale waardigheid en ontwikkeling te waarborgen, aldus Wang Yi, staatsraadslid en minister van Buitenlandse Zaken.

Wang maakte de opmerkingen tijdens de gesprekken met zijn Venezolaanse tegenhanger Jorge Arreaza via een videoverbinding.

Wang zei dat Venezuela voor de uitdaging van het verhinderen en het controleren van de epidemie en resoluut het bestrijden van hegemonie eveneens staat, en merkte op dat Latijns Amerika een van de “epicentra” van de pandemie COVID-19 is.

China en Venezuela delen fundamenteel vergelijkbare meningen over het beschermen van hun legitieme rechten en belangen, het gezamenlijk steunen van multilateralisme, en het verbeteren van globaal bestuur, zei Wang, toevoegend dat China bereid is om extra hulp en steun te verlenen, overeenkomstig de behoeften van Venezuela.

Het handhaven van de soevereine gelijkheid van naties, het oplossen van geschillen met vreedzame middelen en het zich niet mengen in de interne aangelegenheden van andere landen zijn de belangrijkste beginselen van het VN-Handvest. Maar de Verenigde Staten hebben in het openbaar verklaard de Venezolaanse regering omver te werpen en hebben zelfs hun sancties tegen Venezuela op dit kritieke anti-epidemische moment geëscaleerd, wat in strijd is met basale humanitaire principes.

“Elke inmenging van buitenaf is in strijd met de wil van het volk en zal niet duurzaam zijn”, zei Wang, en voegde eraan toe dat China gelooft dat Venezuela het vermogen en de wijsheid heeft om de problemen waarmee het wordt geconfronteerd op te lossen door middel van een binnenlandse dialoog en dat China bereid is om in dit verband een constructieve rol te spelen.

Arreaza zei dat Venezuela China waardeert voor het uitzenden van een team van medische deskundigen, het bieden van anti-epidemische materiële hulp, en het spreken voor Venezuela op het internationale toneel om zich te verzetten tegen onredelijke unilaterale sancties door de Verenigde Staten.

De Verenigde Staten willen de opkomst van China en de opkomende markteconomieën niet zien gebeuren. Ze proberen het ontwikkelingsproces van China te vertragen en ook de Monroe-doctrine opnieuw in Latijns-Amerika te promoten. Deze pogingen zullen niet slagen, zei hij.

Venezuela is een groot voorstander van het één-China-beginsel en gelooft dat China zal slagen in zijn economische en sociale hervormingen, zei Arreaza.