Bron: Alba Ciuda 3 juli 2020 (SP)
orinocotribune 4 juli 2020 (EN) ~~~

De minister-president van het persbureau van de Iraanse missie bij de Verenigde Naties (VN), Alireza Miryousefi, verwierp de beslissing van een Amerikaanse rechter om de inbeslagname van Iraanse schepen op weg naar Venezuela te gelasten. “Elke poging op volle zee om te voorkomen dat Iran deelneemt aan de legale handel met een land naar keuze zal een daad van piraterij zijn, puur en simpel”, publiceerde Miryousefi donderdag via zijn Twitter-account.

iran-verwerpt-amerikaanse-bedreiging-van-de-tankerflotilla-naar-venezuela

“Het is echter geen verrassing dat de Verenigde Staten, zoals het consequent heeft aangetoond, geen respect hebben voor het internationaal en maritieme recht,” merkte hij op.

“En (de VS) heeft geprobeerd het internationale recht te verdringen met zijn nationale wetten. Dit is een directe bedreiging voor de internationale vrede en veiligheid en is in strijd met het internationale recht, waaronder het VN-Handvest,” zei de Iraanse diplomaat ook.

De verklaringen verwijzen naar een besluit van een federale rechter van de V.S. die op Donderdag de opdracht gaf om de vier Iraanse tankers die met brandstof naar Venezuela reizen, door de autoriteiten van de Verenigde Staten te onderscheppen.

Op verzoek van het Openbaar Ministerie in zijn land heeft rechter James Boasberg toestemming gegeven voor de inbeslagname van ongeveer 1,1 miljoen vaten benzine, die momenteel door de tankers Bella, Bering, Pandi en Luna naar het Bolivariaanse land worden vervoerd.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie sprak zijn steun uit voor de maatregel, aangezien de winsten uit de verkoop van deze brandstof naar verluidt “het hele scala aan schadelijke activiteiten van de Revolutionaire Garde ondersteunen”, met inbegrip van “terrorisme en schendingen van de mensenrechten”.

Dit is de tweede tankerflotilla met brandstof- en olieraffinage-additieven dat Iran de afgelopen twee maanden naar Venezuela heeft gestuurd. Bij de vorige gelegenheid werd de solidaire houding van de Iraanse regering door haar Venezolaanse tegenhangers omschreven als “historisch”.

De vijf schepen die eind mei jongstleden de oversteek maakten, werden bedreigd met entering door internationale patrouille-eenheden van de Amerikaanse marine in internationale wateren, een maatregel die dit land bij gelegenheid dreigt uit te oefenen. Maar het zal te maken krijgen met de sterke vastberadenheid van het Venezolaanse en Iraanse volk.


[ NOOT REDAKTIE:] Dat nationale rechters van de VS en het VK internationale bepalingen aan hun laars kunnen lappen, en neokoloniale uitspraken doen waarvan ze internationale handhaving eisen, is ronduit belachelijk en een bedreiging van de internationale rechtsorde. Het is geheel terecht dat een woordvoerder van de Iraanse missie bij de VN dit op Twitter als piraterij aanklaagt.