Bron: telesurTV 3 mei 2020 ~~~

De Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken Bruno Rodriguez heeft de inval van gewapende huurlingen in Venezuela scherp veroordeeld en zijn solidariteit en steun betuigd aan president Nicolas Maduro en de burgerlijk-militaire unie van het Bolivariaanse en het Chavistische volk die vechten tegen agressie en pandemie.

Ook de voormalige Paraguayaanse president Fernando Lugo verwierp de poging tot invasie vanuit Colombia.

Lees ook
Maritieme terroristische invasie in Venezuela geneutraliseerd

Het Europees netwerk voor solidariteit met de Bolivariaanse revolutie veroordeelde de poging tot gewapende invasie op Venezolaans grondgebied door een groep huurlingen. “Wij roepen op tot internationale solidariteit om deze gebeurtenissen aan de kaak te stellen en alert te zijn op deze nieuwe agressie”, zeiden ze.

De Communistische Partij van Spanje heeft van haar kant geëist dat de soevereiniteit van de Bolivariaanse Republiek Venezuela wordt geëerbiedigd en dat de internationale gemeenschap deze daden krachtig veroordeelt.

Zij wezen er ook op dat dit en alle destabiliserende pogingen tegen Venezuela en tegen zijn legitieme regering en president, Nicolás Maduro, niets anders zijn dan aanhoudende staatsgreeppogingen tegen een soeverein volk.

Het Red en Defensa de la Humanidad (Netwerk voor de verdediging van de mensheid) verwierp de gebeurtenis die deze zondag plaatsvond en “we blijven alert op elke bedreiging van de soevereiniteit en territoriale integriteit van de Bolivariaanse zusterrepubliek Venezuela.

Ze riepen ook op te stoppen met de agressie die op Colombiaanse bodem werd opgewekt, en met de inmenging van de Verenigde Staten, “de ware architect van dit soort interventionistische acties in Latijns-Amerika, het Caribisch gebied en de rest van de wereld”.

Ook de nationale secretaris van de Campagne voor Solidariteit met Venezuela, Dr. Francisco Domínguez, heeft in een verklaring benadrukt dat deze laatste terroristische aanslag een van de vele is die Venezuela de afgelopen jaren heeft moeten ondergaan en direct en ondubbelzinnig moet worden veroordeeld door al diegenen die geloven in de rechtsstaat en de vrede en het samenleven tussen de naties.

“Het is tijd dat Colombia stopt met het schenden van het internationaal recht en het toestaan dat zijn grondgebied wordt gebruikt voor terroristische invallen in Venezuela”, aldus Dominguez.

De Peronistische Corriente Descamisados kondigde in een verklaring aan dat “tegen degenen die proberen de soevereine wil van het volk van Bolivar en Chavez te breken”……. “zeggen we: je hebt gefaald en je zult blijven falen”.

Zij zeiden dat de huurlingen die door de Colombiaanse en Venezolaanse oligarchie worden gefinancierd, en het imperialisme, het heldhaftige Venezolaanse volk niet zullen kunnen verslaan. Nogmaals, zo voegden zij eraan toe, de lakeien van de regio in dienst van het imperialisme breken alle internationale regels voor de zelfbeschikking van de volkeren.

Andere uitingen van internationale solidariteit met Venezuela zijn afkomstig van de tweejaarlijkse Unie van Volkeren – Hoofdstuk – Chili. Chileense Beweging van Solidariteit met de Bolivariaanse Revolutie en de Latijns-Amerikaanse en Caribische volkeren.

De UBP van Chili: “al onze solidariteit en steun aan het Bolivariaanse volk en de regering van Venezuela, Genoeg met de terroristische agressie van het fascistische rechts gesteund door de VS!”

Vanuit de Dominicaanse Republiek veroordeelde Agenda Solidaridad de nieuwe militaire agressie van de Verenigde Staten en de Venezolaanse en Colombiaanse rechtervleugel tegen de Venezolaanse soevereiniteit.

“Ze proberen de rijkdom van de mensen en hun toekomst van sociale rechtvaardigheid en geluk over te nemen, en met moed en burgerlijk-militaire eenheid zijn ze verslagen,” zei hij.