Bron: div organisaties en individuen, 
Telesur 13 april 2020 ~~~ 

De ondertekenaars eisen dat de V.S. de sancties opheffen zodat Venezuela levensreddende geneesmiddelen en medische apparatuur kan kopen om de coronaviruspandemie te bestrijden die de hele wereld bedreigt.


Wij, ondergetekende organisaties en vooraanstaande personen veroordelen de valse aanklachten van de Amerikaanse regering tegen de president van de Bolivariaanse Republiek Venezuela en andere hooggeplaatste functionarissen onder het voorwendsel van hun vermeende betrokkenheid bij de internationale drugshandel.

De Amerikaanse regering biedt een premie van 15 miljoen dollar voor informatie die zou leiden tot de arrestatie van de Venezolaanse president Maduro. Er wordt 10 miljoen dollar geboden voor de voorzitter van de National Constituent Assembly, Diosdado Cabello, de gepensioneerde generaals Hugo Carvajal en Clive Alcala, minister van Industrie en Nationale Productie Tareck El Aissami, en andere Venezolanen. De Amerikaanse regering beschuldigt de Venezolaanse ambtenaren ervan deel te nemen aan een “narcoterrorisme-samenzwering” met de Colombiaanse guerrillagroep FARC om “de Verenigde Staten te overspoelen met cocaïne”.

De VS heeft geweigerd de democratisch gekozen Venezolaanse president Maduro te erkennen en heeft geprobeerd er een van zijn keus te installeren, momenteel Juan Guaido. Wat de VS doen is de arrestatie bevelen van wereldleiders die ze niet goedkeuren, en een premie op hun hoofd zetten.

Dit besluit van de VS vormt een verdere escalatie van de dwangmaatregelen tegen een soeverein land, die zo extreem zijn dat er een blokkade is ontstaan, waardoor Venezuela in een periode van iets meer dan een jaar 40.000 mensenlevens heeft verloren en 116 miljard dollar aan inkomsten is misgelopen.

Het is goed gedocumenteerd dat twee nauwe en langdurige Amerikaanse bondgenoten in Latijns-Amerika, de regeringen van Colombia en Honduras, zwaar betrokken zijn geweest bij de drugshandel. De laatste Latijns-Amerikaanse leider die door de VS werd beschuldigd van drugshandel, was Manuel Noriega van Panama (die samen met de CIA drugs verhandelde). De VS viel toen zijn land binnen en zette hem later gevangen in Miami.

Daadwerkelijk bewijs van Venezolaanse betrokkenheid bij drugshandel

Het Washington Office on Latin America (WOLA), dat de de Venezolaanse regering vijandig gezind is, vindt: “de gegevens van CCDB [U.S. interagency Consolidated Counterdrug Database] rechtvaardigen weinig van de beweringen van hen die het ‘narcostate-verhaal’ uitdragen om de georganiseerde misdaad in Venezuela vandaag de dag te beschrijven en om te pleiten tegen pogingen om een onderhandelde weg naar democratisch bestuur in Venezuela te bereiken. Zoals vermeld, schatten de Amerikaanse autoriteiten dat 93 procent van de Amerikaanse cocaïne wordt verhandeld via de routes van het West-Caraïbisch gebied en het oostelijk deel van de Stille Oceaan, niet via de Oost-Caraïbische kust van Venezuela.

Uit de WOLA-studie blijkt dat de gegevens van de Amerikaanse overheid erop wijzen dat Venezuela, ondanks deze verwijten, geen primair doorvoerland is voor cocaïne naar Amerika. Het ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat er in 2018 meer dan zes keer zoveel cocaïne door Guatemala is gegaan dan door Venezuela. Ongeveer 90 procent van alle Amerikaanse cocaïne wordt verhandeld via de westelijke Caribische en oostelijke Stille Oceaanroutes, niet via de oostelijke Caribische zeeën van Venezuela.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft geen bewijs aangedragen om hun aanklacht tegen de drugshandel te onderbouwen. De zaak van Washington ziet er politiek gemotiveerd uit. Na meer dan zes jaar van Amerikaanse sancties en meer dan een jaar van mislukte pogingen tot staatsgrepen is de steun van de meerderheid van het Venezolaanse volk voor zijn democratisch gekozen regering niet veranderd.

Wij, ondergetekenden, eisen dat de Amerikaanse regering:

  • de ongegronde aanklachten tegen president Maduro en anderen laat vallen.
  • De sancties opheffen, zodat Venezuela levensreddende medicijnen en medische apparatuur kan kopen om de coronaviruspandemie, die de hele wereld bedreigt, te bestrijden.
  • Normale betrekkingen met Venezuela herstelt, op basis van vrede en respect voor de nationale soevereiniteit.

hoogachtend,

John Pilger, Noam Chomsky, Medea Benjamin, Ray McGovern, Susan Sarandon, en 3000 organisaties en personen.


Topfoto: Ondertekenende organisaties en prominente personen veroordelen de valse aanklacht van de VS-regering tegen President Maduro. | Photo: Alliance for Global Justice