Bron: Maria Paez Victor, 
counterpunch 25 april 2020 ~~~

Venezuela wordt belegerd. De Verenigde Staten en hun bondgenoten hebben onrechtvaardige economische sancties tegen het land uitgevaardigd die ertoe hebben geleid dat Venezuela zijn olie (de belangrijkste bron van inkomsten) niet kan verkopen en geen voedsel of medicijnen kan kopen op de internationale markt. Het heeft de vluchten naar Venezuela gestopt en verhinderd dat het land financiële transacties kan verrichten bij internationale banken. Het verlies voor de Venezolaanse economie is berekend op 130 miljard dollar en neemt verder toe.

Net als vulgaire piraten van vroeger hebben de Amerikaanse en Europese banken alle Venezolaanse activa (geld en goud) gestolen die op hun rekeningen waren gestort. Geen enkel ander land in de moderne geschiedenis is onderworpen aan deze economische oorlogsvoering buiten de actieve militaire oorlog.[1]

Deze beperkingen zijn illegaal omdat ze unilateraal zijn en niet worden gesteund door het gezag van de Verenigde Naties. Ze zijn in strijd met het Handvest van de Verenigde Naties, het Handvest van de OAS en het Verdrag van Genève, naast andere internationale wetten en regels. De sancties zijn een misdaad tegen de menselijkheid, zoals de VN en mensenrechtendeskundigen hebben gezegd, omdat ze rechtstreeks gericht zijn op en schade toebrengen aan een menselijke bevolking.[2] De sancties doodden rechtstreeks 43.000 Venezolanen in 2017-18 en dat gaat door.[3]

En te midden van een pandemie zijn deze sancties niet alleen illegaal, maar ook nog eens monsterlijk immoreel en onmenselijk.

Hieronder volgen de feiten van de Venezolaanse strategie voor de beheersing van de Covid-19-pandemie op hun grondgebied.

Solidariteit van Cuba, China, Rusland, de WHO, de VN, de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie en het Rode Kruis: Deze internationale solidariteit heeft Venezuela geholpen bij het verkrijgen van medicijnen, medische voorraden en voedsel, zelfs vóór de pandemie, zonder welke er massale verliezen aan mensenlevens zouden zijn geweest. Na het uitbreken van de pandemie hebben China en Rusland tonnen medische voorraden (maskers, tests, schorten, enz.) aangevlogen.

Het is voor Venezuela drie keer zo duur om tests en behandelingen aan te schaffen. De financiële en transportbarrières zijn groot en de aardolieprijzen zijn lager dan ooit, voor de kleine hoeveelheid dat het kan verkopen, (minder dan 20 dollar per vat).

Op donderdag 12 maart 2020 heeft president Maduro de noodtoestand in de gezondheidszorg afgekondigd, ondanks het feit dat er nog geen enkel geval van het coronavirus in het land is geweest; maar hij heeft het publiek gewaarschuwd dat het slechts een kwestie van tijd is wanneer de pandemie Venezuela zal treffen. Hij schortte alle vluchten op, met name naar Colombia en Europa. De grenzen met Colombia en Brazilië werden strikt beperkt en gecontroleerd. Venezuela volgde het advies en de protocollen van de WHO.

Op vrijdag 13 maart werden de eerste twee gevallen ontdekt bij mensen op een vlucht uit Spanje. Ze gingen thuis in quarantaine en hun contacten werden behandeld door artsen, samen met alle passagiers van dat vliegtuig.

De Cubaanse anti-virale Interferon AlfaB wordt gebruikt om de geïnfecteerden te behandelen.

De schoolklassen werden vanaf maandag 16 maart geschorst.

Chinese experts begonnen hun hulp te geven.

Sociale quarantaine wordt afgekondigd: Zelf-isolatie voor senioren wordt sterk aangeraden, grote bijeenkomsten zijn verboden, openbare ruimtes (parken, stadions, etc.) werden gesloten. De kerken werden gevraagd de diensten op te schorten. Het dragen van maskers werd in alle openbare ruimtes afgedwongen.

De privéklinieken en -ziekenhuizen gingen samenwerken met de 46 openbare ziekenhuizen om samen het virus te bestrijden.

De Venezolaanse regering probeerde te coördineren met Colombia om de duizenden mensen die de Colombiaans-Venezolaanse grens oversteken, op te vangen. Venezuela bood Colombia PCR-testmachines aan, zodat ze aan die kant van de grens konden werken, maar Colombia weigerde.

Er werd een vrijwillige digitale gezondheidsvragenlijst uitgegeven die door 11 miljoen Venezolanen in een paar dagen werd beantwoord. Het maakte het mogelijk om een triage (indeling) uit te voeren met 18.000 mensen die symptomen van verkoudheid/griep meldden. Vervolgens gingen 20.000 Cubaanse en Venezolaanse artsen huis aan huis om deze mensen te bezoeken die zich ziek voelden. Duizend mensen werden gediagnosticeerd met de gewone verkoudheid/griep, 135 mensen werden als “mogelijk” besmet beschouwd en zij en hun contacten werden verder onderzocht en gingen in isolatie.[4]

Het Venezolaanse Coronavirus Protocol is gebaseerd op een plan dat is uitgewerkt door een presidentieel gezondheidscomité dat is samengesteld uit artsen en wetenschappers. Het gebruik van statistieken en modellen heeft het beleid bepaald. De wetenschap en de ervaring van de Chinese artsen in Wuhan zijn zeer nuttig en worden gewaardeerd.

De strategie bestaat uit:

 • Wijdverspreide testen
 • Opvolging van elke zaak en hun contacten
 • Quarantaine van alle aankomende reizigers
 • Zelf-isolatie en sociale afstandelijkheid afgedwongen door de politie
 • Grenscontrole met medische testen aan de grens met Colombia in het bijzonder
 • Medische benodigdheden zijn aangekomen uit China: testkits, ventilatoren, medicijnen; Interferon Alfa B uit Cuba

Uit enquêtes blijkt dat een duidelijke meerderheid van de Venezolaanse bevolking (60+%) het eens is met de manier waarop de regering van president Maduro met de pandemie omgaat en met de genomen maatregelen. De oppositiepartijen (met uitzondering van de gewelddadige, door Trump gesteunde extreme partij) werken samen met de regering.

Voedsel: De gesubsidieerde voedselpakketten die regelmatig meer dan 6 miljoen huishoudens voeden, worden nu door tal van sociale organisaties en bewegingen aan kwetsbare sectoren geleverd: 45.000 gemeenteraden, 5.000 plus gemeenten, meervoudige basiscollectieven, PSUV-partijen, strijdkrachten, politie, zodat mensen hun huis niet hoeven te verlaten. Grote buitenmarkten worden gereguleerd, met strenge sanitaire maatregelen.

Op 16 maart kwamen de Cubaanse medische specialisten aan in Venezuela. Zij hebben de ervaring de hulp die ze in Wuhan hebben geleverd. Onder hen was de Cubaanse minister van Volksgezondheid en de Cubaanse arts die Interferon Alfa B heeft uitgevonden, Dr. Luis Herrera.

Werk: alle niet-essentiële werkzaamheden worden opgeschort, behalve in de cruciale sectoren van de landbouwproductie en voedsel-distributie, gezondheidszorg en transportpersoneel, apotheken, elektriciteit en communicatie.

Op 18 maart weigerde het IMF Venezuela een lening van 5 miljard dollar die Venezuela exclusief vroeg om medicijnen en medische apparatuur te kopen. Venezuela heeft recht op deze lening, maar in het midden van een pandemie ontkende het IMF deze hulp op onmenselijke wijze onder het belachelijke voorwendsel dat het niet duidelijk was wie Venezuela regeerde.

Medicijnen en bedden: Venezuela heeft voldoende chloroquine en antivirale geneesmiddelen voor 115.000 gevallen en 250.000 hydrochoroquine tabletten die nuttig zijn voor kinderen. In de publieke sector zijn er 11.000 ziekenhuisbedden, 450 bedden op de intensive care, 573 bedden in de buurtklinieken (Barrio Adentro) en 4.000 bedden in de Comprehensive Diagnostic Centres. De particuliere sector heeft 4.760 bedden, plus meer dan 1.200 bedden op de intensive care.

Voor het isoleren van de licht zieken zijn er 4.000 hotelbedden aangewezen om iedereen die het virus heeft, maar slechts geringe symptomen, te isoleren.

Tests[5]: Venezuela heeft 3 keer meer testen uitgevoerd dan Colombia: een enorme 12.211 testen per 1 miljoen inwoners, een hoger testpercentage dan de rijke landen Zweden en Finland. (Venezuela heeft 28,8 miljoen inwoners). Het land heeft meer dan 350.000 tests gedaan en is het Latijns-Amerikaanse land dat de meeste intensieve tests van zijn bevolking heeft gedaan.

Gevallen: Op 21 april 2020 heeft Venezuela 10 gevallen per 1 miljoen inwoners, Colombia heeft 82 gevallen per 1 miljoen inwoners.

Doden: Op 21 april 2020 zijn er 288 gevallen (de overgrote meerderheid zijn mensen die hebben gereisd) en zijn er slechts 10 doden.

In tegenstelling tot de VS, het wereldwijde epicentrum van de pandemie, met de chaos van ongelijke medische dienstverlening, jammerlijk ontoereikende ziekenhuizen en medische apparatuur, autoriteiten die met elkaar concurreren, een venale president die medische deskundigen tegenspreekt en zich meer bezighoudt met Wall Street en het houden van verkiezingen dan met het redden van levens, keren in Venezuela duizenden mensen terug naar hun land (de reguliere pers meldt dit NIET). Het volk weet dat een progressieve Venezolaanse regering, onder de deskundige leiding van president Maduro, de mensen boven de winst stelt en er alles aan doet om, ondanks de economische belegering, de levens van de Venezolanen in deze pandemie te redden… En succes te boeken.

Notes

 • 1) Veertig financiële instellingen in 17 landen hebben zich 5.470 miljoen dollar toegeëigend die toebehoren aan Venezuela. (Resumen Latinoamericano, 21 mei 2019)
  Op 19 april 2020, te midden van een wereldwijde pandemie, gaf Donald Trump de opdracht aan CITYBANK om 342 miljoen dollar die aan Venezuela toebehoorde over te maken om direct te worden gestort aan de Amerikaanse Federal Reserve.
  Meer info
 • 2) Alfred De Zayas en Idris Yazairy: ↑
 • 3) Mark Weisbrot, Jeffrey Sachs, “Economic Sanctions as Collective Punishment: the Case of Venezuela”, ↑.
 • 4) De vragenlijst was geheel vrijwillig. Er werd gevraagd of ze symptomen hadden, of ze onderliggende medische condities hadden, of ze dit jaar het buitenland hadden bezocht, of ze contact hadden met iemand die ziek was. ↑
 • 5) Alle gegevens over testen, gevallen en sterfgevallen van www.worldometer.info ↑