Bron: Daniel Ortega, 
tortillaconsal 15 april 2020 ~~~ 

Voorzitter Commandant Daniel Ortega richt zich tot het Nicaraguaanse volk (en een wereld in crisis).

15 april 2020

Goedemiddag, Nicaraguaanse zusters en broeders, Nicaraguaanse families. Allereerst onze solidariteit en onze condoleances aan alle families die lijden onder de ontberingen van deze pandemie, wier dierbaren zijn gestorven; anderen die in ernstige toestand verkeren, verbonden zijn in ICU’s; anderen in quarantaine. Allen lijden en hebben veel pijn. Dit is een tijd die vraagt om solidariteit en eenheid tussen de volkeren van de wereld.

En als we geroepen zijn om solidariteit en eenheid te tonen als de volkeren van de wereld, betekent dit dat we geroepen zijn tot Vrede. Dat is het eerste principe: Vrede; om een einde te maken aan alle soorten oorlog, aan alle soorten agressie, tegen elk volk, en om de Vrede te cultiveren, om de Vrede te versterken. Want alleen een wereld van Vrede zal ons, met name de meer ontwikkelde landen, in staat stellen de voorwaarden te scheppen om op deze planeet niet geconfronteerd te worden met zulke dramatische situaties als die in de ontwikkelde landen waar het ontbreekt aan bedden en medische instrumenten, simpelweg omdat de gezondheidsdiensten de mensen niet bereiken, de armen niet bereiken, de arbeiders niet bereiken. De openbare diensten zijn volledig in de steek gelaten.

Natuurlijk zijn er grote, hooggekwalificeerde ziekenhuizen, met veel technologie en grote wetenschappers. Maar wie kan de diensten in een privé-ziekenhuis in een ontwikkeld land of in een ontwikkelingsland betalen? Dit is wat bloedt, dat wil zeggen dat het vlees van de wereld is opengereten door deze pandemie.

En wat voor nut hebben atoombommen? Gaan atoomwapens een einde maken aan het virus, de raketten die nu in deze wapenwedloop worden ontwikkeld om de ruimte te veroveren en de ruimte in een slagveld te veranderen, om te moorden, om te doden? Waar zijn die wapens voor? Deze wapens zijn niet voor het leven, ze zijn niet voor de gezondheid, ze zijn niet voor het voeden van miljoenen mensen die jaar na jaar omkomen van de honger.

Deze wapens zijn om te doden! En er worden biljoenen aan uitgegeven! En degenen die deze biljoenen uitgeven weten heel goed dat deze wapens niet gebruikt kunnen worden, want op de dag dat ze gebruikt worden, zal de hele bevolking van de Planeet verdwijnen. Ze weten het heel goed! Waarom dan deze waanzin om miljarden en triljoenen in wapens te investeren?

En hoeveel epidemieën, hoeveel pandemieën heeft de mensheid meegemaakt? Hoeveel? Hoeveel miljoenen mensen zijn gestorven in die pandemieën, in die epidemieën? In het midden van de wereldoorlogen, in de eerste wereldoorlog en in de tweede wereldoorlog waren er epidemieën en pandemieën, en in het midden van de epidemieën en pandemieën was er geen staakt-het-vuren. Ze bleven elkaar vermoorden en maakten oorlog.

Ik ben ervan overtuigd dat deze pandemie, dit virus dat zich over de hele planeet heeft vermenigvuldigd en dat geen enkele kracht in staat is om het te blokkeren; er is geen barrière die het kan blokkeren, er is geen muur die het kan blokkeren. Er is geen enkele manier! Er is geen miljardair die het kan blokkeren.

Natuurlijk zijn de volkeren in de ontwikkelingslanden het meest blootgesteld, het meest kwetsbaar voor deze pandemie, en we weten al hoe de tragedies zich elk jaar herhalen in de ontwikkelingslanden, van de migratie uit Afrika, die proberen Europa te bereiken, waarbij duizenden volwassenen, vrouwen en kinderen sterven, die daar verdrinken in de zee, in die prachtige zee daar, van Europa tegenover Afrika, Noord-Afrika, en vanuit Noord-Afrika zoeken ze een weg naar Europa.

Daar zijn die migranten, daar zijn ze nu op dit moment. Wat kunnen deze migranten doen in het licht van deze pandemie, en ook de migranten hier die ook naar het noorden trekken, waar we zien dat veel van hen daar in kooien worden opgesloten. De Nicaraguanen die naar huis zijn gedeporteerd, vertellen ons hoe ze worden opgesloten, hoe ze worden mishandeld en dat er geen gezondheidszorg is.

Maar welke gezondheidszorg kunnen ze hen bieden, als ze niet eens de capaciteit hebben in dat land, de grootste supermacht ter wereld, de grootste militaire macht in de geschiedenis van de mensheid, de grootste economische macht in de geschiedenis van de mensheid, die niet de capaciteit heeft om in de behoeften van haar eigen burgers in de grote steden van de Verenigde Staten te voorzien. Dit is een tragedie die Europa ook meemaakt.

Dit is wat we kunnen zien en het vraagt iets van ons, en het is een oproep die we kunnen doen vanuit dit kleine land, waar we met onze beperkte middelen geconfronteerd worden met de pandemie. Met veel geduld, met grote discipline, met grote offers van de kant van de gezondheidswerkers, met een hoge mate van betrokkenheid van de burgers, met een hoge mate van discipline van de werknemers, met grote toewijding van het leger, van de politie, die de veiligheid en onze territoriale integriteit beschermen; nou ja, we hebben de strijd gestreden.

Sinds het begin van de pandemie, vanaf het moment dat er een pandemie werd afgekondigd, werd de pandemie op 11 maart afgekondigd. Laten we eens kijken, van 11 maart tot 15 april hebben we 1.237 gerapporteerde sterfgevallen in Nicaragua. Van dit alles was er slechts één aan het coronavirus. De andere overledene, mannen, vrouwen en kinderen, waarom zijn ze gestorven? Van kwaadaardige tumoren, diabetes, nierziekten, acuut myocardinfarct, hypertensieve ziekten; verkeersongevallen, cerebrovasculaire ongevallen, levercirrose, neonatale verstikking, aangeboren misvormingen, neonatale sepsis, bacteriële longontsteking, septikemie; kwaadaardige tumoren. Zelfmoorden… ja, zelfmoorden! Verdrinkingen, ja, door verdrinking! Dood door HIV ook.

Kijk eens hoeveel pijn we ook in deze families hebben gehad! Zoveel pijn! We hebben het erover dat in deze periode, van 11 maart tot 15 april, in Nicaragua 1.237 mensen stierven door verschillende oorzaken.

En in de strijd om voor deze families te zorgen, voor de families van mensen die gewond aankomen en ziekenhuiszorg nodig hebben, in deze strijd om ook duizenden Nicaraguanen gezond te krijgen, hoeveel medische consulten hebben er in deze periode plaatsgevonden? Duizenden doktersbezoeken, duizenden operaties, helemaal gratis. Duizenden hemodialysebehandelingen!

Hier is het gezondheidssysteem niet gestopt met het verstrekken van gratis hemodialyse; dat is het publieke gezondheidssysteem. De particuliere is anders, de particuliere rekent kosten, natuurlijk. De armen gaan naar de openbare gezondheidszorg. De arbeiders gebruiken het, en gezinnen die op zoek zijn naar manieren om hun leven te verbeteren.

Hemodialyse! We hebben nog meer systemen voor hemodialyse ingebouwd; we hebben radiotherapiesystemen ingebouwd om kanker doeltreffender aan te pakken; we hebben IC’s in de departementsziekenhuizen en in de gemeentelijke ziekenhuizen ingewijd. De afgelopen dagen is een ICU in Chontales, in Juigalpa, in gebruik genomen.

In het midden van deze pandemie zijn we niet gestopt met werken, want als we hier stoppen met werken, sterft het land, en als het land sterft, sterven de mensen, ze worden weggevaagd. Als de arbeiders op het platteland stoppen met het planten om bonen te oogsten, als ze stoppen met zaaien om maïs te oogsten, als ze stoppen met zaaien om koffie te oogsten, als ze stoppen met zaaien om de aanvoer van aardappelen, wortelen, radijzen, uien veilig te stellen… want godzijdank zijn we een land dat zelfs te midden van de grootste moeilijkheden, de grootste tragedies, de grootste boycots, we zijn een land met werkende mensen en, God zij dank, met een land dat ons volk heel goed weet te verbouwen en ook weet hoe het vee moet worden gefokt.

Ons volk dat niet zal sterven van de honger! Grote investeringen, groot kapitaal, kunnen worden beïnvloed door al deze ontwikkelingen, want hier is er een hele toeleveringsketen op het gebied van internationale handel, op het gebied van internationale markten, die ontegenzeggelijk wordt gemaniluleert en werkloosheid veroorzaakt, die hier wordt gevoeld.

Welnu, het belangrijkste hier is dat we zijn blijven werken, waarbij we zeer consciëntieus en met grote discipline richtlijnen volgen; onze mensen volgen de regels die het gezondheidsstelsel voorschrijft. En dit wordt overal herhaald, niet alleen door deze richtlijnen via de media door te geven, maar ook door middel van huis-aan-huisbezoeken, door mensen de folder te geven en door gezinnen uit te leggen hoe ze zich tegen deze pandemie kunnen beschermen. Dat is wat helpt om uit te leggen en wat wel verklaart waarom de pandemie zich zo langzaam heeft verspreid. Het is niet zo dat de pandemie niet in Nicaragua is binnengekomen, natuurlijk is ze wel binnengekomen en heeft ze al één dodelijke afloop gehad, maar ze is traag verlopen; en iedereen die erdoor getroffen is, is vanwege contact van buitenaf.

De afgelopen dagen hebben ze in Costa Rica een Nicaraguaans meisje gearresteerd, een 17-jarig meisje, dat zwanger was. De Costa Ricaanse autoriteiten hebben haar gearresteerd omdat ze illegaal de grens overstak, en ze hebben de grens gesloten, en onmiddellijk begonnen de media daar te berichten dat het Nicaraguaanse meisje het Coronavirus had. Maar de Costa Ricaanse autoriteiten hebben haar met grote professionaliteit, ernst en verantwoordelijkheidsgevoel onderzocht en gezegd: Ze heeft geen Coronavirus! Dat wil zeggen dat er geen Nicaraguaanse vrouw is gevonden die het virus van Nicaragua naar een zusterland draagt.

Maar ja, zusters en broeders Nicaraguanen die uit andere landen komen, worden wel gecontroleerd; ze komen misschien niet ernstig ziek aan, maar ze worden wel onderworpen aan de bijbehorende procedure en de meerderheid heeft het proces van zorg, onderzoek, follow-up, behandeling, zelfs enkele ernstige gevallen die leken te sterven, verlaten.

Een van hen, een zeer bekende kameraad van ons, hij woonde in de Verenigde Staten en kwam zeer, zeer ernstig ziek aan, ook door andere ziekten die hij al had. En goed, we hebben tot God gebeden en hij slaagde erin de toestand waarin hij zich bevond te overleven, godzijdank, toen hij op het punt stond te sterven. Er was nog een andere vrouw die zeer, zeer ernstig ziek aankwam. Dat wil zeggen, toen de artsen voor haar begonnen te zorgen, dachten ze dat het moeilijk voor haar zou zijn om te overleven.

Maar ze kregen de zorg van Nicaraguaanse artsen, die zeer gespecialiseerd en zeer bekwaam zijn, niet alleen omdat ze in ons land hebben gestudeerd, maar ook omdat ze gespecialiseerde carrières hebben gestudeerd, specialisaties in andere landen, in andere zusterlanden.

In Cuba, in de Sovjet-Unie, hoeveel artsen hebben er specialisaties gestudeerd! In Mexico, hoeveel artsen hebben zich daar gespecialiseerd! In Venezuela, hoeveel Nicaraguanen hebben een gespecialiseerde opleiding genoten! Hoeveel Nicaraguanen hebben in Venezuela een gespecialiseerde opleiding gekregen! En hoeveel gespecialiseerde artsen uit de Verenigde Staten ook… met andere woorden, we hebben wel degelijk zeer gespecialiseerde artsen.

En wat betreft ziekenhuizen? Praktisch 90% van de ziekenhuizen die deel uitmaken van het publieke gezondheidssysteem zijn uitgerust met alle basismiddelen om patiënten te verzorgen, afhankelijk van de bedcapaciteit die deze ziekenhuizen toelaten.

Er is genoeg beademingsapparatuur. Godzijdank is het niet nodig geweest om alle ventilatoren te gebruiken; sommige zijn gebruikt, niet alle zijn gebruikt.

Intensive Care Units? Ja, we hebben overal Intensive Care Units, met zeer gespecialiseerde artsen.

De reserve aan medicijnen in het gezondheidssysteem, in het hele publieke gezondheidssysteem, inclusief natuurlijk de sociale zekerheid, daar hebben we het over 90% en soms meer, en sommige medicijnen die alleen de staat heeft, zoals bijvoorbeeld Interferon.

Met andere woorden, we hebben de capaciteit om voor de bevolking te zorgen, terwijl we het tempo waarin de epidemie zich heeft verspreid onder controle hebben weten te houden… Ja, dat is ons gelukt!

Met andere woorden, we hebben niet om een stormloop gevraagd. Als we een stormloop hadden veroorzaakt, zou gebeurd zijn wat er met de mensen in de stadions gebeurt – we zouden zijn verpletterd. In plaats daarvan hebben we, op een ordelijke manier en geleid door internationale normen, een reeks maatregelen genomen en deze toegepast in overeenstemming met onze nationale realiteit, onze materiële mogelijkheden, onze economische mogelijkheden, onze wetenschappelijke mogelijkheden.

Ondertussen beschermt de politie ook de veiligheid van het land. Stel je voor dat we de politie zouden wegsturen om zich te isoleren, of dat we het leger naar het isolement zouden sturen, en dat landarbeiders zich zouden isoleren en zouden stoppen met produceren, dan zou het land gewoon verdwijnen. Dus hier is het een combinatie van zorgvuldige maatregelen geweest om deze plaag aan te pakken.

De laatste gegevens zijn vandaag verstrekt door dokter Saenz. Hij gaf de laatste gegevens over de gevallen die we nu hebben. In de regio hebben we het minste aantal gevallen. Natuurlijk is het ook zo dat we veel ziekenhuizen hebben, we hebben veel ziekenhuizen gebouwd; zelfs de ziekenhuizen die ze in april 2018 hebben afgebrand, hebben we al herbouwd; de gezondheidsposten die ze in april hebben afgebrand, hebben we al herbouwd. Ja, we hebben dat allemaal al herbouwd! En alle apparatuur en medische instrumenten die ze in april door brand hebben vernield, hebben we al weer gekocht en vervangen.

We bouwen wegen, we openen bruggen. Ja, bijvoorbeeld de Malacatoyabrug, een historische brug, net als de snelweg naar San Carlos, na jaren en jaren, na eeuwen wachten op die snelweg. De Malacatoyabrug, de op één na grootste brug in Nicaragua, is midden in deze situatie geopend en geen van de arbeiders is erdoor getroffen. Er zijn geen gevallen gevonden in de stad Malacatoya.

Het gaat er nu dus om dat we doorgaan met de follow-up, met permanent toezicht. In ieder geval worden de patiënten die symptomen van het virus kunnen vertonen, geïsoleerd en behandeld, en als ze de isolatieperiode eenmaal voorbij zijn, wel, als ze in orde zijn, gaan ze naar huis, of gaan ze weer de straat op.

Ik geloof dat dit de tijd is voor verandering in de wereld. Dit is een teken van God, ja… dit is een teken van God, die ons vertelt: Je gaat de verkeerde kant op. Je geeft biljoenen uit aan atoombommen, aan atoomwapens, aan militaire bases, aan militaire allianties. Het is prima dat het leger de soevereiniteit en het grondgebied van een land en de veiligheid van een land beschermt, dat is goed. En de politie, dat is prima. Maar die transnationale krachten die nu alleen nog maar de hele planeet willen domineren, dat is een zonde!

En God zegt ons, de Heer zegt ons, de Heer stuurt ons dit teken, en dit is onze kans om een verandering in de richting van de Vrede te maken. Dit is het moment om die grote middelen eens en voor altijd resoluut in te zetten, de volkeren van deze landen die het slachtoffer zijn van deze pandemie, de volkeren van de ontwikkelde landen die eronder lijden, het treft hen vreselijk, ze kunnen besluiten om hun regeringen te vertellen: Geen geld meer voor kernwapens, voor geavanceerde wapens. Laten we de wapens beperken tot de wapens die nodig zijn om ons grondgebied te beschermen.

En de middelen die al zijn toegewezen, namelijk miljarden en triljoenen, laten we ze opnieuw toewijzen om ziekenhuizen te bouwen voor de armen, voor de mensen en voor de arbeiders, juist in de Verenigde Staten, die ze zo hard nodig hebben. Ze moeten alle medische apparatuur krijgen die ze nodig hebben, zodat ze bereid zijn dit soort situaties het hoofd te bieden. Het is namelijk niet de eerste keer dat een pandemie de wereld teistert, maar het is wel de eerste pandemie die zo hard toeslaat. Hoewel de ontwikkelde wereld al eerder door een pandemie is getroffen, treft deze de ontwikkelde wereld veel harder en treft zij de internationale markten, de aandelenkoersen en de wereldeconomie.

Het is dus tijd om kernwapens in te ruilen voor ziekenhuizen, voor gezondheidsposten, voor alle basisvoorwaarden die aan de volkeren van de ontwikkelde landen kunnen worden geboden, en om samen te werken zodat wij in de ontwikkelingslanden ook die bescherming kunnen genieten.

Met andere woorden, het beste atoomwapen dat de mensheid kan hebben is gezondheid, geneeskunde, ziekenhuizen, preventieve geneeskunde en curatieve geneeskunde, en daarvoor hebben we middelen nodig, en we weten heel goed wie die heeft, en we weten heel goed hoe ze die gebruiken; daarom is het nu tijd voor verandering.

En het is tijd om ook de Verenigde Naties te veranderen, en dat herhalen we al jaren. De Verenigde Naties moeten volledig worden hervormd, omgevormd, heropgebouwd… Het moet opnieuw worden opgericht, zoals pater d’Escoto zei toen hij voorzitter was van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Hij heeft daar de Nicaraguaanse vlag geplant en voorgesteld om de Verenigde Naties opnieuw op te richten, om alle instrumenten van de Verenigde Naties opnieuw op te richten, om de regionale instrumenten die ook volledig in diskrediet zijn gebracht, vervallen en versleten, opnieuw op te richten.

De wereld eist een ethische en morele heroprichting, en dat gebeurt omdat de middelen daar moeten worden geplaatst waar ze horen, om levens te redden en veiligheid te bieden aan gezinnen, en om echte christelijke liefde aan de mensheid te geven.

Dank u, Nicaraguaanse zusters en broeders.