De VN en zuidAmerikaanse Instituten moeten aktie ondernemen, volgens een Ex-diplomaat van de VN

Bron: Ekaterina Blinova. 
Sputniknews, 15 maart 2020 ~~~

De laatste statistische analyses zeggen dat de conclusies van de Organisatie van Amerikaanse Staten over de vermeende fraude in Bolivia’s verkiezingen van oktober niet standhouden. De voormalige VN-ambtenaar Alfred de Zayas legt uit welke stappen de internationale en regionale instanties zouden kunnen nemen in de nasleep van de onthulling en verduidelijkt de rol van de VS in de Boliviaanse staatsgreep.

Op 10 maart heeft het Centrum voor Economisch en Beleidsonderzoek (CEPR) een belangrijke nieuwe studie uitgebracht die licht werpt op de tekortkomingen in het “eindrapport” van de audit van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) van de verkiezingen van oktober in Bolivia. Het onderzoek van het CEPR volgde op de publicatie van Jack Williams en John Curiel van het Massachusetts Institute of Technology (MIT) over hetzelfde onderwerp.

Volgens het CEPR reageerde deze laatste analyse op de kritiek van de OAS mbt het negeren van vermeende “ongeldige stembiljetten” en de aanwezigheid van “verborgen servers” die werden gebruikt bij de verwerking van de stemresultaten in Bolivia. De onderzoekers beweren dat ze een “uitgebreide weerlegging” hebben gegeven aan het eindrapport van de OAS door geen bewijs te vinden dat de bovengenoemde onregelmatigheden “het resultaat van de verkiezingen hadden veranderd, of deel uitmaakten van een daadwerkelijke poging om dit te doen”.

De conclusies van de OAS waren dat de voormalige president Evo Morales en zijn Movement Towards Socialism (MAS) de Boliviaanse kiezers in oktober jongstleden hebben bedrogen en dat dit heeft geleid tot sociale onrust en geweld in het hele land, wat heeft geresulteerd in het afzetten van het hoofd van de regering in november 2019. Men kan zich afvragen hoe de situatie zich verder zal ontwikkelen gezien de opkomende verontwaardiging over de gebrekkige staat van dienst van de OAS.

Alfred-Maurice de Zayas, de gepensioneerde onafhankelijke VN-deskundige voor de bevordering van een democratische en rechtvaardige internationale orde, is van mening dat de omstandigheden rond de “illegale staatsgreep” in Bolivia speciale aandacht verdienen en betreurt het relatieve stilzwijgen van de VN ondanks de laatste onthullingen van het MIT en de CEPR.

Sputnik: Wat is uw mening over de studies van het CEPR en het MIT, waaruit blijkt dat het analytisch rapport van OAS over de Boliviaanse verkiezingen van oktober diep tekortschoot en dat Evo Morales de peilingen eerlijk heeft gewonnen?

Alfred de Zayas: De Washington Post rapporteerde over de opmerkelijke bevindingen van de CEPR en MIT studies. Dergelijke onthullingen hadden politieke gevolgen moeten hebben, namelijk de erkenning dat Morales de verkiezingen had gewonnen en dat de staatsgreep talrijke schendingen van het Handvest van de OAS door de Verenigde Staten met de medeplichtigheid van enkele leden van de zogenaamde “Grupo de Lima” met zich meebracht. Reparaties op grond van het internationaal recht zouden een terugkeer naar de status quo ante vereisen – d.w.z. het herstel van Morales als de legitieme president van Bolivia.

Maar we leven niet alleen in een wereld van “nepnieuws”, maar ook in een wereld van “echt nieuws zonder gevolgen”. De zogenaamde “internationale gemeenschap” accepteert op de een of andere manier dat er een grove schending is geweest van het democratische handvest van de OAS en dat de OAS er zelf bij betrokken was. Dit is een schandaal van de eerste orde, een verdorvenheid van de terminologie, een opstand tegen het internationale recht.

Dit zou bijvoorbeeld het ontslag van de secretaris-generaal van de OAS, Luis Almagro, hebben vereist. Maar we lezen niet op de pagina’s van The New York Times of The Washington Post dat er gevolgen zouden moeten zijn voor de illegale staatsgreep. Er is een zekere medeplichtigheid van de media en van veel regeringen die de staatsgreep in wezen toejuichten, ook al gaan ze er niet publiekelijk op in. Qui tacet consentire videtur (“Stilte impliceert toestemming”). Het relatieve stilzwijgen van de secretaris-generaal van de VN, Antonio Guterres, en van de Hoge Commissaris van de VN voor de mensenrechten, Michelle Bachelet, is eveneens betreurenswaardig.

© AP Foto / Natasja Pisarenko
Een aanhanger van voormalig president Evo Morales in La Paz

Sputnik: Zouden de statistische rapporten van CEPR/MIT kunnen worden gebruikt om een internationaal onderzoek in te stellen naar de rol van de OAS in de onrust van oktober in Bolivia die tot een regimewisseling heeft geleid? Welke internationale en/of Latijns-Amerikaanse instanties zouden in principe zo’n onderzoek kunnen uitvoeren?

Alfred de Zayas: Dat is het absolute minimum dat verwacht mag worden. De VN-Mensenrechtenraad, de Algemene Vergadering van de VN, de VN-Mensenrechtencommissie zouden kunnen oproepen tot dergelijke onderzoeken en een onafhankelijke onderzoekscommissie kunnen benoemen. Regionaal zou CELAC, de Gemeenschap van Latijns-Amerikaanse en Caribische staten, een dergelijk onderzoek kunnen uitvoeren. Ook de Caribische Gemeenschap (CARICOM) zou meer betrokken moeten worden.

Sputnik: Aangezien de OAS gedeeltelijk door de VS wordt gefinancierd, welke rol heeft Washington volgens u gespeeld bij de Boliviaanse staatsgreep? Kunnen we parallellen trekken tussen de regimewisseling in Bolivia en de couppoging van januari 2019 in Venezuela?

Alfred de Zayas: De OAS was nooit een onafhankelijke organisatie en was ook niet geïnteresseerd in het bevorderen van de democratie of “people power”. Het doel van de OAS was en is het bevorderen van de politieke en economische agenda van de Verenigde Staten. Soms was er een min of meer neutrale secretaris-generaal van de OAS, maar de meeste van hen waren marionetten, zoals de huidige SG Luis Almagro. In 2009 heeft de toenmalige secretaris-generaal van de OAS, José Miguel Insulza, de rechtse staatsgreep tegen de regering van president José Manuel Zelaya scherp veroordeeld.

De VS was op dat moment direct betrokken bij de staatsgreep, maar de OAS was niet direct medeplichtig. De situatie is nu anders, want we weten hoe de OAS heeft bijgedragen aan het “aantrekkelijk” maken van de staatsgreep tegen Bolivia voor het publiek door Morales ten onrechte te beschuldigen van frauduleuze verkiezingspraktijken. De voormalige OAS SG Insulza heeft zich bij Mexico en Argentinië gevoegd in zijn veroordeling van de staatsgreep tegen Morales, maar in de reguliere pers wordt aan dit “nieuws” nauwelijks aandacht besteed.

Sputnik: Wat was het aandeel van USAID in het aanzwengelen van de onrust in Bolivia en Venezuela? Moeten de Amerikaanse belastingbetalers geïnformeerd worden over welke activiteiten en aan welke instanties, die in Bolivia en Venezuela actief zijn, USAID hun geld heeft doorgesluisd?

Alfred de Zayas: USAID is berucht om zijn activiteiten als een “mooier gezicht” van de CIA, een agentschap dat op agressieve wijze de belangen van de VS behartigt door het financieren van oppositiebewegingen, het omkopen van ambtenaren en andere ondemocratische activiteiten, zodat de wil van de bevolking van Latijns-Amerika ondergeschikt wordt gemaakt aan de prioriteiten van de VS en de belangen van de zogenaamde “elites” in landen als Colombia, Honduras, en nu Bolivia. Zoals de voormalige president van Bolivia, Evo Morales, verklaarde, geeft de opgevoerde Amerikaanse hulp aan de interim-staatgreepregering van Jeanine Anez een verder bewijs van de betrokkenheid van Washington bij de staatsgreep: “De VS wil dat wij weer hun achtertuin zijn”, twitterde Morales. Waarom? Bolivia is rijk aan natuurlijke hulpbronnen, in het bijzonder lithium, en het uur van de grote plundering kan op hande zijn.

Het is verbazingwekkend hoe weinig de VS zijn bedoelingen probeert te verbergen. Door een memorandum uit te geven dat “de voorziening van de hulp van Verenigde Staten aan Bolivia” in het Fiscale Jaar 2020 voor de nationale belangen van de Verenigde Staten” essentieel is, zegt President Trump hoofdzakelijk, “essentieel” voor de economie van de VS, voor de delfstoffen industrie van de VS, voor de transnationals van de VS en voor de investeerders van de VS. De komst van USAID naar Bolivia om de verkiezingen van mei 2020 te helpen “monitoren”, betekent niets minder dan dat de VS van plan zijn deze te manipuleren ten gunste van de bedrieger Jeanine Anez.

Global Research heeft zo veel handjeklap aan het licht gebracht, dat het verbazingwekkend is dat de media de schijnvertoning hoog houdt, dat USAID daadwerkelijk hulp biedt en niet de politieke subversie: “Jarenlang heeft het burgercomité van Santa Cruz en zijn proto-fascistische jeugdbond financiering ontvangen van de Amerikaanse National Endowment for Democracy (NED)”. Volgens analiste Eva Golinger enkele jaren geleden verstrekte USAID 84 miljoen dollar aan Boliviaanse oppositiegroeperingen”. Vanwege USAID’s inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van Bolivia, schopte Morales hen er in 2013 uit. Nu zijn ze terug.

Als Amerikaans staatsburger eis ik ook dat alle Amerikaanse belastingbetalers geïnformeerd worden over de activiteiten van de CIA en USAID en over het misbruik van onze belastingdollars om democratische regeringen in het buitenland te ondermijnen. Maar natuurlijk zullen noch Donald Trump noch Joseph Biden aandacht besteden aan dergelijke eisen.


Topfoto: Voormalig presiden Evo Morales © AP Photo / Rebecca Blackwell