Bron: woordvoerder van het ministerie van buitenlandse zaken van Rusland, Maria Zakharova, 6 maart 2020 ~~~

Update on Bolivia, onderdeel van de persconferentie van Maria Zakharova in moskou

De situatie in Bolivia in de aanloop naar de presidents- en parlementsverkiezingen van 3 mei blijft ongemakkelijk. We zien dat de voorbereiding van de verkiezingen wordt gekenmerkt door een open en soms achter de schermen gevoerde strijd tussen verschillende politieke krachten, die vooral te maken heeft met het proces van kandidaatstelling.

Tegen deze achtergrond hebben verschillende media over de hele wereld gemeld dat er in wezen geen wettelijke gronden waren voor de gebeurtenissen die de politieke instabiliteit in Bolivia hebben veroorzaakt, zoals vermeende massale schendingen, valsheid in geschrifte of geknoei met het tellen van de stemmen tijdens de [presidentiële] verkiezingen van 20 oktober 2019. Met andere woorden, als we de recente sensatieberichten samenvatten, kunnen we zeggen dat wat er afgelopen najaar is gebeurd typerend was voor een staatsgreep. Ik wil ook graag kort reageren: “Hallo! Waar was u in oktober 2019? Waarom duurde het zo lang om de feiten die toen voor de hand lagen te analyseren of in ieder geval aan te halen?

Ik zou willen opmerken dat we nu waarschijnlijk een positieve dynamiek zien in de zin dat de waarheid altijd naar buiten komt, maar deze keer hebben we vrij lang moeten wachten om dit te zien gebeuren. Ik wil uw aandacht vestigen op alle opmerkingen van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. Minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov heeft hierover gesproken, evenals de woordvoerders van het ministerie. Lees ze nog eens door en trek uw eigen conclusies.

Over de nieuwsberichten van de [wereld]leidende media, met name de Amerikaanse, sprak de Washington Post met een artikel dat nogal wat opschudding veroorzaakte. We hebben dubbelzinnige gevoelens na het lezen ervan. Aan de ene kant lijkt het materiaal juist en sluitend te zijn. Dit was wat waarnemers van de EU en de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) eerder rapporteerden. Maar aan de andere kant waren sommige activiteiten [die tijdens de verkiezingscampagne plaatsvonden], zoals we al vele malen hebben gezegd, niet gebaseerd op de naleving van het internationale recht en het Boliviaanse recht, maar op de beginselen van politiek opportunisme die de belangen van bepaalde politieke krachten dienden. Als gevolg van deze activiteiten werd de situatie in het land ernstig gedestabiliseerd. Ze hadden een negatief effect op de economische ontwikkeling van het land en hebben geleid tot een situatie waarin het nu de hoogste prioriteit is om het land terug te brengen naar een effectief legaal verkiezingsproces, zodat leiders die het vertrouwen van de meerderheid van de Bolivianen hebben, gekozen kunnen worden.

Ik wil er nogmaals op wijzen dat de situatie zich opnieuw heeft voorgedaan. Helaas worden de media in de hitte van de gebeurtenissen gebruikt als spreekbuis en als instrument om te vechten of invloed van buitenaf uit te oefenen. Pas later beseffen de mensen wat er werkelijk is gebeurd. Ik wil herhalen dat de zaken in de regel binnen een half jaar weer ongeveer op de rails staan, omdat het onmogelijk is om het voor de hand liggende niet te zien.

Ik wil er ook op wijzen dat de huidige Boliviaanse autoriteiten een zeer beperkt mandaat hebben om de verkiezingen voor te bereiden en op basis van de verkiezingsuitslag een legitieme regering te vormen. Daarom zijn we zeer teleurgesteld om de ongegronde en soms valse verklaringen te lezen en te zien die zij promoten over “Russische betrokkenheid” of een of andere “Russische maffia” die betrokken zou zijn bij de onwettige processen die in Bolivia plaatsvinden. De Boliviaanse interim-regering haalt daarbij geen specifieke informatie, feiten, bewijzen of bewijzen aan van illegale acties van Russische autoriteiten of zelfs Russische staatsburgers, wat dat betreft. De Russische ambassade heeft geen relevante verzoeken of onderzoeken van de Boliviaanse autoriteiten ontvangen, noch zijn deze via een ander kanaal doorgestuurd.

Als dit doelbewust gebeurt, wil ik iedereen die zich met dergelijke activiteiten bezighoudt, vertellen dat ze er niet in zullen slagen ons te laten ruziën met de Bolivianen. Als dit geen opzettelijke acties zijn, maar een manifestatie van domheid, dan is alles duidelijk zoals het is.

Rusland en het Russische volk hebben oprechte gevoelens van vriendschap en respect voor de Bolivianen. Wij geloven dat deze gevoelens wederzijds zijn.

Ik wil nogmaals uw aandacht vestigen op de enorme hoeveelheid valse informatie over Rusland die op dit moment helaas in Bolivia wordt verspreid.