Bron: CEPR 10 maart 2020 ~~~ 

Een nieuw CEPR-rapport toont aan dat de OAS “gegevens en bewijzen misplaatste ” in haar definitieve audit-rapport, om beschuldigingen van verkiezingsfraude in Bolivia te rechtvaardigen

Washington, DC – Een belangrijke nieuwe studie van het Center for Economic and Policy Research (CEPR) onderzoekt de tekortkomingen in het “Final Report” van de OAS-audit van de verkiezingsresultaten van Bolivia in oktober en toont aan dat de auteurs van dat rapport gegevens en bewijzen verkeerd hebben weergegeven in een schijnbare poging om eerdere beweringen van de OAS over opzettelijke manipulatie van de kant van de voormalige verkiezingsautoriteiten van Bolivia te ondersteunen. Het CEPR-document volgt op een recente, breed gepubliceerde statistische analyse van de verkiezingsresultaten in Bolivia, uitgevoerd in opdracht van de CEPR, door Jack Williams en John Curiel, twee onderzoekers die werken met het MIT-verkiezingsdata- en wetenschapslaboratorium.

De OAS heeft de vorige analyse van CEPR bekritiseerd, evenals de daaraan voorafgaande statistische van Williams en Curiel, voor het verwaarlozen van bepaalde aspecten van de Boliviaanse verkiezingen, zoals gebrekkige stembriefjes en de aanwezigheid van “verborgen servers” die werden gebruikt bij de verwerking van de verkiezingsresultaten. Het nieuwe 82 pagina’s tellende CEPR-document, “Observing the Observers“, van onderzoeksmedewerker Jake Johnston en econoom David Rosnick, onderzoekt deze en andere factoren in detail en geeft een uitgebreide weerlegging van het eindrapport van de OAS, en stelt vast dat “het geen enkel bewijs levert dat deze onregelmatigheden de uitkomst van de verkiezingen hebben veranderd, of dat ze deel uitmaakten van een daadwerkelijke poging om dit te doen”. (Noot vertaler: De wetenschappelijke combinator ‘of ‘ [engels: or] sluit beide beweringen uit; dit geldt ook voor het twemaal gebruikte ‘of’ in het 4e punt van de opsomming hieronder)

“Het is duidelijk dat het eindrapport van de OAS, dat de organisatie als haar laatste woord gaf over wat er bij de verkiezingen in Bolivia is gebeurd, niet het nodige bewijs biedt om aan te tonen dat er sprake was van fraude, en dat het de verkiezingsuitslag heeft beïnvloed”, zei Jake Johnston. “Het lijkt eerder bedoeld om overhaaste en uiteindelijk onverdedigbare, maar zeer schadelijke, beschuldigingen te rechtvaardigen die de OAS herhaaldelijk heeft geuit, vanaf de dag na de verkiezingen”.

Nadat de OAS heeft geholpen een vals verhaal over fraude in stand te houden, heeft de Boliviaanse de facto regering het eindrapport gebruikt om de afzetting van president Morales, de anti-democratische consolidatie van de macht en de vervolging van voormalige regeringsfunctionarissen te rechtvaardigen. Tientallen voormalige verkiezingsfunctionarissen worden momenteel vastgehouden in afwachting van een proces wegens vermeende betrokkenheid bij verkiezingsfraude.

Uit de CEPR-studie blijkt dat het eindrapport van de OAS:

  • gebaseerd is op gebrekkige statistische analyses en onjuiste veronderstellingen;
  • de resultaten van de verificatie-handelingen verdoezeld of helemaal verbergt, ondanks het feit dat deze zeer relevant zijn;
  • geen aanwijzingen bevat voor de manipulatie van verkiezingsuitslagen;
  • geen informatie bevat waaruit blijkt dat problemen met de TREP (voorlopige telling), reëel of vermeend, de Cómputo (officiële telling) in gevaar hebben gebracht of dat de Cómputo op frauduleuze wijze is gewijzigd;
  • geen duidelijkheid geeft over de TREP-onderbreking en bestendigt daardoor een vals verhaal over fraude.
  • De CEPR-studie merkt op: “Het eindrapport geeft tegenstrijdige informatie over de TREP. Het stelt dat er geen technisch geldige reden was om de TREP te stoppen, maar bevat vervolgens meer dan een dozijn bevindingen met betrekking tot technische problemen met de TREP die voor de stopzetting aan het licht kwamen”.

Terwijl het OAS-eindrapport de stopzetting van de TREP identificeert als een daad van “opzettelijke manipulatie”, wordt er niet opgemerkt dat Ethical Hacking, het auditbedrijf waarvan de analyse in het OAS-eindrapport prominent aanwezig is, een “maximale waarschuwing” naar de verkiezingsautoriteit stuurde vlak voordat de beslissing werd genomen om de TREP stop te zetten. Verder heeft het auditbedrijf tijdens de stopzetting de “ongeoorloofde” server waarop de waarschuwing betrekking had, onderzocht en vastgesteld dat er geen gegevens waren gewijzigd of gemanipuleerd. Deze basisfeiten worden niet vermeld in het eindverslag van de OAS.

Het CEPR-onderzoek waarschuwt: “Een multilaterale organisatie die wordt opgeroepen om een verkiezingsgeschil op te lossen, moet eerlijk, onpartijdig en geloofwaardig zijn. Deze studie toont aan dat de OAS dat niet was in het geval van de Boliviaanse verkiezingscrisis van 2019. Het onethische gedrag van de OAS in Bolivia heeft zeer verontrustende gevolgen gehad.

“De acties van de OAS in Bolivia zijn slechts het laatste voorbeeld van een organisatie, die onder leiding van Secretaris-Generaal Luis Almagro, alle pretenties van neutraliteit heeft opgegeven,” zei Johnston. Almagro hoopt zijn herverkiezing voor de top van de multilaterale organisatie in een stemming van 20 maart veilig te stellen.

“De OAS blijft beweringen maken die volledig in strijd zijn met zowel de gegevens die in real time openbaar zijn gemaakt tijdens zowel de snelle als de officiële tellingen als met hun eigen presentatie van de gegevens,” zei David Rosnick. “In aansluiting op vele redelijke vragentekens van statistici, bevestigt het eindrapport dat de OAS geen basis had voor haar bewering op 21 oktober dat er iets vreemds en onverklaarbaars was aan de voorlopige telling, die voor Morales een eerste ronde overwinning liet zien. In plaats van een beredeneerd argument koos de OAS er teleurstellend genoeg voor om zich met ad hominem (uit de duim gezogen) aanvallen bezig te houden”.

In december heeft de Permanente Raad van de OAS voorkomen dat de CEPR zijn bevindingen naast die van de OAS presenteerde, waarom de vertegenwoordiger van de Mexicaanse regering bij de instantie had gevraagd.

“Hopelijk zullen derden dit verslag verwelkomen met de intellectuele nieuwsgierigheid en de academische nauwkeurigheid die het, evenals het eindverslag van de OAS zelf, verdient”, voegde Johnston er aan toe.

###