Bron:Editorial,
guyanachronicle 29 maart 2020 ~~~

Het probleem met Bharrat Jagdeo’s machtswellust is dat hij bereid is de stabiliteit, veiligheid en economie van de natie op te offeren, zodat hij en zijn trawanten in staat zijn om het ambt te bekleden.

Terwijl de politieke impasse rond de regionale en algemene verkiezingen van 2 maart zich blijft ontvouwen in een langdurige en procesmatige rechtsgang, blijft de heer Jagdeo zijn verhaal over verkiezingsfraude doorzetten. In recente opmerkingen van de heer Jagdeo over de mogelijkheid dat er internationale sancties worden opgelegd aan Guyana en bepaalde functionarissen, beweert hij dat zijn partij probeert te vechten om sancties te vermijden, maar hij vraagt de internationale gemeenschap ook om vastberaden te blijven om sancties op te leggen aan degenen die het land en de democratie in gevaar zouden brengen.

De opmerkingen van de heer Jagdeo hebben weinig zin omdat het onduidelijk is of hij strijdt tegen het opleggen van sancties aan Guyana en Guyana, of dat hij strijdt voor het opleggen van sancties aan Guyana en Guyana. De tegenstrijdigheid in zijn verklaring moet voor de lezers duidelijk zijn, maar als dat niet het geval is, lijkt het erop dat de heer Jagdeo geen sancties wil, maar dat hij wel sancties wil. In ieder geval dient zijn rommelige diatribe slechts één doel en dat is het ondersteunen van zijn falende manoeuvres om een overwinning voor de Volkspartij/Civic (PPP/C) te behalen.

De heer Jagdeo beweert dat de Guyana Elections Commission (GECOM) weet dat de resultaten voor Regio Vier frauduleus zijn omdat de internationale gemeenschap dat volgens hem heeft gezegd. De burgers zouden zich ervan bewust zijn dat de internationale gemeenschap op Twitter kort commentaar heeft geleverd op de verkiezingsimpasse in Guyana, maar het valt nog te bezien of zij zo sterk betrokken zijn geweest bij onze zaken en het verkiezingsproces dat zij als betrouwbare getuigen van verkiezingsfraude worden beschouwd. Wat dat betreft zouden we beter de verklaringen van de verschillende waarnemersgroepen kunnen onderzoeken die het tabelleringsproces van de betwiste resultaten van de regio Vier hebben geobserveerd. Dan zou blijken dat wat in de nacht van 4 op 5 maart en in de ochtend van die op 5 maart werkelijk is gebeurd, toen de PPP/C-bolwerkers als hondsdolle beesten door de GECOM zijn gebulldozerd, met wapens zwaaien en eisen stellen, een schaamteloze poging was om het verificatieproces te laten ontsporen om de verkiezingen, die tot dan toe als vrij, eerlijk, geloofwaardig en transparant werden beschouwd, te doen ontsporen.

De heer Jagdeo lijkt te geloven dat als hij zijn functie opneemt, degenen die hem in de weg hebben gestaan, op dat moment zullen worden aangepakt. Hij heeft beweerd dat hij ernstige politieacties heeft gezien en dat zij zich daartegen moeten verzetten. Hij heeft gewaarschuwd dat de politie moet weten dat er ook voor hen gevolgen zullen zijn als zij politieke instructies blijven volgen en mensen blijven lastigvallen. We kunnen er alleen maar van uitgaan dat de heer Jagdeo verwijst naar de politiemacht van Guyana (GPF) die binnen hun grondwettelijk mandaat opereert en die altijd is geweest om het Guyaanse volk te dienen en te beschermen. Zijn beschuldigingen dat de GPF mensen lastigvalt, is problematisch omdat de GPF enorme terughoudendheid heeft getoond bij het omgaan met de facties van de Guyanese samenleving die in opdracht van de heer Jagdeo en zijn medewerkers zijn aangemoedigd om uit te gaan en te protesteren. En niet op de grondwettelijke manier die de wet toestaat, maar door schoolkinderen, leden van de GPF en helaas een lid van het verplegend beroep aan te vallen; en niet te vergeten de moedwillige vernieling van eigendommen.

Naast de dreigementen van de heer Jagdeo aan het adres van de GPF, heeft hij verklaard dat hij een lijst met namen van GECOM, de regering en bedrijfsleiders opstelt die hen steunen (de regering) en van plan zijn om actie tegen hen te ondernemen. Hoewel het onduidelijk blijft welke actie de heer Jagdeo precies wil of kan ondernemen, kunnen we er alleen maar van uitgaan dat hij zich zal inzetten voor een genuanceerde benadering van conflictoplossing.

De meest schandelijke verklaring van de oppositieleider is dat de heer Jagdeo, als president Granger wordt beëdigd, van plan is Irfaan Ali als president van Guyana te behandelen. De heer Jagdeo heeft gezegd dat president Granger overal waar hij komt met protesten zal worden geconfronteerd en dat hij de mensen zal aansporen hun belastingen niet meer te betalen en dat de oppositie geen deel zal uitmaken van een parlement en hun verzet naar een ander niveau zal tillen.

De retoriek van de heer Jagdeo is opruiend en roekeloos. Zijn opmerkingen en verklaringen zijn zelden gebaseerd op feiten en dienen als wanhopige pogingen om zijn ongefundeerde verhaal over verkiezingsfraude af te kondigen. Zijn gedrag doet denken aan het oude adagium dat lege vaten inderdaad het meeste lawaai maken.