Bron:Alba Ciudad (spaans)
orinocotribune.com (engels), 11 maart 2020 ~~~ 

De Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de mensenrechten, Michelle Bachelet, heeft dinsdag in het hoofdkwartier van de VN-Mensenrechtenraad in Genève, Zwitserland, een nieuwe update van haar verslag over Venezuela gepresenteerd. Hoewel zij haar kritiek en opmerkingen tegen de Venezolaanse regering handhaafde, uitte zij haar bezorgdheid over het opleggen van nieuwe unilaterale dwangmaatregelen tegen het land door het regime van de Verenigde Staten, die de fundamentele rechten van het Venezolaanse volk ondermijnen. Zij uitte haar instemming met de dialoog tussen de regering en de oppositie.

In de mondelinge bijwerking over de situatie van de mensenrechten in Venezuela, in het kader van de 43e zitting van de Mensenrechtenraad, verwees de Hoge Commissaris met name naar de “sancties” tegen de Venezolaanse luchtvaartmaatschappij Conviasa en de staatsoliemaatschappij PDVSA.

Deze maatregelen, zo waarschuwde zij, leiden tot een vermindering van de middelen van de nationale regering voor sociale uitgaven, die meer dan 70% van de begroting van het land uitmaken.

Zij wees er ook op dat de sancties de overdracht van middelen voor behandelingen hebben belemmerd, waarbij zij de aandacht vestigde op problemen zoals de situatie van Venezolaanse kinderen die een transplantatie nodig hebben. “Tot op heden staan er in Venezuela nog 38 kinderen op de wachtlijst en wachten er in Argentinië nog zes op een behandeling”, zei ze.

Bachelet steunde ook het proces van politieke dialoog dat de Venezolaanse regering met de oppositiesectoren drijft. “Ik hoop dat de nodige politieke akkoorden kunnen worden bereikt voor de vernieuwing van de Nationale Kiesraad en dat inclusieve, transparante verkiezingen kunnen worden gegarandeerd”, zei ze in de tekst van het door de commissaris gepresenteerde verslag.

Anderzijds handhaafde Bachelet haar kritiek op het vermeende geweld en de intimidatie van journalisten, demonstranten en oppositieleiders in Venezuela, die volgens haar “gepaard gaat met een retoriek die de slachtoffers stigmatiseert”. Ze gaf de schuld aan de veiligheidstroepen en de aanhangers van de overheid.

Ze zei ook dat de Venezolaanse veiligheidstroepen sinds 5 januari de toegang van de afgevaardigden van de oppositie tot het hoofdkwartier van de Nationale Vergadering zouden hebben belemmerd, zonder dat de situatie na de verkiezing van Luis Parra tot nieuwe voorzitter van het wetgevend orgaan is opgehelderd.

De hoge commissaris had ook kritiek op de ontwerpwetgeving ter sanctionering van mensenrechtenorganisaties die financiering uit het buitenland ontvangen, die tot doel heeft de entiteiten te beteugelen die geld ontvangen van buitenlandse regeringen, met name de VS, om in te grijpen in binnenlandse Venezolaanse aangelegenheden en als dekmantel te dienen voor het ministerie van Buitenlandse Zaken van de VS.

Sinds 2014 zijn er meer dan 300 eenzijdige dwangmaatregelen van de Verenigde Staten aangenomen die het functioneren van de economie beïnvloeden en de mensenrechten van de Venezolaanse bevolking ondermijnen. Onlangs heeft een voormalige VN-rapporteur voor de mensenrechten verklaard dat de Amerikaanse sancties verantwoordelijk zijn voor ten minste honderdduizend doden in Venezuela.

Als gevolg daarvan is de nationale olie-inkomsten van Venezuela abrupt gedaald van ongeveer 42 miljard dollar in 2013 tot 4 miljard dollar in 2018.

De Amerikaanse regering heeft afgelopen februari nieuwe unilaterale dwangmaatregelen tegen Conviasa aangekondigd, in een poging het Venezolaanse bedrijf te treffen dat een openbare dienst verleent aan zowel de Venezolaanse bevolking als aan internationale passagiers.

De Hoge Commissaris voor de mensenrechten van de VN heeft ook gewezen op de gevolgen van de strenge controle op de financiële sector, die de openbare diensten en de bevolking van Venezuela in het algemeen blijft treffen als gevolg van deze maatregelen, die in strijd zijn met het Handvest van de Verenigde Naties.


Uitgebreide informatie in dit archief over de partijdige positie van ohchr commissaris Michelle Bachelet is Tagged: ohchr